Hos Gud är idel glädje

psalm

Hos Gud är idel glädje (orig. ”Hos Gud er idel glede”) är en psalm om jordelivet och himmelens härlighet av Johan Nordahl Brun, tryckt i den av Brun 1786 utgivna ”Evangeliske Sange”. En norsk hymnolog, J. Stene, skriver:

Inom de väcktas krets i äldre tid fanns det knappast en psalm eller andlig sång
vilken så gav uttryck åt deras lycka i Herrens gemenskap som just denna av
Brun. Särskilt i tider av andlig livaktighet sjöngs den vid snart sagt varje möte.
I de låga stugorna har mången norsk kristen avlagt sin bekännelse med att av
denna psalm sjunga strofen ”Jeg bytter ej med dårer / som har sin glede her”.
(cit. efter Oscar Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964, sp. 114).

Psalmen översattes av Lina Sandell 1872 för Oscar Ahnfelts "Andeliga sånger", som också innehöll den av Ahnfelt komponerade melodin (Ess-dur, 6/8), känd även till En liten stund med Jesus.

Publicerad somEdit

Texten till Hos Gud är idel glädje finns på Wikisource.