Öppna huvudmenyn

Du segern oss förkunnar är en påskpsalm skriven av Erik Gustaf Geijer 1812. Psalmen tilltalar Frälsaren från början till slut ("du, dig"), men är ingen egentlig bönesång, utan snarare en lovsång. Från början var psalmen åtta verser när den publicerades i skriften "Försök till psalmer" men efter bearbetning som antas vara av Johan Olof Wallin ströks de ursprungliga stroferna nummer 2, 3 och 5. Kvar blev fem sjuradiga strofer och inför publiceringen i 1819 års psalmbok ändrades den sista versens slutrader. Wallins insatser finns inte angivna i någon psalmbok. De strukna orden var: "Ack låt oss mild Dig finna!/Då värdes Dig påminna,/Vi hoppats uppå Dig" som ersattes med: "Ljuvt skall din stämma klinga./Och oss det budskap bringa,/Att ingen död mer är!".

Melodin är en gammal folkmelodi upptecknad i Erfurt 1524 och enligt 1937 års psalmbok samma som används till psalmen Förlossningen är vunnen (1937 nr 50, 1986 nr 36 med ny titelrad)

Publicerad iRedigera

Texten till Du segern oss förkunnar finns på Wikisource.