Lista över svenska dagstidningar

Wikimedia-listartikel

Det här är en lista över svenska dagstidningar. Urvalet grundar sig på Presstödsnämndens definition av en dagstidning:

Enligt 1 kap. 6 § presstödsförordningen är en dagstidning en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska samt i huvudsak distribueras inom landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och dess eget redaktionella innehåll ska utgöra minst 55 procent av det totala redaktionella innehållet. Med dagstidning avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion.[1]

Även gratistidningar utan prenumerationer men av klar dagstidningskaraktär, som Metro och City, återfinns på listan. Mindre lokala reklamfinansierade annonstidningar tas inte med för att de inte kan definieras som dagstidningar. Webbtidningar är inte heller inkluderade.

Finlandssvenska och sverigefinska tidningar redovisas i särskilda avsnitt nedan.

Listan innehåller både aktiva och nedlagda tidningar. Den är under uppbyggnad och gör ej anspråk på att vara komplett.

Lista över svenska dagstidningar redigera

Dagstidningar (och editioner), utgivna i pappersformat.
Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Academiska och Stifts Tidningar utgifne i Lund 1773 Lund Lund Lund Akademisk tidning med uppgifter om universitet och stiftet men även nyheter En dag i veckan. Lördagar Nej
Adressbladet 1876-1877 Stockholm Stockholm Stockholm Mest reklam 2 dagar i veckan Nej
Adress-Kontor för Östergötland med Wadstena län 1831 Östergötland Linköping Linköping 2 dagar i veckan Nej
Afton-Bladet 1784 Stockholm Stockholm Stockholm ? Sex dagar i veckan Nej
Aftonbladet 1830– Riks Stockholm Stockholm Socialdemokratisk Sju dagar i veckan Ja Halvveckoupplagan 1897–1940

Aftonbladet veckoupplaga för Finland 1918–1920

Aftonbladet Veckoupplagan 1898–1931

Aftonbladet

Göteborg

1811–1833 Göteborg Göteborg Göteborg ? Tre eller fyra dagar i veckan Nej
Aftonbladet (Norrköping) 1833–1836 Norrköping Norrköping Norrköping ? En till fyra dagar i veckan Nej
Afton-Posten 1815 Stockholm Stockholm Stockholm ? Tre dagar i veckan Kom ut januari till maj 1815
Aftonposten (extern länk) 1897: Stockholm Stockholm Stockholm ? Blott ett fyrasidigt provnummer kom ut 2 januari 1897
Aftonposten 1951–1956 Göteborg Göteborg Göteborg Högerpartiet 7 dagar i veckan Efterföljare till morgonposten.
Aftonposten(extern länk) 1982–1987 Göteborg Västra Frölunda Västra Frölunda ? Helgtidning en dag i veckan 1972–1982 ej dagstidning utan klassad som vardagstryck.
Aftontidningen 1889-1890 Stockholm Stockholm Stockholm 6 dagar i veckan Uppgick 1890 liksom Morgontidningen i Stockholmstidningen
Aftontidningen 1942–1956 Riks Stockholm Stockholm Socialdemokratisk Nej
Afton-Tidningen 1909–1920 Riks Stockholm Stockholm Vänsterradikal,förbudsvänlig Sex eller sju dagar i veckan Ja
Aktuellt i Politiken 1953–1992

tidskrift

1992–

dagstidning

Riks Socialdemokratisk En dag i veckan från 1992 Nej
Alekuriren 1996 Ale och Lilla Edets kommuner Älvängen Borås Opolitisk En dag i veckan, tisdagar Räknas som dagstidning från 2006 av KB
Alfvesta Tidning 1898–1899 Alvesta Växjö Växjö En dag i veckan, fredagar Nej
Alingsås nyheter 1917–1920 Alingsås Alingsås Alingsås höger konservativ Två eller tre dagar i veckan Uppgår i Älvsborgs Nyheter
Alingsås Allehanda 1935–1936 Alingsås Alingsås Trollhättan konservativ Två dagar i veckan Nej
Alingsås Tidning 1865- Alingsås Alingsås Alingsås

