Uppslagsordet ”Arndt” leder hit. För andra betydelser, se Arndt (olika betydelser).

Johann Arndt, född 27 december 1555 i Ballenstedt i Anhalt, död 11 maj 1621 i Celle, var en tysk teolog, en av den evangelisk-lutherska kyrkans lärare, kallad reformationens reformator.

Johann Arndt.

BiografiRedigera

Arndt studerade vid universiteten i Helmstedt, Wittenberg, Strassburg och Basel och hade först för avsikt att bli läkare, men valde kyrkans tjänst efter en livshotande sjukdom. Till en början fick han anställning som diakon och skollärare i sin födelsestad, men blev 1583 kyrkoherde i Badeborn. Hans uppträdande mot hertig Johan Georgs reformerta sympatier väckte dock honom dock misshag. Han motsatte sig avskaffandet av exorcism och bilder i kyrkorna och avsattes 1590 från sitt ämbete. Samma år började han i Quedlinburg, där han i nio år verkade som församlingslärare. År 1599 började han en tjänst som predikant vid Martinskyrkan i Braunschweig.

Från Braunschweig kallades Arndt 1608 till pastor och konsistorieledamot i Eisleben, vilken plats han dock 1611 utbytte mot generalsuperintendenturen i Celle. På denna post förberedde han och medverkade till omgestaltningen av den lüneburgska kyrkoordningen, som ännu är gällande.

FörfattarskapRedigera

Med hänvisning till ett moraliskt förfall under krigsåren och med avsikt att vända studenternas och prästernas uppmärksamhet från disputationsteologi och lärdomsskolastik till det kristna livets rättfärdighet, gav han 1606 ut boken Om den sanna kristendomen, som översattes och många gånger utgavs på flera europeiska språk[a] och som blev en spridd uppbyggelsebok. Denna följdes av Paradis lustgård, Andliga skattkammare, Förklaring öfver Psaltaren med flera.

Arndts "Om den sanna kristendomen" hade influerats av Valentin Weigels "Betbüchlein" och han hade hämtat hela kapitel ur den tyska förreformatoriska mystiken. Detta medförde att han blev starkt kritiserad och den genuint lutherska rättfärdiggörelseläran fick träda tillbaka för den mystiska föreningen med Gud och resulterade i att den "sanna kristendomen" beskylldes för villoläror. Likväl fick hans verk stort inflytande inom den protestantiska världen och blev en även i katolska länder uppmärksammad andaktsbok.

Arndt var länge en uppskattad och inflytelserik författare i Sverige. Hans "Sanna kristendom" utkom på svenska första gången 1647, översatt av L. Mureus, utgavs i ny upplaga 1695 samt utgavs sedan minst 30 gånger under 1700- och 1800-talen. C.O. Angeldorff gjorde 1855 en försiktig redigering. Hans "Paradijs lustgård" trycktes första gången 1648, utkom sedan i flera upplagor, senast 1898. "Andeliga skattkammare" har sedan 1839 utkommit i mer än 20 upplagor.

Hans psalm Svinga dig, min ande opp översattes till svenska av Christoffer Olofsson Angeldorff (nr 132 i Svenska Missionsförbundets Sångbok 1920). Han finns inte representerad i någon av Svenska kyrkans psalmböcker från 1819 och till nutid.

En fullständig upplaga av hans skrifter utgavs av Johan Jakob Rambach med början 1734.

FotnotRedigera

 1. ^ i nyare tider även på tamil

PsalmerRedigera

BibliografiRedigera

 • Johann Arndt andliga skattkammare - Första och andra delen (sammanbundna vid tryck 1880) 368+155 sidor.
 • Johan Arndts fyra anderika böcker om en sann christendom, - F & G Beijers förl., 1891. - 1047 s.
 • Paradislustgård
 • Passions predikningar, 1848. - 156 s.
 • Postilla eller förklaring öfer de gamla evangelierna på årets sön- och högtidsdagar, 1885. - 829 s.
 • Predikningar öfwer catechesen
 • Sann christendom
 • Utläggning över konung Davids psaltare. 1-2
 • Arvidsson, Bengt, Kontinuitetstanken i Johann Arndts teologiska miljö, i Kyrkohistorisk Årsskrift 1986, Uppsala 1987.
 • Arvidsson, Bengt, Wissenschaft und Frömmigkeit. Johann Arndt in der dänischen Geistesgeschichte der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, i Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im Nordisch-Baltischen Raum, Hilding Pleijel-Symposium III, Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis 41, Lund University Press 1999.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Arndt, Johann, 1904–1926.

Externa länkarRedigera