Öppna huvudmenyn

Ack, saliga hem hos vår Gud är en hemlandssång av den brittiskt amerikanske teologen De Witt Clinton Huntington 1874. Texten översattes 1875 till svenska av Erik Nyström. I Sionstoner 1894 anges upphovet till översättningen vara Natanael Beskow, Psalmen har fyra 6-radiga verser, där de bägge sista i varje vers Hos vår Gud, hos vår Gud, Ack, saliga hem hos vår Gud!. Texten bygger på verserna i Psaltaren 55:7 i Bibeln

Melodin är densamma som till psalm 347 i Hemlandstoner[förtydliga] enligt uppgift i Sionstoner. Oscar Lövgren anger att melodin är komponerad av Tullius Clinton O'Kane 1874.

Publicerad iRedigera

Texten till Ack saliga hem hos vår Gud finns på Wikisource.