Ungdom i livets vår är en av Anna Ölanders (1861-1939) psalmtexter. Texten publicerad första gången i tidskriften Svenska Posten 11 mars 1891. Denna psalm sex 8-radiga verser i Hjärtesånger 1895 och endast fem i Missionsförbundets sångbok 1920, då man uteslutit den tredje versen, som lyder:

Doftande, unga ros,
Tiden är kort!
Glädjen flyr snart sin kos,
Tiden är kort!
Nattfrost och nordanvind
Bleker din friska kind.
Var ej för faran blind —
Tiden är kort!

Evangelisten Emil Gustafson hänvisar till bibelordet "Ty ungdomen och morgonrodnaden äro fåfänglighet" ur Predikaren 11:10.


Melodin (mkl 181 3/4-dels takt) är densamma som till psalmen Jag är en pilgrim här nr 439 i Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 som utgavs i en version med noter 1921. Melodin komponerad av Gustaf Gustafsson Lewenhaupt

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera