Livets Ande, kom från ovan är en böne- och pingstpsalm av Johan Alfred Eklund från 1934. Melodin (F-dur, 4/4) är av Gustaf Düben från 1674 (samma som till Jesus är min vän den bäste och Dig allena vare ära).

I fyra åttaradiga strofer ber Eklund om att Den Helige Ande ska komma. Anden tilltalas som "livets Ande", "kraftens Ande", "nådens Ande" och "fridens Ande". Eklund hänvisar flitigt till Bibelns gestalter (Abraham, Stefanus, Paulus) och över huvud taget till Andens verk genom skriftordet.

Publicerad somRedigera