Öppna huvudmenyn

Ack salig, om ej alltid glad är en psalmtext av Greta Lisa Danielsdotter 1847.

År 1855 bearbetades sången av psalmförfattaren och predikanten Svenning Johansson, som också var ledamot i Svenska Missionsförbundets styrelse. Texten diktade han 1855. Den har sju 4-radiga verser.

Melodin, av Lowell Mason, densamma som till Lord Jesus, Thou dost keep Thy child i Sankeys Sånger.

Publicerad iRedigera

Texten till Alltid salig, om ej alltid glad finns på Wikisource.