Pris ske dig, Herre är en psalm av Lina Sandell från 1877, en översättning av samma Joachim Neander-psalm som Herren, vår Gud, är en konung. Melodin är densamma som till psalmen Herren, vår Gud, är en konung i 9/4 och F-dur nedtecknad i Stralsund av Neander 1655.

Publicerad iRedigera