Har du mod att följa Jesus är en psalm bland flera andra i Emil Gustafsons psalmbok Hjärtesånger i dess 5:e upplaga. Där har psalmen fyra strofer i verserna plus fyra strofer refräng. Gustafsons signatur E. G-n visar att han står för texten, som han grundade i Matteusevangeliet 11:29. I Herde-Rösten har psalmen fem verser med åtta strofer i vardera. Utöver inledningsstrofen är texten radikalt omarbetad. Det anges inget ursprung eller ansvar för bearbetningen. Uppgifter om tonsättare saknas.

En psalmtext av Lina Sandell har samma titel, men grundas i Matteusevangeliet 16:24 [1]. Hennes text har fem verser med fyra strofer i varje och har ingen refräng eller kör.

Publicerad iRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Selander, Inger När tron blir sång, Artos, 2008, s. 220
Texten till Har du mod att följa Jesus finns på Wikisource.