Landvetter

Liberal Tre dagar i veckan Startades under titeln Alingsås Weckoblad
Alingsåskuriren 1969– Alingsås Alingsås Opolitisk En dag i veckan Gratistidning
Allehanda 1827-1893 Malmö Malmö Malmö Liberal En till sex dagar i veckan Malmö Allehanda och Malmö Nya Allehanda var andra titlar som tidningen använde
Allehanda Karlskoga-Degerfors

se Nerikes Allehanda

1973–1982 Karlskoga

Degerfors

Örebro Örebro Liberal frisinnad ? Edition till Nerikes Allehanda
Allehanda 1881–1885 Örebro Län Lindesberg Lindesberg Frisinnad Endags, fredag eller lördag Edition Allehanda och Bergslags-Posten hade alldeles samma innehåll som den av Anders Ericson även utgivna Karlskoga-Posten
Allehanda 1899–1905 Stockholm Stockholm En gång i veckan, lördagar Nya Dagligt Allehanda veckoblad, edition
Allehanda för folket 1872–1889 Örebro Örebro Örebro Liberal En gång i veckan, veckoupplaga av Nerikes Allehanda 1886-1887 Illustreradt Allehanda tryckt på finare papper med samma innehåll
Allmänna Annonsbladet (extern länk) 1886–1887 Sölvesborg Sölvesborg Sölvesborg

Sölvesborgs Allehanda tryckeri

Annonsblad Edition Se Sölvesborgs Allehanda
Allmänna Länstidningen för Elfborgs läns städer och landsbygd. 1894–1897 Elfsborgs län Göteborg Göteborg

Göteborgs Aftonblads tryckeri

Konservativ En dag i veckan, lördagar Kom ut också i Bohus och Hallands län
Allmänna Tidningen 1853–1854 Stockholm Stockholm Stockholm Radikal folklig Sex dagar i veckan, sen en dag/vecka Nej
Allmänna Tidningar 1782 Nyköping Nyköping Nyköping En dag i veckan Titel använd 1792 av

Nyköpings Wecko-Blad

Se Nyköpings Wecko-Blad
Allmän Politisk Jurnal. (tidningens titel stavades så!) 1811 Stockholm Stockholm Stockholm Skulle komma ut 2 dagar i veckan Endast tre nummer utkom. Tidningen indragen. Utgivaren dömd till fängelse,
Allmänna Journalen 1809–1837 Stockholm Stockholm Stockholm Politisk litterär tidskrift Först tre i veckan sedan sex i veckan 1810-1834 Andra titlar Journal för Litteraturen och Theatern 1809–1813. Allmänna Journalen 1813– 1824 och sedan bara Journalen 1824-1837.
Allmänna Opinionens Organ. 1810 Stockholm Stockholm Politisk skrift 32 nummer Ej dagstidning.åtalad och nedlagd
Alingsås Tidning

Alingsås Weckoblad

till 1888

1865 Alingsås

Vårgårda

Herrljunga

Alingsås Alingsås Oberoende liberal Tre dagar i veckan Nej
Almänna tidningar 1770-1771 Stockholm Stockholm Stockholm Gjörwels tidning 4-6 dagar i veckan Fortsattes av Nya Almänna Tidningar ' och Nyare Almänna Tidningar
Alternativet

se Miljömagasinet Alternativet

1981– Riks Stockholm Södertälje

Norrtelje

Västerås

Miljöpartiet, obunden En dag i veckan Nej
Anderslöfs-Posten 1882-1885 Anderslöv Trelleborg Trelleborg Liberal Två dagar i veckan onsdag och lördag Edition till Trelleborgs Allehanda
Anmärkaren 1816-1829 Stockholm Stockholm Stockholm Samhällsgranskande Två dagar i veckan onsdag och lördag
Anmärkarne 1820 Stockholm Stockholm Stockholm Samhällsgranskande Två dagar i veckan onsdag och lördag Ersatte Anmärkaren då denna var indragen.
Annons-Nyheter(extern länk) 1885 Stockholm Endast provnummer kom ut
Annons- och Nyhetsblad för staden Lund (extern webbplats) 1865 Lund Lund Lund

