Kornsparv

fågelart i familjen fältsparvar

Kornsparv (Emberiza calandra) är den största fågeln i familjen fältsparvar som häckar i södra och centrala Europa och i ett bälte österut till Mongoliet. Populationen i Nordeuropa har minskat betydligt, men den anses ändå vara livskraftig.

Kornsparv
Status i världen: Livskraftig (lc)[1]
Emberiza calandra.jpg
Systematik
DomänEukaryoter
Eukaryota
RikeDjur
Animalia
StamRyggsträngsdjur
Chordata
UnderstamRyggradsdjur
Vertebrata
KlassFåglar
Aves
OrdningTättingar
Passeriformes
FamiljFältsparvar
Emberizidae
SläkteEmberiza
ArtKornsparv
E. calandra
Vetenskapligt namn
§ Emberiza calandra
AuktorLinné, 1758
Synonymer
 • Miliaria calandra
 • Emberiza miliaria, Nilsson 1724
 • Chriophaga milaria, Malm 1788
Hitta fler artiklar om fåglar med

Utseende och läteRedigera

 
Kornsparv.

Kornsparven är den största fältsparven i Europa med en längd på omkring 19 centimeter. Den är en kraftigt byggd fågel och kan i storlek och teckning jämföras med en sånglärka. På ovansidan är den mörkstreckat gråbrun och har en beige-gråvit undersida med några svarta streck på strupen, bröstet och kroppssidorna. Den sparvlika, kraftiga näbben är gulskär på sidan.

Könen är lika i teckningen, men hanen är betydligt större, cirka 20 %. Flykten går i djupa bågar. Vid kortare förflyttningar hänger den ofta med benen.

Den arttypiska sången består av ett kort, gnisslande och accelererande metalliskt ljud, som kan liknas med skramlande nycklar. Strofen framförs flitigt, vanligen från en låg buske, stolpar eller från telefonledningar. Buskskvättor har i vissa fall visat sig kunna imitera kornsparvens läte. Locklätet är dels ett orent tsritt men även ett hårt knäppande bitt eller bt.

Det förekommer sällsynt att kornsparven även härmar gulsparvens sång. Vad detta beror på är okänt.[2]

Utbredning och taxonomiRedigera

Kornsparven häckar i Europa söder om 60°N, i nordvästra Afrika och i sydvästra Asien österut till Mongoliet. Den är huvudsakligen stannfågel, men vissa populationer som häckar i kallare regioner i Centraleuropa och Asien flyttar söderut på vintern. I Sverige förekommer arten endast i nordvästra och sydöstra Skåne.

UnderarterRedigera

Det finns idag tre erkända underarter av kornsparv med följande utbredning:[3]

 • Emberiza calandra calandra, inkl. thanneri (Tschusi 1903) – utgör merparten av den västliga populationen
 • Emberiza calandra clanceyi (Meinertzhagen 1947) – häckar i västra Skottland och västra Irland.
 • Emberiza calandra buturlini (Hermann & Johansen 1907) – häckar från sydöstra Turkiet och norra Irak österut till västra Kina.

Vilken underart populationen på Arabiska halvön tillhör är okänt.[3]

Underarten clanceyi inkluderas ofta i nominatformen.[4][5] Vissa behandlar kornsparven som monotypisk, det vill säga att den inte bör delas in i underarter.[6]

SläktestillhörighetRedigera

Christian Ludwig Brehm beskrev denna fältsparv 1831 som Emberiza miliaria. Eftersom den är den största arten inom familjen fanns det misstankar om att den inte tillhörde släktet Emberiza och baserat på studier av Voous som publicerades 1977 separerades arten till det egna släktet Miliaria.[7] Detta baserades förutom på storleken även på att den har den minst distinkta fjäderdräkten, att näbbhalvornas kanter inte är raka, att den har en komplett postjuvenil ruggning och att könen skiljer sig åt i storlek men inte fjäderdräkt. Både skelettanalyser och studier av mitokondriellt DNA visar dock att kornsparven är en del av Emberiza och förs numera oftast dit.[8][9]

EkologiRedigera

BiotopRedigera

Kornsparven lever i utpräglad jordbruksbygd. Den föredrar öppna landskap med träd, fält, åkrar och ängar. På senare tid har det visat att kornsparven vill ha områden med små odlingsytor på något mindre bördiga jordar.

HäckningRedigera

 
Illustration av Ferdinand von Wright från andra upplagan av boken Svenska fåglar, efter naturen och på sten ritade.
 
Kornsparvens ägg.

