När den arma jordens tid förgår

När den arma jordens tid förgår är en psalm av Lars Stenbäck från 1840 med tillägg av Carl Olof Rosenius från 1844. Den har i Stenbäcks version sju verser och sjungs numera i Finland till en melodi (D-dur, 3/2) av John Sundberg från 1944. I Rosenius utbyggda version har den 13 verser och sjungs till melodi av Oscar Ahnfelt (nr 10 i Ahnfelts sånger). Den går även att sjunga till samma melodi som Kristus lever - underbara ord, komponerad av Lowell Mason.

Psalmen är en uppmaning till frimodighet i en föränderlig värld med ständigt nya utmaningar. Detta beskrivs med orden "växlande tider" som avslutar varje vers i den då 29-årige finländske pietisten Stenbäcks original. Den vid tilläggets författande 28-årige Rosenius varierar slutorden lite ("farliga tider", "bistraste tider", "eviga tider", "kommande tider", "viktiga tider").

Publicerad iRedigera

Texten till När den arma jordens tid förgår finns på Wikisource.