Håkan Ohlssons tryckeri

? En dag i veckan Kortlivad
Annons-Posten (extern webbplats) 1887 Stockholm Stockholm Stockholm ? En dag i veckan Bara två nummer kom ut
Annons-Tidning för Strengnäs stad och landsort 1856 Strängnäs ? Stockholm ? En dag i veckan, lördagar Bara 32 nummer kom ut
Annons-Tidningen 1898-1902 Trelleborg

Sydvästra Skåne

Trellebog Trelleborg

Malmö

? En dag i veckan. lördagar Nej
Annonsblad för Dalarne 1881-1883 Dalarna Falun Falun ? Bara 2 nummer i månaden inte dagstidning Övergår i Dalaposten 1883
Annonsblad för Elfsborgs län (extern webbplats) 1882 Borås Borås Borås ? Två dagar i veckan Bara åtta nummer kom ut
Annonsblad för Industri, Handtverk och Handel (Praktisk tidning) 1896-1897 Göteborg Göteborg Göteborg Konservativ En dag i veckan Övergår i Praktisk Tidning 1897
Annonsblad för Norrköping 1845 Norrköping Norrköping Norrköping ? Två dagar i veckan, onsdagar och lördagar Bilaga till Östgötapatrioten
Annonsblad för Stockholm (extern webbplats) 1878–1880 Stockholm Stockholm Stockholm ? En dag i veckan Bilaga till Aftonbladets Stockholmsupplaga
Annonsbladet för Vestergötland 1894-1900 Västergötland Skövde Skövde Lantmannapartiet En dag i veckan. fredagar
Annonsblad för Gotland 1879–1883 Gotland Visby Visby ? En dag i veckan lördag eller fredag Nej
Annonsbladet 1869 Stockholm Stockholm Stockholm ? En dag i veckan, lördag Gratistidning. Uppgår i Jernvägs- och Ångbåtstidning

Nya Annonsbladet blir efterföljare

Annonsbladet'

(extern länk)

1871-1875 Kungliga biblioteket saknar exemplar av tidningen
Annonsbladet 1898-1909 Norrköping Norrköping Norrköping ? En dag i veckan. fredagar eller lördagar Gratistidning
Annonserna 1892 Söderköping Söderköping Söderköping ? En dag i veckan, fredagar Nej
Annonskuriren 1878–1879 Stockholm Stockholm Stockholm ? två dagar i veckan tisdag och fredag
Annonstidning för Upland och Westmanland 1885 Enköpimg Enköpimg Enköpimg ? En dag i veckan Fortsättes i Enköpings Tidning
Anmärckningar wid swenska post-tidningarne 1734–1760 Riket Stockholm Stockholm ? En dag i veckan Bilaga till Stockholms Post-Tidningar
Ansgarii-Posten 1887–1920 Värmland Kristinehamn Kristinehamn

Karlstad

Frisinnad kristen Tre till fyra dagar / vecka Avslutar som edition till Värmlandsposten
Arbetarbladet 1902– Gävleborg

Norra Uppland

Gävle Gävle Socialdemokratisk Sju dagar i veckan Ja
Arbetarebladet 1869–1888 Gävle Gävle Gävle Frisinnad? En dag i veckan Nej
Arbetaren 1881 Stockholm Stockholm Stockholm Lördagar Nej
Arbetaren 1922–2016

Webbtidning

Två dagar i veckan

2016

Riks Stockholm Stockholm

Norrtelje

Syndikalistisk Dagstidning till 1958

Veckotidning 1958–2016

Webbtidning 2016

Nej
Arbetaren 1868–1870 Göteborg Göteborg Göteborg Arbetartidning En dag i veckan Nej
Arbetaren 1902–1906 Motala Motala Motala Socialdemokratisk Tre dagar i veckan Nej
Arbetarens Fristunder 1867-1868 Växjö Växjö Växjö ? En dag i veckan, onsdag eller lördag Bara 24 nummer kom ut
Arbetarens vän 1885–1894 Stockholm Stockholm Stockholm Frisinnad, nykterhetsvänlig En dag i veckan Veckoupplagan
Arbetare-Vännen 1863–1866 Luleå Luleå Luleå ? En dag i veckan
Arbetarekuriren 1926–1942 Göteborg Göteborg Göteborg Syndikalistisk En dag i veckan Nej
Arbetarfolket 1935–1937

