O Jesus, hur ljuvt är ditt namn - sång med både text och melodi av Nils Frykman 1879. Som titelraden anger handlar sången om namnet Jesus och vad det står för ("hamn, fäste, ro, vila, hjälp, benådning, tröst, fröjd, seger").

Texten består av sex fyraradiga strofer. Endast första strofen riktar sig direkt till Jesus, övriga delar är en trosbekännelse och inbjudan ("Kom hit, du betungade bröst").

Publicerad i Redigera

 
Wikisource
Texten till O Jesus, hur ljuvt är ditt namn finns på Wikisource.