Svenska Alliansmissionen

protestantiskt samfund i Sverige

Svenska Alliansmissionen, SAM (även Allianskyrkan), är ett svenskt trossamfund med rötter i 1800-talets väckelserörelser. Samfundets huvudsakliga förankring är i Jönköping.

Svenska Alliansmissionen
FörkortningSAM
Grundad1919
Typkristet samfund
SäteJönköping, Sverige
Medlemmar13 448 (2009)
Officiella språksvenska

År 2009 hade samfundet 13 448 medlemmar[1] i 167 svenska församlingar och ett antal i utlandsarbete i ett femtontal andra länder.[2]

HistoriaRedigera

Svenska Alliansmissionen har sina rötter i 1800-talets väckelserörelse, i synnerhet i väckelsevågen i Jönköping under tidigt 1800-tal. En av dess förgrundsgestalter var Per Magnus Elmblad som 1836 blev tillsatt präst i Kristine kyrka i Jönköping. Under Elmblads tid som präst i Jönköping blev en grupp personer väckta innan Elmblad blev förflyttad från Jönköping. Han var sedan med att grunda Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS).

Den väckta gruppen i Jönköping förblev levande och möttes i hemmen trots statens konventikelförbud, som förbjöd religiösa grupper att samlas i hemmen utan någon präst. 1853 bildade man Jönköpings Traktatsällskap med läroverksadjunkten Knut Wilhelm Almqvist som ordförande. Tre år senare kom Thor Hartvig Odencrants att ta över ordförandeskapet fram till år 1885. Den främsta missionsstrategin för Jönköpings Traktatsällskap var att nå ut med just traktat. 1860 byggde man Jönköpings första missionshus med plats för 1000 personer. Året efter, 1861, ombildades Jönköpings Traktatsällskap till Jönköpings Missionsförening och började satsa allt mer på internationell mission, genom att samla in pengar via syföreningar. Det insamlade kapitalet fördelades främst till andra organisationer som bedrev internationell mission, eftersom man inte hade någon egen utlandsmission. Med åren kom det att bildas många lokala missionsföreningar runt om i Småland och Jönköping. De lokala missionsföreningarna runt om i Småland kom att ses som understödjande missionsföreningar till Jönköpings Missionsförening. De lokala föreningarna hade inga anställda pastorer, men antalet centralt anställda pastorer ökade med tiden och sändes ut från Jönköping till de lokala missionsföreningarna runt om i Småland. Dessa predikanter kom att kallas ”Jönköpingspredikanter”.

År 1876 byggdes Stora Missionskyrkan vid Odengatan på Öster i Jönköping för att rymma 3 000 personer då det tidigare missionshuset blivit för litet. Ett decennium senare, år 1886, tog Karl Palmberg över som ordförande för Jönköpings Missionsförening. Palmberg, som tidigare varit komminister, hade god förmåga att tala. Han var även en av de pådrivande krafterna bakom att fler lokala missionshus skulle byggas.

År 1892 bildades Jönköpingskretsens ynglingaförbund av totalt 18 lokala ynglingaföreningar. En av de första uppgifterna som ungdomsförening var att ta ekonomiskt ansvar för en utsänd missionär. Några år senare bildades Jönköpingskretsens kristliga kvinnoförbund och 1907 slogs de två organisationerna samman i ”Jönköpingskretsens kristliga ungdomsförbund” som senare kom att bli Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU). År 1900 startade en rörelse för utlandsmission i främst Kina, Indien och Sydafrika.

Fredrik Fransson var en av dåtidens kända väckelseprofiler och väckelseevangelist i Sverige. Fransson emigrerade till Chicago som sjuttonåring med sina föräldrar men kom tillbaka till Sverige och Skandinavien i perioder för att starta missionsföreningar. Bland annat startade Skandinaviska Alliansmissionen i Sverige med initiativ från Fransson och beslut av Jönköpings Missionsförening. Sven Emil Hagberg som var kyrkoherde i Rogberga blev nu ordförande för Skandinaviska Alliansmissionen i Sverige.

