Härliga lott att i ungdomens dagar

Härliga lott att i ungdomens dagar är en psalmtext i sex verser diktad av Conrad Adolf Björkman under 1890-talet.

Melodin i G-dur 4/4 takt är densamma som till Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig.

Publicerad iRedigera