1940–1957

Västernorrland Sundsvall

Stockholm

Stockholm Sveriges kommunistiska parti Endagars

Sexdagars

Ja
Arbetarfolkets röst 1937?–1943 Gävleborg Gävle

Sandviken

Stockholm

Stockholm Sveriges kommunistiska parti

Partidistrikt Gävle

En dagars tidning
Arbetarpolitiken 1921–1923 Regionalt Norrland Borlänge

Umeå

Umeå Sveriges socialdemokratiska vänsterparti En dag i veckan Nej
Arbetarposten 1934–1960 Göteborg Göteborg Göteborg Vänstersocialistisk En dag i veckan Nej
Arbetartidningen

Arbetartidningen Ny Dag

1929–1972

1972–1984

Göteborg Göteborg Göteborg 1929–1939

Stockholm

Sveriges kommunistiska parti 1929–1939 Veckotidning

1939–1964 sex dagar i veckan

1965 veckotidning

Arbetet

Arbetet Nyheterna

1887–2000 Malmö Malmö Malmö Socialdemokraterna 1887–1890 Veckotidning

1890–1945 sex dagar i veckan

1945–2000 sju dagar i veckan

Ja
Arbetet

Arbetet Väst

Arbetet Ny Tid

1966–1983

1983–1999

1999–2000

Göteborg Göteborg Göteborg

Malmö

Göteborg

Socialdemokraterna Sex dagar i veckan 1966–1996

Sju dagar i veckan 1996–2000

Nej
Arbetets frihet 1924–1967 Riks? Sundsvall Sundsvall Borgerlig Endag i veckan 1924 till 1943 Centralförbundet för arbetets frihet. Dagstidning till 1943 sedan tidskrift.
Arbetarepartiets Bibliotek 1896–1897 Stockholm Stockholm Stockholm Socialistisk idétidning En dag i veckan
Arbetarns ring 1883 Stockholm Stockholm Stockholm ? En dag i veckan Sistasidan av tidningen Budkaflen
Arboga 1888–1889 Arboga Köping Köping Konservativ Två dagar i veckan, tisdag och fredag Närstående Köping-Posten
Arbogabladet 1848–1849 Arboga Arboga Arboga ? En dag i veckan, fredagar Nej
(Nya) Arbogabladet 1850 Arboga Arboga Arboga

Eskilstuna

En dag i veckan, först fredagar, sedan lördagar Nej
Arboga Nyheter 1904–1905 Arboga Arboga Örebro Frisinnad Tre dagar i veckan Nej Närstående tidning?
Arboga Tidning 1851–1855 Arboga Arboga Arboga Liberal En dag i veckan, fredagar Nej
Arboga Tidning 1858–1880 Arboga Arboga Arboga Liberal En till två dagar i veckan Nej
Arboga Tidning 1881– Köping

Arboga

Kungsör

Tre dagar i veckan

webbtidning sju dagar i veckan

Edition : Bärgslagsbladet
Arboga Weckoblad 1839 Arboga Arboga Arboga ? En dag i veckan, fredagar Nej
Arboga Weckoblad 1847 Arboga Arboga Arboga ? En dag i veckan, lördagar Nej
Nya Weckobladet i Arboga 1853–1855 Arboga Arboga Arboga Konservativ i opposition till Arboga Tidning (1851) Nej

Arboga Weckoblad

1855–1858 Arboga Arboga Arboga ? En dag i veckan, fredagar Nej
Arboga Weckoblad 1867 Arboga Arboga Arboga ? En dag i veckan, tisdagar Nej
Arboga-Posten 1880–1881 Arboga Arboga Arboga/ sista nr i Köping En dag i veckan Nej
Arbogaposten 1923–1929 Arboga Arboga Köping

