Ungdom i världen är en psalm som använts som inbjudningssång i frikyrkliga och lågkyrkliga gudstjänster. Den består av sex 4-radiga verser diktade av Alexander Leonard Kullgren. Denne använde ofta signaturen L—d, vilket fallet var i Svensk Söndagsskolsångbok 1908.

Publicerad somRedigera

Texten till Ungdom i världen finns på Wikisource.