Öppna huvudmenyn

Lista över fågelarter observerade i Sverige (taxonomisk)

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista i taxonomisk ordning över de fåglar som observerats minst en gång i Sverige och som ansetts ha förekommit spontant (och blivit godkända av Birdlife Sverige/Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté), inklusive de fem inplanterade eller förrymda arter som etablerat en frihäckande population (amerikansk kopparand, fasan, kanadagås, nilgås och tamduva).

Den officiella svenska listan omfattar, fram till 31 december 2018 totalt 520 arter,[1] och 561 olika taxa, det vill säga arter eller underarter, av spontant förekommande fåglar identifierats i Sverige. I siffran ingår den utdöda garfågeln och tre obestämda havsfåglar. Under år 2019 har även wilsonbeckasin, gråhuvad vipa och gulgrå sparv observerats i Sverige, men dessa har ännu inte godkänts av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté.

Listan är uppdelad efter familj.

Innehåll

Änder (Anatidae)Redigera

Fasanfåglar (Phasianidae)Redigera

Lommar (Gaviidae)Redigera

Albatrosser (Diomedeidae)Redigera

Nordstormsvalor (Hydrobatidae)Redigera

Liror (Procellariidae)Redigera

Doppingar (Podicipedidae)Redigera

 
Skäggdoppingar (Podiceps cristatus)

Storkar (Ciconiidae)Redigera

Ibisar (Threskiornithidae)Redigera

Hägrar (Ardeidae)Redigera

 
Silkeshäger (Egretta garzetta)

Fregattfåglar (Fregatidae)Redigera

Sulor (Sulidae)Redigera

Skarvar (Phalacrocoracidae)Redigera

Fiskgjusar (Pandionidae)Redigera

Hökartade rovfåglar (Accipitridae)Redigera

 
Stäppörn (Aquila nipalensis) tillsammans med två bruna glador (Milvus migrans).

Trappar (Otididae)Redigera

Rallar (Rallidae)Redigera

Tranor (Gruidae)Redigera

Tjockfotar (Burhinidae)Redigera

Strandskator (Haematopodidae)Redigera

Skärfläckor (Recurvirostridae)Redigera

Pipare (Charadriidae)Redigera

Snäppor (Scolopacidae)Redigera

Vadarsvalor (Glareolidae)Redigera

Måsfåglar (Laridae)Redigera

Labbar (Stercorariidae)Redigera

Alkor (Alcidae)Redigera

Flyghöns (Pteroclididae)Redigera

Duvor (Columbidae)Redigera

Gökar (Cuculidae)Redigera

Tornugglor (Tytonidae)Redigera

Ugglor (Strigidae)Redigera

Nattskärror (Caprimulgidae)Redigera

Seglare (Apodidae)Redigera

Blåkråkor (Coraciidae)Redigera

Kungsfiskare (Alcedinidae)Redigera

Biätare (Meropidae)Redigera

Härfåglar (Upupidae)Redigera

Hackspettar (Picidae)Redigera

Falkar (Falconidae)Redigera

Törnskator (Laniidae)Redigera

Gyllingar (Oriolidae)Redigera

Kråkfåglar (Corvidae)Redigera

Sidensvansar (Bombycillidae)Redigera

Mesar (Paridae)Redigera

Pungmesar (Remizidae)Redigera

Skäggmesar (Panuridae)Redigera

Lärkor (Alaudidae)Redigera

Svalor (Hirundinidae)Redigera

Cettisångare (Cettiidae)Redigera

Stjärtmesar (Aegithalidae)Redigera

Lövsångare (Phylloscopidae)Redigera

Rörsångare (Acrocephalidae)Redigera

Gräsfåglar (Locustellidae)Redigera

Cistikolor (Cisticolidae)Redigera

Sylvior (Sylviidae)Redigera

Kungsfåglar (Regulidae)Redigera

Gärdsmygar (Troglodytidae)Redigera

Nötväckor (Sittidae)Redigera

Trädkrypare (Certhiidae)Redigera

Starar (Sturnidae)Redigera

Trastar (Turdidae)Redigera

Flugsnappare (Muscicapidae)Redigera

Strömstarar (Cinclidae)Redigera

Sparvfinkar (Passeridae)Redigera

Järnsparvar (Prunellidae)Redigera

Ärlor (Motacillidae)Redigera

Finkar (Fringillidae)Redigera

Amerikanska sparvar (Passerellidae)Redigera

Fältsparvar (Emberizidae)Redigera

Snösparvar (Calcariidae)Redigera

Kardinaler (Cardinalidae)Redigera

ReferenserRedigera