Arboga

Frisinnad Tre dagar i veckan Nej
Argi tidningar 1771 Stockholm Stockholm Stockholm Två dagar i veckan Nej
Argus 1820–1838 Stockholm Stockholm Stockholm Två dagar i veckan Nej
Ariel 1938–1965 Riks Stockholm –1958

Borås 1958–

Stockholm

Mölndal

Nykterhetstidning En dag i veckan till 1961

1961–1964 Tidskrift

Nej
Aros 1865–1869 Västerås med omnejd Västerås Västerås Konservativ i opposition mot VLT som då var radikalt liberal Två dagar i veckan Nej
Arvika Allehanda 1890–1894 Arvika Västra Värmland Arvika Karlstad

Kristinehamn

Liberal En dag i veckan Efterföljare Arvika Nyheter
Arvikakuriren 1905 Västra Värmland Arvika Arvika Nykterhetstidning En dag i veckan Nej
Arvika Nyheter 1895– Arvika

Eda

Arvika Åmål, Karlstad. Arvika, Karlstad från 1970 Moderat Tre dagar i veckan Nej
Arvika Tidning 1884–1962 Värmland Arvika Kristinehamn till 1900, sedan Arvika Moderat, frisinnad, i slutet opolitisk Tre dagar i veckan Fryksdalstidningen

Nordmarkingen

Askersunds tidning 1857–1878 Askersund Askersund Askersund ? En dag i veckan, lördagar Fortsättes av Askersunds Weckoblad
Askersunds Weckoblad 1879–1917 Askersund Södra Närke och norra Öst- och Västergötland Askersund Askersund Moderat En dag i veckan, lördagar. Sen tre dagar i veckan till nedläggning Fortsattes av Askersunds tidning
Askersunds tidning 1917–1957 Askersund Askersund Askersund Moderat i slutet opolitisk Två–tre dagar i veckan Efterföljare till Askersunds Weckoblad
Askersundsbygdens Tidning 1956–1960 Motala Motala Motala Oberoende Tredagar i veckan. Edition till Motala Tidning
Askersundstidningen Sydnerkingen 1890–1891 Askersund Askersund Askersund ? En dag i veckan, lördagar Nej
Aurora 1899–1957 Ystad Ystad Ystad Socialdemokratisk Veckotidning 1899

Sex dagar i veckan 1907–1957

Nej
Avesta 1911 Avesta Avesta Falun Annonsblad En dag i veckan, onsdagar Nej
Avesta Allehanda 1877–1881 Avesta Avesta Avesta ? En dag i veckan Nej
Avesta Tidning

Edition av Dalarnas tidning

1882– Avesta Avesta Oberoende liberal Tre dagar i veckan Nej
Avesta-Posten 1887–1951 Södra dalarna Bergslagen i Västmanland Hedemora Hedemora liberal, opolitisk Två dagar / vecka till 1902

Tre dagar / vecka till 1951

Nej
Avisen 1889–1895 Resande Stockholm Stockholm ? Två dagar i veckan Nej
Axplockaren 1829–1830 Stockholm Stockholm Stockholm politisk Två dagar i veckan Nej


   

B redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Badgästen 1911 Båstad Båstad Laholm Opolitisk Sommartid lördagar Nej
Badgästtidningen 1912–1915 Båstad, Mölle, Arild, Viken, Skälderviken Båstad Halmstad Opolitisk Sommartid lördagar Två editioner 1913 Båstad / Mölle
Badortstidningen 1916–1927 Sveriges havsbadorter och brunnsorter Göteborg / Helsingborg Göteborg Opolitisk Sommartid lördagar Nej
Barometern 1841– Kalmar Län Sex dagar i veckan Oskarshamns Tidning

Barometerns Weckoblad 1911

Bengtforstidningen

Dalslänningen

1925– Bengtfors, Dalsland Bengtsfors Bengtsfors till 1971, sedan Karlstad Opolitisk Två dagar i veckan Hette 1925–1927 Bengtforstidningen, sedan Bengtforstidningen-Dalslänningen med editionen Mellerud 1927–1936
Bergslagen 1901–1915 Filipstad med omgivning Filipstad Kristinehamn

