Vad ljus över griften är en påskpsalm av Frans Michael Franzén från 1812. Det är en av de mest sjungna, om än kanske mera sällan hela psalmen. Psalmen sjungs vanligen under Påskmässan och då ofta som preludium och vid klädandet av det sedan långfredagen nakna altaret. Den kan som ofta använt preludium till kyrkans viktigaste gudstjänst anses vara en av de pampigaste psalmerna i den svenska psalmboken. I fjärde strofen anknyts till den vid författandet aktualiserade världsmissionen: "Ut gå i all världen / hans sändningabud..."

För 1986 års psalmbok gjorde Karl-Gustaf Hildebrand 1981 en lätt bearbetning av psalmen.

Melodin (D-dur, 2/2) är dansk, känd från 1528 ca, men anges i 1939 års koralbok härstamma från 1569 och i Koralbok för Nya psalmer, 1921 anges att psalmen Framfaren är natten har samma melodi. Har även framförts i tretakt.

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till Vad ljus över griften finns på Wikisource.