Och det hände vid den tiden är en julpsalm av Cecil Frances Alexander från 1848, fritt översatt till svenska av Eva Norberg 1971.

Texten är en versifiering av det s.k. "julevangeliet" i Lukasevangeliets andra kapitel. Det märks till exempel i själva anslaget (titelraden) "Och det hände vid den tiden" med bibelns "Och det hände sig vid den tiden". I de två sista verserna talas det om de vise männen och Betlehemsstjärnan.

Melodin (F-dur, 4/4) tonsattes av Henry John Gauntlett (1805—1876) 1849.

Publicerad somRedigera