Kornsparvens häckningssystem kännetecknas av polygyni; vissa hanar kan ha upp till tre honor. Trots att kornsparven är en stannfågel, sker inte äggläggningen i slutet av maj. Boet brukar placeras väl gömt i åkrar, dikesrenar, klövervallar och på liknande ställen. En studie av olika bon av kornsparv 2005, visade att åtta reden var lagda i betor, sex stycken i potatisfält, fyra i ärtor och vete, två säkra samt ett troligt placerat i korn, och ett vid en obetad hage i högört. Boet brukar ofta vara byggt av gräs och tätat med hår eller finare gräs.

Kullen består vanligtvis av fyra till fem ägg som är färgade askgrå med bruna eller mörkare grå fläckar och streck. Det händer att honor lägger flera kullar under häckningssäsongen. Honan sköter också mest om ruvningen och uppfödandet av ungarna.

FödaRedigera

Kornsparven äter framför allt frön, men drygar ut sin diet under sommaren med insekter. Boungar matas främst med insekter, då hopprätvingar, fjärils- och växtstekellarver, skalbaggar, samt spindlar.

Kornsparven och människanRedigera

Status och hotRedigera

Det europeiska beståndet av kornsparv har minskat betydligt, främst i nordvästra Europa. Detta beror på den samtida jordbrukshållningen vilket resulterat i färre lämpliga häckningsbiotoper och födobrist då ogräsfrön och insekter minskar. Man uppskattar populationen i Europa till minst 7,9 miljoner häckande par och att den har minskat i 17 av 33 länder men ökar i fem länder. Beståndet i Danmark halverades under perioden 1980–1990 och 1994 uppskattades det till 31 000 par, men sedan dess har arten återigen ökat påtagligt. Beståndet har minskat kraftigt i antal i nordvästra Europa, där jordbruket de senaste årtionden blivit mer moderniserat och intensivt. Trots detta kategoriserar internationella naturvårdsunionen IUCN arten som livskraftig (LC).[1]

Status i SverigeRedigera

Kornsparven är i Sverige listad som starkt hotad (EN). Den var i början av 1800-talet känd från Skånes slättlandskap samt i södra Halland och förekom där mycket talrikt. Under 1800-talets mitt expanderade arten norrut till Bohuslän, Västergötland, Blekinge, sydöstra Småland och häckade troligen även på Öland och Gotland. I slutet av detta sekel, runt 1890, noterades en minskning och kornsparven försvann från de norra landskapen. Nedgången skedde också under 1900-talet, och i början av 1960-talet förekom den endast på ett litet antal platser i södra och västra Skåne. Från mitten av årtiondet häckade åter ett fåtal par på Öland och i Halland, medan populationen i Skåne återhämtade sig. Under 1980- och 1990-talet inträffade en kraftig nedgång på nytt; hela det svenska beståndet av kornsparv bestod under 1990-talets mitt av runt tio stycken individer. Projekt kornsparv i Skåne samt åtgärdsprogrammet för kornsparv har gjort att arten ökat något i Sverige. 2020 uppskattas beståndet till 80 häckande individer.[10][11]

NamnRedigera

Kornsparven har förr även kallats kornlärka.[12]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b] Birdlife International 2016 Emberiza calandra Från: IUCN 2016. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016.3 www.iucnredlist.org. Läst 10 december 2016.
 2. ^ Swart J. M. & Zavadil V. (2015) A Corn Bunting (Emberiza calandra) imitating Yellowhammer (Emberiza citrinella) song, Sylvia, nr.51, s:75–88.
 3. ^ [a b] Madge, S. & de Juana, E. (2017). Corn Bunting (Emberiza calandra). I: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (red.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (hämtad från http://www.hbw.com/node/61861 27 maj 2017).
 4. ^ Gill, F & D Donsker (Eds). 2016. IOC World Bird List (v 6.4). doi : 10.14344/IOC.ML.6.4.
 5. ^ Dickinson, E.C., J.V. Remsen Jr. & L. Christidis (Eds). 2013-2014. The Howard & Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 4th. Edition, Vol. 1, 2, Aves Press, Eastbourne, U.K.
 6. ^ Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood (2016) The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 2016 http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download, läst 2016-08-11
 7. ^ Voous, K. H. (1977) Ibis, nr.119, sid:376-406
 8. ^ Webster & Webster (1999) Auk nr.116, sid:1054-1074
 9. ^ Lee PLM, Richardson LJ & Bradbury RB (2001) The phylogenetic status of the Corn Bunting Milaria calandra based on mitochondrial control-region DNA sequences., Ibis, nr.143 sid:299-303
 10. ^ Artfakta om kornsparv, ArtDatabanken.
 11. ^ Artdatabankens rödlista 2020 PDF
 12. ^ Malm, A. W. (1877) Göteborgs och Bohusläns Fauna; Ryggradsdjuren, Göteborg, sid:203

KällorRedigera

Externa länkarRedigera