Filipstad

Frisinnad

Moderat

Två och tre dagar i veckan Inga editioner
Bergslagen 1922 Bergslagen Lindesberg Lindesberg Högerpartiet Två dagar i veckan
Bergslagen 1928–1932
Bergslagernas Nyheter 1898–1899 Bergslagen Örebro Örebro ? Två dagar i veckan Nej
Bergslagernas Nyheter 1905–1922 Bergslagen Filipstad Kristinehamn

Filipstad

Frisinnad, radikal Två eller tre dagar i veckan Nej
Bergslagernas Nyheter 1930–1933 Östra Värmland Filipstad Filipstad Frisinnad Tre dagar i veckan Nej
Bergslagernas Tidning 1888–1951 Delar av Örebro län med delar av Kopparbergs län Lindesberg Lindesberg Först konservativ sedan neutral eller opolitisk Först två dagar i veckan onsdag och lördag sedan tre dagar i veckan. Startades som tidningen Lindesberg. Tidning för Lindesbergs stad, Lindes, Ramsbergs och Nya Kopparbergs bergslager, Bytte namn 1888. Bilaga Bergslags Nisse

Edition Bergsslagskuriren

Bergslagskuriren 1921–1936 Grängesberg

Kopparberg Ludvika

Grängesberg Lindesberg Neutral med borgerlig hållning två till tre dagar i veckan Edition till Bergslagernas tidning:
Bergslagsnisse 1896–1902 Lindesberg Lindesberg ? En gång i veckan lördagar Bilaga till Bergslagernas tidning: Bergslagsnisse 1896--1902
Bergslagsposten 1881–1885 Bergslagen i Örebro län och delar av Värmland Lindesberg Lindesberg Liberal En dag i veckan. torsdag Två andra editioner med samma innehåll

Allehanda och Karlskoga-Posten

Bergslagsposten 1892–2010 Delar av Örebro

län

Köping

Lindesberg

Köping

Örebro

Oberoende liberal Sex dagar i veckan Köps upp av Nerikes Allehanda 1943. 2006 edition tidningsnamnet försvinner 2010, Edition Dalaupplaga
Bernins tidning 1888–1889 Malmö Malmö Malmö ? En dag i veckan, oregelbundet Bara sju tidningar bevarade på KB i Stockholm
Bikupan 1868–1869 Malmö Malmö Malmö ? En dag i veckan, fredagar Nej
Blekingekuriren 1892–1905 Blekinge Karlskrona Karlskrona ? Tre, fyra och sex dagar i veckan Uppgick i Karlskrona-Tidningen
Blekingekuriren 1919–1922 Blekinge Ronneby Trelleborg

Linköping

Malmö

Vänstersocial-demokratisk En-två dagar i veckan Långa utgivningsuppehåll
Blekingen 1885–1892 Blekinge Karlskrona Karlskrona ? En dag i veckan, fredagar Edition till Blekinge Läns Tidning
Blekingsposten 1852–1884 Blekinge Karlskrona Karlskrona ? Två–tre dagar i veckan Nej
Blekingeposten 1909–1910 Karlskrona Karlskrona Karlskrona Politiskt neutral En dag i veckan, lördagar Nej
Blekingeposten 1945– Blekinge Ronneby

Bräkne Hoby

Karlskrona

Ljungby

Hässleholm

Karlshamn

Karlskrona

Centern En dag i veckan, nu torsdagar Inga editioner tryckt hos Smålänningen, Norra Skåne och Sydostpressarna i Karlskrona.
Blekinge Dagblad 1935–1940 Blekinge Karlshamn Karlshamn Bondeförbundet Sex dagar i veckan Karlshamnsupplaga

Karlskronaupplaga

Blekinge Folkblad 1903–1921 Blekinge Karlshamn

Karlskrona

Malmö

Jönköping

Karlskrona

Karlshamn

Socialdemokratisk En till sex dagar i veckan Senare Sydöstra Sveriges Dagblad
Blekinge Folkblad 1943–1957 Blekinge Ronneby

