Faren väl, i vänner kära är ursprungstiteln för denna psalmtext av Fredrik Engelke. Psalmen består av två åttaradiga verser och sjungs till en melodi av okänt ursprung.

Publicerad iRedigera

Texten till Nu farväl, ni vänner kära finns på Wikisource.