Upp, kristen, upp till kamp och strid

Upp, kristen, upp till kamp och strid är en psalmtext av Angelus Silesius översatt år 1816 av Johan Åström. Melodin är densamma som till Din spira, Jesus, sträckes ut, från 1535 i Geistliche Lieder och härrör alltså från Martin Luthers inledda psalmtradition.

Publicerad somRedigera

Texten till Upp, kristen, upp till kamp och strid finns på Wikisource.