Väldigt går ett rop över land, över hav

Väldigt går ett rop över land, över hav är en missionspsalm av Natanael Beskow skriven 1885. Inför produktionen av 1937 års psalmbok önskade Beskow enligt Oscar Lövgrens lexikon att psalmen skulle tas bort med hänvisning till att han ansåg den "besjälades av en sådan missionsromantik att den saknade förankring i verkligheten".

Melodin är en tonsättning av Ivar Widéen från 1919 och enligt Koralbok för Nya psalmer, 1921 kan melodin till psalmen Ingen hinner fram till den eviga ron (1921 nr 576) också användas.

Publicerad iRedigera