År 1919 bildades Svenska Alliansmissionen (SAM) och Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU). Det kan tyckas vara ett naturligt steg då de tre organisationerna, Jönköpings Missionsförening, Skandinaviska Alliansmissionen i Sverige och Jönköpingskretsens kristliga ungdomsförbund växte fram ur samma väckelse. De tre organisationerna hade även samma personer i med de olika ledningsgrupperna och de stöddes av samma lokalföreningar.

Svenska Alliansmissionen kom att bildas av sammanslagningen av Jönköpings Missionsförening och Skandinaviska Alliansmissionen i Sverige. Jönköpings kristliga ungdomsförbund blev därmed Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund.

SAM har utvecklades från 1920-talet till 1950-talet från en inomkyrklig missionsorganisation till ett frikyrkosamfund. Arvet från väckelsen lever vidare igenom evangelisation och mission. SAM och SAU har haft ett omfattande ungdomsarbete, vilket har varit något utmärkande för rörelsen.[3]

Teologisk synRedigera

Svenska Alliansmissionens teologi är tydligt kopplad till dess historiska arv. Inte minst har Svenska Alliansmissionen rötter från den lutherska statskyrkan som en inomkyrklig missionsförening, vilket bland annat gör sig känt genom Alliansmissionens praktiserande av barndop.

Alliansmissionens tidiga rötter har liksom stora delar av övriga väckelserörelsen använt sig av en typ av civil olydnad gentemot konventikelförbudet (1726–1856), det vill säga förbudet att samlas som religiös grupp utan någon närvarande präst.

En teologisk övertygelse som präglade SAM:s rötter såväl som andra delar av väckelserörelsen var betoningen på den personliga omvändelsen och helgelsen. Predikan och förkunnelsen hade en central roll då man samlades i hemmen och missionshusen.

SAM har hållit fast vid anselmska försoningsläran och har i allmänhet haft en mer konservativ bibelsyn.

Svenska Alliansmissionen influerades av andra delar av väckelserörelsen i Sverige, kanske främst efter att SAM utvecklades från en inomkyrklig missionsförening till ett frikyrkosamfund. Influensen av baptistisk doppraxis finns visserligen i SAM och har så kallad ”dubbel doppraxis” även om dess rötter är tydligt förankrade i en luthersk teologisk syn.

Den ekumeniska rörelsen har gjort att SAM idag främst har samarbete med andra frikyrkosamfund såsom Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingströrelsen (Pingst FFS).

Det mest tydliga exemplet på samverkan och den ekumeniska rörelsens influens, vilken Alliansmissionen är en del av, är troligtvis den gemensamma teologi och ledarutbildningen Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT).[4]

KällorRedigera

  1. ^ ”Bara ett under kan rädda frikyrkan”. di.se. http://www.di.se/artiklar/2010/6/18/bara-ett-under-kan-radda-frikyrkan/. Läst 2 november 2015. 
  2. ^ ”Information”. www.alliansmissionen.se. Arkiverad från originalet den 23 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151023160438/http://www.alliansmissionen.se/web/Information.aspx. Läst 2 november 2015. 
  3. ^ ”Historia”. www.alliansmissionen.se. Arkiverad från originalet den 21 mars 2015. https://web.archive.org/web/20150321062841/http://www.alliansmissionen.se/web/Historia_1.aspx. Läst 2 november 2015. 
  4. ^ ”Akademi för Ledarskap och Teologi”. www.alliansmissionen.se. Arkiverad från originalet den 17 november 2015. https://web.archive.org/web/20151117030758/http://www.alliansmissionen.se/web/Akademi_for_Ledarskap_och_Teologi_1.aspx. Läst 2 november 2015. 

Externa länkarRedigera