Öppna huvudmenyn

Den store läkaren är här är en psalm med 4-7 verser. Texten från 1859 är gjord av William Hunter (verserna), svensk översättning från 1875 av Erik Nyström, refrängen är nyskriven eller bearbetad 1986 av Gunnar Melkstam. Musiken, i D-dur (Meterklass 238), är skriven 1874 av John Hart Stockton och har nummer 26 i Frälsningsarméns Festmusik.

Psalmen har sju verser i Herde-Rösten 1892. Utgivaren Aug. Davis uppgav ingen författare eller kompositör, och hänförde, som han säger i sitt förord, därmed både text och melodi till den stora allmänningen av "gamla sånger".

Refrängen lyder i Herde-Rösten 1892:

Ljufvaste ton i änglars musik,
Ljufvaste namn på jorderik,
Ljufvaste sång den ingen är lik,
Sången om Herren Jesus.

Refrängens första rad i Frälsningsarméns sångbok och Psalmer och sånger 1990 m.fl. böcker lyder:

Skönaste namn i världen vid

Publicerad iRedigera

Texten till Den store läkaren är här finns på Wikisource.