Blott i det öppna är en psalm av Britt G Hallqvist, skriven år 1972. i Herren Lever 1977 anges att Hallqvists text är efter den danske författaren Johannes Kirkegaard och att den första versen är inspirerad av Andra Korinthierbrevet 12:9. Melodin (C-dur, 2/2) av Olle Widestrand komponerades år 1974 och bearbetades av honom själv år 1980.

Texten blir fri för publicering 2067 och handlar om att det bara är i det öppna det finns en möjlighet att leva fullt och ärligt, att i det instängda och fördolda förtvinar människan.

Psalmen finns publicerad somRedigera