Karlskrona

Stockholm Kommunistisk En dag i veckan utom 1954–1956, då sex dagar i veckan Avläggare till Ny Dag
Blekinge Läns Tidning 1869 Blekinge Karlskrona Karlskrona Oberoende liberal Sju dagar i veckan Hvarannandagsupplaga 1905–1907. Edition Sölvesborgstidningen 1959–2019 och Karlshamns Allehanda 1976–2019
Billingen 1907–1915 Skaraborg Skövde Skövde Frisinnad Två dagar / vecka, tisdag och fredag Byter namn till Skaraborgstidningen 1915, blir Skövde Nyheter 1958–2007
Birger Jarl 1904–1920 Stockholm Stockholm Stockholm Opolitisk En dag i veckan Gratis annonstidning med turistinriktning
Bjäre Nu 2017– Bjärehalvön Båstad Linköping Opolitisk En dag i veckan, söndagar Nej
Blixten 1901–1902 Tranås Tranås Oskarshamn ? En dag i veckan, lördagar ?
Blänkaren 1885 Stockholm Stockholm Stockholm Radikal En dag i veckan, onsdagar Utkom bara 1885
Boden 1899–1905 Boden Luleå Luleå Opolitisk

Fosterländsk

En dag i veckan Redaktion i Boden till juni 1900, sedan i Luleå där tidningen trycktes.
Bodenkuriren Norrbotten 1920
Bodens Tidning 1986–1988
Bogesund 1907–1921
Bohus Dals Tidning 1935–1940
Bohus Korrespondenten 1873–1876
Bohusläningen 1878– Bohuslän Sex dagar i veckan
Bohusläns Tidning 1838–1883
Bohus-Dals Tidning 1936–1940
Bohuskorrespondenten 1873–1876
Bohuskusten 1941–1943
Bohuskusten 1947–1965
Bohusläns Allehanda 1887–1891
Bohusläns Annonsblad 1891–1895
Bohusläns Annonsblad 1924–1925
Bohusläns Köpmannablad 1914–1915
Bohusläns Nya Annonsblad 1909–1910
Bohusläns Nyhets- och Annonsblad 1891
Bohusläns Tidning 1838–1883
Bohustidningen 1946–1948
Bohusläns Tidning 1904–1907
Bohusposten 1910–1952 Nättidning
Bollnäs Tidning 1876–1880 Bollnäs Bollnäs Gävle Okänd En dag i veckan, lördagar Uppgår i Norrlandsposten
Bollnäs Tidning 1898–1900 Bollnäs Bollnäs Söderhamn Frisinnad Två dagar i veckan Nej
Bollnäs Tidningen 1905–1952
Bollnäsnytt 2001–
Bondetidningen 1918–1922 Västra Sverige Göteborg

Falköping

Göteborg

Falköping

Bondeförbundet Två dagar i veckan, onsdag och lördag Nej
Bondevännen 1908–1909 Norrland Gävle Gävle ? Två dagar i veckan, onsdag och lördag Tidskrift 1906–1908, sedan edition till Gefle-Posten 1908–1909
Bore 1848–1851 Stockholm Stockholm Stockholm Frisinnad Först söndagar, senare sex dagar i veckan Titel senare Bore Dagligt Allehanda i Stockholm
Borlänge 1998–2001 Borlänge, Vansbro, Gagnef Borlänge Falun Socialdemokratisk Sex dagar i veckan Edition till Dala Demokraten
Borlänge Tidning 1885 Borlänge, Hedemora

Säter

Borlänge Hedemora, Falun Oberoende liberal, nu politiskt obunden Sex dagar i veckan Tidigare edition till Dalarnas Tidningar, nu Bonnier News.
Borlängeposten 1897–1902 Borlänge med omnejd Falun

Borlänge

Falun Moderat Två dagar i veckan, onsdag och lördag Inga editioner
Borås Aftonblad 1921 Borås Borås Borås Liberal Sex dagar i veckan kvällstid Edition Vänersborgsposten
Borås Dagblad 1908–1921 Borås Älfsborgs län Borås Borås Frisinnad Liberal Sex dagar i veckan Edition Vänersborgsposten, uppgår i Borås Aftonblad 1921
Borås Folkblad 1943–1957 Borås Borås Stockholm

