För andra betydelser, se Brorson.

Hans Adolph Brorson, född den 20 juni 1694 i Randerup, död 3 juni 1764 i Ribe, var en dansk biskop och psalmförfattare.

Hans Adolph Brorson, porträtt av Johan Hörner 1756.
Hans Adolph Brorson, staty av August Saabye.

Brorson var 1722–1729, som efterträdare till sin styvfar, präst i sin födelsesocken, där hans farfar och far 1655–1704 varit präster, och 1729–1737 präst i Tönder. Där utsände han 1732 ett häfte julpsalmer, som fram till 1736 följdes av fler häften av psalmer med andra. År 1739 utgav han dem samlade under titeln Troens rare Klenodie. De vann hastigt insteg bland allmänheten; redan under Brorsons livstid utkom de i fem upplagor och senare flera (1830–1901 inalles 30). Samlingen omfattar 82 original och 192 översättningar från tyskan; många har blivit upptagna i de allmänna danska psalmböckerna och tillhör det danska folkets käraste andliga sånger; de utmärks av innerlig tro och gudshängivenhet, har pietismens prägel och är ofta av betagande skönhet, varjämte de är avpassade efter tilltalande melodier. Brorson utnämndes 1737 till stiftsprost och 1741 till biskop i Ribe stift. Tillsammans med Thomas Kingo och Nikolaj Frederik Severin Grundtvig räknas han som en av Danmarks "tre stora" psalmförfattare. Han var yngre bror till Niels och Broder Brorson, tillsammans med vilka han bildar "det rare kløverblad fra Randrup". Efter hans död utkom hans Svane-Sang, innehållande 68 original. En minnestavla över honom uppsattes 1865 i Ribe domkyrka.

PsalmerRedigera

Brorson finns representerad i danska Psalmebog for Kirke og Hjem och ett stort antal svenska psalm- och sångböcker.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera