Carl Wilhelm Böttiger

svensk litteraturhistoriker, lingvist, poet och professor i estetik
För den tyske historikern, se Karl Wilhelm Böttiger.

Lars Fredric Carl Wilhelm Böttiger, född 15 maj 1807 i Västerås, död 22 december 1878, var en svensk litteraturhistoriker, lingvist, poet och professor i estetik vid Uppsala universitet. Han var ledamot av Svenska Akademien 1847–1878, på stol nr 8.

Carl Wilhelm Böttiger
Carl Wilhelm Böttiger.png
Carl Wilhelm Böttiger porträtterad av
Olof Johan Södermark.
Född15 maj 1807[1][2][3]
Västerås domkyrkoförsamlingSverige[1][2]
Död22 december 1878[1][4][3] (71 år)
Uppsala församlingSverige[1][4]
BegravdUppsala gamla kyrkogård[5]
kartor
MedborgarskapSvenskt
Utbildad vidUppsala universitet Blue pencil.svg
SysselsättningLingvist[1], poet[1], dramatiker, översättare, litteraturkritiker
BefattningStol nummer 8 i Svenska Akademien (1847–1878)[6]
ArbetsgivareUppsala universitet[1]
Make/makaDisa Tegnér
FöräldrarCarl Fredrik Böttiger[2][1]
SläktingarGustaf Böttiger (syskon)
NamnteckningBöttigers namnteckning.png
Redigera Wikidata

BiografiRedigera

Böttiger föddes i Västerås, där fadern Carl Fredrik Böttiger var apotekare. Han gick i skola i hemstaden, blev student i Uppsala 1825 och filosofie magister 1833. År 1834 blev han docent i praktisk filosofi och företog därefter 1835–1836 en resa till Tyskland, Österrike, Italien och Frankrike. Åren 1839–1840 uppehöll han sig i Berlin. Böttiger blev 1839 extra ordinarie adjunkt i tyska och italienska litteraturen, 1845 extra ordinarie professor i nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur samt 1858 professor i nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur. Han erhöll 1867 avsked på grund av en ögonsjukdom.

Som författare debuterade Böttiger 1830 med Ungdomsminnen från sångens stunder, ett exempel på typisk romantisk efterklangspoesi. Han var länge en uppmärksammad patriotisk festdiktare, och gjorde genom sina tryckta sonetter en viktig litterär insats. Sonettsamlingen betydde mycket för den unge Carl Snoilsky. Sin största insats gjorde Böttiger dock som universitetslärare och litteraturforskare. Genom sin undervisning och sina skrifter grundlade han det vetenskapliga studiet av moderna språk vid Uppsala universitet. Själv intresserade han sig främst för italienska och ägnade Dante ett livslångt studium. Han efterlämnade bland annat skrifterna Italienska studier (1853), Om Dantes lif och skrifter (1865) och Dantes Commedia divina (1875).

Inom svensk litteraturhistoria utgav han en levnadsteckning över sin svärfar Esaias Tegnér. Den ingick i den 1847-1851 utgivna upplagan av hans Samlade skrifter. Böttiger skrev även sitt inträdestal i Svenska akademien över Tegnér - detta eftersom svärfadern också varit hans företrädare på stol nr. 8. I Svenska akademiens handlingar införde han även levnadsteckningar över en rad kända svenska författare, som Samuel Ödmann (1868), Johan Henrik Kellgren (1870), Erik Johan Stagnelius (1872), Nils von Rosenstein (1877), samt en artikel om Auroraförbundet i Uppsala (1874).

I Böttigers Samlade skrifter, utgivna i 6 band (1856–1881) ingick postumt hans Ungdomsminnen, som av Harald Elovson har betraktats som en av memoarlitteraturens främsta verk. Karl Warburg skriver i Svensk litteraturhistoria i sammandrag (1904) att Böttiger som poet är att räkna som en av nyromantikens epigoner.

Böttiger var gift med Disa Tegnér och därmed måg till Esaias Tegnér. Han var även farbror till John Böttiger.

 
Carl Wilhelm Böttiger och makan Disas gravsten på Uppsala gamla kyrkogård.

Hans grav återfinns på Uppsala gamla kyrkogård.[7]

Bibliografi i urvalRedigera

 • Asarne i Delphi: prolog. Stockholm. 1844. Libris länk 
 • Aurora-förbundet i Upsala. Stockholm. 1874. Libris länk 
 • Bernhard von Beskow: minnessång : uppläst på Svenska akademiens högtidsdag den 20 dec. 1868. Stockholm: Norstedts. 1868. Libris länk 
 • Bidrag till kännedomen om etruskerna. Upsala. 1857. Libris länk 
 • Bidrag till kännedomen om Leopolds tidigaste skaldeförsök. Även i: Svenska akademiens handlingar ifrån år 1796. D.53. Stockholm. 1878. Libris länk 
 • [Biografiska underrättelser ...]. Upsala. 1861. Libris länk 
 • Boreas: poetisk kalender för år 1842. Upsala. 1841. Libris länk 
 • C. V. Böttigers minnesteckningar öfver E. Tegnér, S. Ödmann och J. H. Kellgren såsom feriekurseri modersmålet för de högre allmänna läroverken i sammandrag utg. af Peter Bagge. Feriekurser i modersmålet 1. Stockholm: Beijer. 1895. Libris länk 
 • Dantes Commedia Divina: [Dante Alighieri.]. Stockholm. 1875. Libris länk 
 • Epilog vid philosophiæ magister-promotionen i Upsala den 5 juni 1857. Stockholm: Norstedts. 1857. Libris länk 
 • Esaias Tegnérs lefnad. Stockholm. 1847. Libris länk 
 • Foglarne: vårsånger. Upsala. 1852. Libris länk 
 • Fosterländska sånger. 1-2. Upsala: Wahlström & Låstbom. 1841. Libris länk 
 • Förklaring med anledning af ett utfall i den af Georg Brandes utgifna skriften: Esaias Tegnér : en litteraturpsykologisk studie. Stockholm: F. & G. Beijer. 1878. Libris länk 
 • Den gamle kungen: poem för svenskar / [Carl Wilhelm Böttiger]. Stockholm: Norstedts. 1841. Libris länk 
 • Ett holländskt bidrag till Sweriges historia och litteratur. Stockholm. 1835. Libris länk 
 • Inbjudnings-skrift till morgondagens philosophiæ magister-promotion. Upsala. 1857. Libris länk 
 • Italienska läse-öfningar, innehållande lätta stycken ur den nyare italienska prosan. Stockholm. 1841. Libris länk 
 • Italienska studier. Upsala: Wahlström. 1853. Libris länk 
 • Likplundraren: fragment af en större dramatisk fantasi, hvartill en känd berättelse gifvit anledning. Skara. 1874. Libris länk 
 • Lyriska stycken. Stockholm: Norstedts. 1837-1839. Libris länk 
 • En majdag i Wärend: svenskt tillfällighetsstycke i 1 akt, med sång och dans ; första gången uppfördt på Kongl. Theatern i Stockholm, Thorsdagen den 11 Maj 1843, årsdagen af H.M. Konungens Kröning. Svenska teatern, 99-1250025-3 ; 180. Stockholm. 1843. Libris länk. http://runeberg.org/bcwmajdag/ 
 • Minne af Erik Johan Stagnelius. [Stockholm]. 1872. Libris länk 
 • Minne af Johan Henrik Kellgren. Även i: Svenska akademiens handlingar ifrån år 1796. D.45.. Stockholm. 1870. Libris länk 
 • Minne af teologie professoren i Upsala doktor Samuel Ödmann. Stockholm: Norstedts. 1868. Libris länk 
 • Minnes-tal öfwer philosophiä magistern Elias Wilh. Ruda hållet inför en krets af den aflidnes promotions-kamrater och wänner, i Upsala den 4 nov. 1833. Upsala. 1833. Libris länk 
 • Minnesteckningar öfver E. Tegnér, S. Ödmann och J. H. Kellgren. Stockholm: Beijer. 1895. Libris länk 
 • Mötet på Odins hög och Gustaf Adolf vid Lützen: tvenne skaldestycken belönta af Svenska akademien. Stockholm. 1835. Libris länk 
 • Nils [Rosén] von Rosenstein: Minnesteckning. Uppläst på Svenska akademiens högtidsdag 1876. i:Svenska akademiens handlingar ifrån år 1796. D. 52. Stockholm. 1877. Libris länk 
 • Nyare sånger: jämte öfversättningar af några Uhlands romanser m.m. Stockholm. 1833. Libris länk 
 • Om Dantes lif och skrifter. [Stockholm]. 1865. Libris länk 
 • Om den italienska kulturens förhållande till den romerska [Diss.]. Upsala. 1846-1851. Libris länk 
 • Ord till musiken vid H.M. konung Carl den femtondes och H.M. drottning Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisas kröning i Stockholm den 3 maj 1860. Stockholm. 1860. Libris länk 
 • Ord till sorg-musiken vid Högtsalig Hans Majestät Konung Carl XIV Johans begrafning. Stockholm. 1844. Libris länk 
 • Prolog till Operan Ferdinand Cortez, jemte ord till kupletterne i det National-Divertissement, som gifves å Kongl. Theatern d. 6 Februari 1843 ; till firande af H.M. Konungens regerings-jubilæum. Stockholm. 1843. Libris länk  - Kompositör: Johan Fredrik Berwald.
 • Repetitions-curs i allmänna historien: för gymnasii- och student-examina. Stockholm: Haeggström. 1836. Libris länk 
 • Rhetoromanska språkets dialekter: ett språkhistoriskt utkast. Upsala. 1854. Libris länk 
 • Schillers äldsta lyrik: kritisk skärskådning. Utgafs s. å. såsom akad. afh. i 6 delar under förf:s praesidium. Upsala. 1854. Libris länk 
 • Sjelfbiografiska anteckningar och bref. Stockholm. 1881. Libris länk 
  • Själfbiografiska anteckningar och minnesteckning öfver E. J. Stagnelius: såspm feriekurser i modersmålet för de högre allmänna läroverken. Stockholm: Beijer. 1895. Libris länk 
  • Självbiografiska anteckningar. Stockholm: Norstedts. 1929. Libris länk 
  • Självbiografiska anteckningar: från skolan och studentlivet. Bokgillets klassikerserie, 99-0853562-5. Uppsala: Bokgillet. 1961. Libris länk 
  • Självbiografiska anteckningar ([Ny utg.]). Göteborg: Minerva. 1988. Libris länk. ISBN 91-87238-05-5 
 • Soldat-enkan: poem. Upsala. 1850. Libris länk 
 • Sång öfver Anna Maria Lenngren. Stockholm: Norstedts. 1860. Libris länk 
 • Sånger vid invigningen af Westmanlands och Dahla nations-byggnad Oscarsdagen 1831. Upsala, Palmblad & C. 1831. 1831. Libris länk 
 • Tal vid Svenska Bibel-Sällskapets allmänna sammankomst den 20 april 1859 af. Stockholm. 1859. Libris länk 
 • Till konung Gustaf IIIs minne: Tal hållet på Gustavianska lärosalen i Upsala den 9 Juni 1835. Stockholm. 1837. Libris länk 
 • Undervisningsfrågans ställning och utveckling hos de gamle romarne. Stockholm. 1875. Libris länk 
 • Ungdomsminnen från sångens stunder. Upsala. 1830. Libris länk 
 • Valda dikter. Stockholm: Beijer. 1895. Libris länk. http://runeberg.org/dikterbot/ 
 • Valda dikter af Carl Wilhelm Böttiger. Med författarens porträtt. Stockholm, F. & G. Beijers förlag. 1881. [Titelbl:s baksida:] ... Ivar Hæggströms boktryckeri .... 1881. Libris länk 
 • Valda stycken utur akademie-adjunkten Carl Wilh. Böttigers numera ur bokhandeln utgångne skrifter tillika med några af P.N. Rodin, filos. magister. Halmstad. 1843. Libris länk 
 • En visa om Pehr Pehrsson. Upsala: Leffler & Sebell. 1841. Libris länk 

