Benjamin Schmolck, född 1672, död 1737, var en tysk präst och psalmförfattare. Hans psalmtexter är i en folklig barockstil efter ett stort inflytande från barockepokens herdepoesi. Schmolck var Pastor primarius i Schweidnitz, Schlesien. Han finns bland annat representerad i danska Psalmebog for Kirke og Hjem. I svenska 1937 års psalmbok (1937) finns han representerad med originaltexter till två verk (nr 364 och 371). I Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 (SMF 1920) publicerades fem av hans översatt texter. 80 av Schmolcks psalmtexter finns översatta av Olof Kolmodin den äldre i dennes samling Andelig Dufworöst (Dufworöst) 1734. Även Carl Johan Lohman översatte psalmtexter av Schmolck. Bland andra 81 i 1819 års psalmbok (1819). Likadant gjorde Johan Åström med psalmen 235 för samma utgåva av den svenska psalmboken. Schmolck finns också representerad i Lova Herren 1988 och i Herde-Rösten 1892.

Benjamin Schmolck.

PsalmerRedigera