Hur underlig är du i allt vad du gör

Hur underlig är du i allt vad du gör är en psalmsång av den kristne evangelisten Emil Gustafson (1862-1900) från 1886, tryckt samma år i den av honom utgivna tidningen Betlehemsstjärnan. Författaren var då 24 år gammal och märkt av sjukdom, vilket tvingat honom att avbryta sina lantbruksstudier. Troligen är det detta som får honom att utbrista i denna både undrande och trosvissa sång. Denna psalmtext publicerade han tillsammans med bibelcitatet "Guds vagnar äro mång tusen gånger tusen. Herren färdas på dem ur Psaltaren 68:18.

Sången har sex 4-radiga verser.

Melodin (F-dur, 4/4) trycktes först i "Musik till Hjärtesånger" 1895 och är kanske en folkmelodi, precis som många andra i den samlingen. I Zions Strängaspel är melodin satt i G-dur 6/8-dels takt för gitarr.

Publicerad iRedigera

Texten till Hur underlig är du i allt vad du gör finns på Wikisource.