Du segern oss förkunnar är en påskpsalm skriven av Erik Gustaf Geijer 1812. Texten bygger på Första Korintierbrevet 15:55, 57.[1] Psalmen tilltalar Frälsaren från början till slut ("du, dig"), men är ingen egentlig bönesång, utan snarare en lovsång. Från början var psalmen åtta verser när den publicerades i skriften "Försök till psalmer" men efter bearbetning som antas vara av Johan Olof Wallin ströks de ursprungliga stroferna nummer 2, 3 och 5. Kvar blev fem sjuradiga strofer och inför publiceringen i 1819 års psalmbok ändrades den sista versens slutrader. Wallins insatser finns inte angivna i någon psalmbok. De strukna orden var: "Ack låt oss mild Dig finna!/Då värdes Dig påminna,/Vi hoppats uppå Dig" som ersattes med: "Ljuvt skall din stämma klinga./Och oss det budskap bringa,/Att ingen död mer är!".

Melodin är en gammal folkmelodi upptecknad i Erfurt 1524.[1] Enligt 1937 års psalmbok är det samma melodi som används till psalmen Förlossningen är vunnen (1937 nr 50, 1986 nr 36 med ny titelrad).

Publicerad iRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c] Herren Lever. Nya psalmer och sånger. Örebro: Libris. 1978. Libris 447922 
Texten till Du segern oss förkunnar finns på Wikisource.