På lidande byggd är Guds kyrka

På lidande byggd är Guds kyrka är en psalm om martyrerna, avsedd för den helige Stefanus' dag, av Lars Thunberg 1983, efter Samuel Gabrielsson 1929 ("O Gud, för de trogna martyrer").

Melodin är medeltida, i en form från Wittenberg 1542, samma som till Nu tystne de klagande ljuden.

Publicerad somRedigera

Samuel Gabrielssons ursprungliga text O Gud, för de trogna martyrer återfinns (lätt reviderad?) i: