Vi lovar dig, o store Gud är en psalm om kyrkan av Johan Olof Wallin från 1811, alltså en av hans tidigare psalmer. Till en början användes psalmen på Helga Lekamens dag i samband med nattvardsfirandet. I Herren Lever 1977 rekommenderas psalmen att sjungas på 1:a söndagen efter Trettondag jul. Psalmen är skriven som en lovpsalm, till samma versmått och melodi som den äldre lovpsalmen Dig vare lov och pris, o Krist. Även avslutningen påminner om denna, med sitt trefaldiga ”helig”.

Melodin (C-dur, 4/4 alt. 2/2) är från en sanctus-trop på 1300-talet, bearbetad 1529 vid publiceringen i den danska Rostockerhandboken och används även till psalmen Vi tro på Gud, som himmel, jord (1937 nr 27).

Publicerad somRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till Vi lovar dig, o store Gud finns på Wikisource.