Frances Ridley Havergal

brittisk poet och författare

Frances Ridley Havergal, född 14 december 1836, död 3 juni 1879, var en engelsk prästdotter, lärare, författare och sångförfattare. Hennes sånger har översatts till många språk och har varit särskilt älskade inom helgelserörelsen.

Frances Ridley Havergal

Hon finns representerad med tre sånger i Frälsningsarméns sångbok 1990. Hon är också representerad i Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 (SMF 1920) med en psalm, i Herde-Rösten 1892, i Emil Gustafsons Hjärtesånger 1895 och två psalmer i Lova Herren 1988, vilket kan tolkas som att hennes psalmer inte bara var en tillfällighetsdiktning i dåtiden.

I psalmboken Hjärtesånger 1895 är flera av hennes texter publicerade med signaturen +. Hennes sånger sjöngs av Ira D. Sankey och översattes till svenska av Lina Sandell, Erik Nyström och Emil Gustafson. Se psalmtexterna "Jag är ej mer min egen" och "Ljus efter mörker".

Sånger och böner

redigera

Bibliografi

redigera

Svenska titlar

redigera
 • Bruey, en liten arbeterska för himlen, Fosterlands-Stiftelsens förlag, Stockholm, 1882. Libris 1597514. Libris anger titeln Bruey, en liten arbeterska för Kristus. Fosterlands-Stiftelsens förlag marknadsförde 1882 titeln som anges här.
 • De fyra lyckliga dagarne, Stockholm, P. Palmquists förlagsexp., 1883. (Original 1874: The four happy days.)
 • Den konungsliga inbjudningen. Betraktelser för hvarje dag i månaden., Fosterlands-Stiftelsens förlag, Stockholm, 1881, 2:a upplagan 1895. (Original 1882: The Royal Invitation.)
 • En timme med Jesus. Jönköping, H. Halls boktryckeri-aktiebolag, 1886.
 • För min Herres tjenst, Fosterlands-Stiftelsens förlag, Stockholm, 1882. Libris 1597521. Libris anger titeln Till mästarens tjenst utgiven samma år. En 3:e upplaga utgavs 1895 enl. Libris, som också anger att Lindblads förlag i Uppsala gav ut en 2:a upplaga 1919. Fosterlands-Stiftelsens förlag marknadsförde 1882 titeln som anges här.
 • Himmelska budskap för lifvets resa. Fosterlands-Stiftelsens förlag, Stockholm, 1893, 2:a upplaga 1901..
 • I en målares atelier af J. R. Havergal., Stockholm 1894.
 • Konungsliga bud eller Morgontankar för konungens tjenare för hvarje dag i månaden., Fosterlands-Stiftelsens förlag, Stockholm, 2:a upplagan 1883.
 • Konungslig frikostighet eller aftontankar för konungens gäster. P. Palmquists aktiebolag, Stockholm, 1882.
 • Marschorder — Missionsbetraktelser. Fosterlands-Stiftelsens förlag, Stockholm, 1892.
 • Min Konung eller Dagliga tankar för Konungens barn., Fosterlands-Stiftelsens förlag, Stockholm, 1880. Original: My king or daily thoughts for the king's children. (1878)
 • Morgonklockor. Betraktelser för de unga. Fosterlands-Stiftelsens förlag, Stockholm, 2:dra upplagan, 1882. (Original Morning Bells; Or, Waking Thoughts for Little Ones finns som eBook på [1]
 • Morgonstjernorna eller Kristi namn för de små. Betraktelser för hvarje dag i månaden., Fosterlands-Stiftelsens förlag, Stockholm, 1881.
 • Små hufvudkuddar eller Aftontankar för de små för hvarje dag i månaden., Fosterlands-Stiftelsens förlag, Stockholm. 5:e upplagana 1901. (Original 1880: Little Pillows, or Goodnight Thoughts for the Little Ones.)
 • Till Mästarens tjänst. se ovan För min Herres tjenst.

Biografi

redigera
 • Memorials of Frances Ridley Havergal av systern Maria Vernon Graham Havergal, 1880.

Externa länkar

redigera