Öppna huvudmenyn

Jag tror på Gud som med sitt ord är en psalm för dop, skriven av Eva Norberg 1979 fritt efter Thomas Kingo 1689. Första strofen i den svenska versionen utgörs av en trosbekännelse till den treenige Guden, den andra en bön. Orden är formade ur dopkandidatens (-ernas) perspektiv. ("Jag tror", "möt mig").

Norbergs text är fri från upphovsskydd år 2074.

Publicerad somRedigera