Med alla Herrens fromma är en psalm, skriven 1814 av Johan Olof Wallin och bearbetad 1978 av Anders Frostenson. Musiken är skriven 1614 av Melchior Teschner.

Publicerad iRedigera

  • 1819 års psalmbok som nr 488 under rubriken "Med avseende på de yttersta tingen: En trogen själs försmak av en salig evighet" (sex verser med titelraden Snart ligger bojan krossad).
  • 1937 års psalmbok som nr 567 under rubriken "Det kristna hoppet inför döden" (sex verser med titelraden Snart ligger bojan krossad).
  • 1986 års psalmbok som nr 616 under rubriken "Pilgrimsvandringen".

KällorRedigera