Säg, känner du det underbara namnet

Säg, känner du det underbara namnet är en sång om Jesu frälsarnamn med både text och melodi (F-dur, 4/4) av Allan Törnberg år 1935. Texten bygger på Petrus ord i Apostlagärningarna, kapitel 4, vers 12:

"Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss".

Tydligast slår detta bibelord igenom i sångens omkväde, som upprepas efter var och en av de fyra stroferna:

"Namnet framför andra namn är Jesus,
ej skönare på jorden fanns.
Ty intet annat namn kan giva frälsning,
intet annat namn än hans".

Allan Törnbergs texter blir fria att återges år 2026, då författaren varit död i 70 år.

Publicerad somRedigera