1986 års Cecilia-psalmbok

Svenska romersk-katolska kyrkans psalmbok från 1986

Cecilia: katolsk psalmbok var den tredje upplagan av Cecilia, en psalmbok som användes i katolska kyrkan i Sverige (Stockholms katolska stift). Den hade även en ekumenisk del.[1] Upplagan utkom 1986 (samma år som Svenska kyrkans senaste psalmbok, Den svenska psalmboken : antagen av 1986 års kyrkomöte) efter att ett särskilt psalmutskott, tillsatt av Katolska liturgiska nämnden, arbetat med den sedan 1981. I februari 2013 började stiftets församlingar använda den fjärde upplagan, nu kallad Cecilia: Katolsk gudstjänstbok fjärde upplagan.

Cecilia
katolsk psalmbok
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1986
Del i serie
Ingår i serieCecilia
Föregås av1950 års Cecilia-psalmbok
Efterföljs av2013 års Cecilia-psalmbok

Cecilia-psalmbokens uppbyggnad redigera

Översikt redigera

Ekumenisk del redigera

De första 325 psalmerna är gemensamma för de flesta kristna samfund i Sverige.

Psalmer och hymner, del 1 (ekumenisk del) redigera

Se Psalm 1–325 i den ekumeniska psalmboken för en genomgång av dessa titlar.

Övriga delar redigera

Psalmerna 326–815 är specifika för Cecilia-psalmboken. En del av dem är helt unika för Cecilia-psalmboken och finns inte i någon annan svensk psalmbok. Andra finns i till exempel Svenska kyrkans psalmbok från 1986, men under andra rubriker och med andra nummer.

Se Psalm 326–815 i 1986 års Cecilia-psalmbok för en genomgång av dessa titlar.

Kyriale redigera

Samling med melodier till mässans ständigt återkommande led (ordinarium), dvs. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei. I Cecilia finns både ett svenskt och ett (grekiskt-)latinskt kyriale.

Psalmer och hymner, del 2 redigera

Kyrkoåret redigera

Advent redigera

520     Du himlaljusens Skapare   
521     Hör rösten, manande och klar   
522     Den värld som under döden lagts   
523     Alma Redemptóris Mater   
524     O kom, o kom, Immanuel   
525     Roráte, caeli, désuper,   
526     När vintermörkret kring oss står   
527     Dotter Sion, fröjda dig   
528     Herre, bered oss nu   
528     Se jungfrun skall föda en son   

Rubriker redigera

 • Psalmer och hymner, del 1 (ekumenisk del) [nr 1–325]
  • Lovsång och tillbedjan
  • Fader, Son och Ande
   • Treenigheten
   • Gud, vår Skapare och Fader
   • Jesus, vår Herre och Broder
   • Anden, vår hjälpare och tröst
  • Kyrkan och nådemedlen
   • Kyrkan
   • Ordet
   • Dopet och konfirmationen
   • Eukaristin – Nattvarden
   • Helg och gudstjänst
   • Vigseln – äktenskapet
   • Vittnesbörd – tjänst – mission
  • Kyrkoåret
   • Advent
   • Jul
   • Trettondedag jul
   • Fastan
   • Passionstiden
   • Påsk
   • Kristi himmelfärds dag
   • Pingst
   • Övriga helgdagar
    • Den heliga Stefanos dag (Annandag jul)
    • Jungfru Marie bebådelsedag
    • Kristi förklarings dag
    • Ängladagar
    • Tacksägelsedagen
    • Alla helgons dag
    • Alla själars dag
   • Vid kyrkoårets slut
  • Dagens och årets tider
   • Morgon
   • Under dagen
   • Kväll
   • Årsskifte
   • Årstiderna
  • Att leva av tro
   • Stillhet – meditation
   • Bönen
   • Sökande – tvivel
   • Kallelse
   • Bättring – omvändelse
   • Skuld – förlåtelse
   • Förtröstan – trygghet
   • Glädje – tacksamhet
   • Vaksamhet – kamp – prövning
   • Efterföljd – helgelse
  • Tillsammans i världen
  • Framtiden och hoppet
   • Pilgrimsvandringen
   • Livets gåva och gräns
   • Kristi återkomst
   • Himlen
 • Den heliga mässan [onumrerade liturgiska melodier]
 • Kyriale
  • Svenskt kyriale [nr 326–381]
  • Latinskt kyriale [nr 382–424]
 • Psalmer och hymner, del 2 [nr 425–670]
  • Lovsång och tillbedjan
  • Fader, Son och Ande
   • Treenigheten
   • Gud, vår Skapare och Fader
   • Jesus, vår Herre och Broder
   • Anden, vår hjälpare och tröst
  • Kyrkan och nådemedlen
   • Kyrkan
   • Maria
   • Helgonen
   • Dopet och konfirmationen
   • Eukaristin – Nattvarden
   • Helg och gudstjänst
   • Vigseln – äktenskapet
  • Kyrkoåret
   • Advent
   • Jul
   • Trettondedag jul
   • Fastan
   • Passionstiden
   • Påsk
   • Kristi himmelfärds dag
   • Pingst
   • Övriga helgdagar
    • Kristi kropps och blods högtid
    • Jesu hjärtas dag
    • Kristus konungens högtid
    • Den heliga Stefanos dag (Annandag jul)
    • Kyndelsmässodagen
    • Johannes döparens födelse (Midsommardagen)
    • Kristi förklarings dag
    • Jungfru Marias upptagning till himmelen
    • Ängladagar
    • Alla helgons dag
    • Alla själars dag
   • Vid kyrkoårets slut
  • Dagens och årets tider
   • Morgon
   • Kväll
  • Att leva av tro
   • Stillhet – meditation
   • Kallelse
   • Förtröstan – trygghet
   • Glädje – tacksamhet
   • Vaksamhet – kamp – prövning
   • Efterföljd – helgelse
  • Tillsammans i världen
  • Framtiden och hoppet
   • Pilgrimsvandringen
   • Livets gåva och gräns
   • Kristi återkomst
   • Himlen
 • Psaltarpsalmer och cantica [nr 671–810]
  • Psaltarpsalmer
  • Cantica
  • Omkväden [att användas till valfria psaltarpsalmer och cantica]
 • Kyrkans dagliga bön [nr 811–815 samt några onumrerade melodier]
  • Laudes – Morgonbön
  • Bön under dagen
  • Vesper – Aftonsång
  • Completorium – Bön vid dagens slut


Källor redigera

Fotnoter redigera