Samlade skrifterRedigera

Dikter och psalmerRedigera

ÖversättningarRedigera

Priser och utmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b c d e f g h] L F Carl Wilhelm Böttiger, Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt Biografiskt Lexikon ID: 16303, läs online, (Källa från Wikidata)
 2. ^ [a b c] Västerås domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11727/C/9 (1803-1815), bildid: C0021018_00052, läs online, läst: 14 maj 2019, ”94,Lars Fredric Carl Wilhelm”, (Källa från Wikidata)
 3. ^ [a b] Carl Wilhelm Böttiger, 1807–1878, Svenskt översättarlexikon: Carl_Wilhelm_Böttiger, läst: 23 juli 2020, (Källa från Wikidata)
 4. ^ [a b] Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11632/F/7 (1874-1879), bildid: 80002756_00180, död- och begravningsbok, läs online, läst: 14 maj 2019, ”322,(dec),22,1,,Böttiger Carl Wilhelm”, (Källa från Wikidata)
 5. ^ SvenskaGravar.se, omnämnd som: Böttiger, Carl Wilhelm, läs online, läst: 26 juli 2020, (Källa från Wikidata)
 6. ^ Svenska Akademin ledamotsregister: bottiger-carl-wilhelm, läst: 20 juli 2020, (Källa från Wikidata)
 7. ^ Åstrand, Göran; Aunver, Kristjan (1999). Här vilar berömda svenskar: uppslagsbok och guide. Bromma: Ordalaget. sid. 31. Libris länk. ISBN 91-89086-02-3 

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Carl Edward Zedritz
Inspektor för Västmanlands-Dala nation
1859–1866
Efterträdare:
Wilhelm Erik Svedelius