Svenska Missionsförbundets sångbok (1920)

sångbok från 1920 använd av Svenska missionsförbundet

Svenska Missionsförbundets sångbok gavs ut 1920[1][2] på eget förlag och i en ny omarbetad version, som psalmbok för Svenska Missionsförbundet.

Svenska Missionsförbundets sångbok
Sånger och psalmer till enskilt och offentligt bruk
Originalspråksvenska
Genrepsalmbok
Utgivningsår1920
Del i serie
Ingår i serieSvenska Missionsförbundets sångbok
Föregås avSvenska Missionsförbundets sångbok 1894
Efterföljs avSvenska Missionsförbundets sångbok 1935
Flera upplagor av sångboken hittas på Svenska Missionsförbundets sångbok

Arbetet med omarbetningen hade pågått sen 1910, då förbundet började förhandla med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen om att köpa nyttjanderätten till deras sånger. Vad man mest saknat var äldre, kärnfriska sånger av stor skönhet och kraft samt ungdomssånger. Denna nya sångbok innehåller därför sånger ur den nämnda källan, kända psalmer ur 1819 års Psalmbok, flera andra sångsamlingar och åtskilliga nya sånger. Man ansåg sig också medta åtskilliga sånger, som både till form och innehåll synts kommitterade svaga... men äro sjungna och högt älskade. Erik Nyström som sammanställde förbundets förra Svenska Missionsförbundets sångbok 1894 är representerad även i denna helt omarbetade version, med ett stort antal originaltexter och många översatta sångtexter.

Totalt innehåller sångboken 782 numrerade sångtexter indelade i tio övergripande avsnitt I-X. Sångboken innehåller både vers- och författarregister.

I. Gud. redigera

A. Guds härlighet. redigera

B. Skapelsen. redigera

C. Guds faderliga vård. redigera

II. Guds uppenbarelse i Jesus Kristus. redigera

A. Jesu person. redigera

B. Jesu födelse. redigera

C. Jesu namn. redigera

D. Jesu lidande. redigera

E. Jesu uppståndelse. redigera

F. Jesu himmelsfärd. redigera

III. Guds verk genom den Helige Ande. redigera

A. Guds Ande. redigera

B. Guds ord. redigera

C. Kallelse och väckelse. redigera

D. Omvändelse och nyfödelse. redigera

E. Trosvisshet. redigera

IV. Det kristliga livet. redigera

A. Jesu efterföljelse. redigera

B. Strid och lidande. redigera

C. Guds barns trygghet. redigera

D. Änglavård. redigera

E. Bönesånger. redigera

F. Lovsånger. redigera

G. Hemlandssånger. redigera

V. Guds rike och församlingen. redigera

A. Guds rike. redigera

B. Guds församling. redigera

C. Dop. redigera

D. Herrens nattvard. redigera

E. Herrens dag. redigera

F. Ordets predikan. redigera

G. Inre mission. redigera

H. Ungdomsmission. redigera

I. Barnamission. redigera

J. Yttre mission. redigera

K. Israelmission. redigera

L. Sjömansmission. redigera

M. Missionärens utsändning. redigera

N. Invigning av församlingshus. redigera

O. Välkommen och farväl. redigera

VI. Vid särskilda tillfällen. redigera

A. Bröllop och familjefester. redigera

B. Hälsa och sjukdom. redigera

C. Begravning redigera

D. Morgon och afton. redigera

E. Årstiderna redigera

F. Årsskifte redigera

VII. Konungen och fädernesland. redigera

VIII. Nykterhet. redigera

IX. De yttersta tingen. redigera

A. Kristi återkomst redigera

B. Uppståndelse och dom. redigera

C. Det eviga livet. redigera

X. Slutsånger. redigera

Dessa sånger utgör i flera fall bara en eller ett par verser ur den angivna författarens ursprungliga sångtext.

Se även redigera

Rubrikregister

Källor redigera

Fotnoter redigera