Göteborg

Kommunistisk En dag i veckan till 1950, sedan sex dagar i veckan Edition till Ny Dag
Borås nu 2006–2008 Borås Borås Halmstad Opolitisk En dag i veckan Gratistidning
Borås Nyheter 1922–1951 Borås Borås Borås Liberal Folkpartiet Tre dagar i veckan 1923–1926, sex dagar i veckan från 1926
Borås Nyheter 1990–1992 Borås Västergötland Borås Många olika tryckorter Opolitisk En dag i veckan Föregångare Veckotidningen VD
Borås Nya Tidning 1834–1838 Borås Borås Borås ? En dag i veckan Byter 1838 namn till Borås Tidning
Borås Tidning 1838 Borås

Älvsborgs

Sjuhärads

Sju dagar i veckan
Borås Weckoblad 1826–1833 Borås Borås Borås

Jönköping

? En dag i veckan Nej
Boråskuriren 2011–2014 Borås

Bollebygd

Borås Borås Opolitisk Gratistidning en dag i veckan Uppköpt och nedlagd av Gota medier
Boråsposten 1893–1902 Borås och södra Västergötland Borås Borås Frisinnad Tre dagar i veckan till 1902, sedan sex dagar i veckan Veckoupplaga 1894–1901, halvveckoupplaga 1902. Tidningen fortsättes av Västra dagbladet Boråsposten.
Botkyrka Direkt 2017–
Boulevardbladet 1925
Boulevarden 1911
Boulevarden 1923–1924
Boulevardtidningen Gnistan 1929–1930
Bravo 1906–1908
Bredablick 1893
Brand 1898–1967 Ej dagstidning mer än en kort tid
Brefdufvan 1882–1883
Breflådan 1888–1893
Broderskap 1980–2006
Bromma Nyheter 1930
Bromma Nyheter 1946–1954
Bromma Tidning 1925
Bromma tidning 2015–2019
Brommadirekt 2019–
Bromma Trädgårdsstäders Tidning 1930–1936
Brommatidningen Trädgårdsstäderna 1927–1929
Brunns- och Badtidning 1880
Brännkyrka Tidning 1922–1924
Brännkyrkaposten 1926–1928
Brännkyrkaposten 1933
Budskapet 1919–1929
Bålsta/Upplandsbrodirekt 2019–
Bålstadbladet 2016–2019
Bålstadirekt 2019
Båstads Tidning 1883–1886 Båstad med omgivning Båstad Laholm Okänd En dag i veckan Nej tidning med samma titel 1895–1897
Båstads Tidning (1895) 1895–1897 Båstad med omgivning Ängelholm Hässleholm Okänd Tre dagar i veckan Fortsättes som Båstad-Posten
Båstad-Posten 1897–1901 Båstad, Bjäre härad Ängelholm Ängelholm Moderat liberal Tre dagar i veckan Uppgår i Engelholms-Posten
Bärgslagsbladet 1890 Köping, Arboga, Kungsör Köping Köping

Västerås

Kista

Falun

Obunden liberal Tre dagar i veckan

Sju dagar digitalt

Gått ihop med Arboga Tidning
Bärgslagernes Nyheter 1925 Filipstad Filipstad Filipstad Frisinnad

Nykterhetsvänlig

Kristen

Tre dagar i veckan Nej
Bärgslagsbladet 1891–1892 Tidning för Kopparbärg samt Lindes och Nora bärgslager Köping Köping Frisinnad Två dagar i veckan 28 maj 1892 byter tidningen namn till Bergslagsposten
Bärgslagskorrespondenten 1909–1910 Nora o Karlskoga bergslag Örebro Köping

Örebro

Frisinnad En dag i veckan, fredag Nej
Bärgslagskuriren 1895–1896 Nora med omgivande delar av Närke, Västmanland Nora Nora ? Två dagar i veckan, onsdag och lördag Nej
Böndernas Tidning 1936–1937 Okänd Göteborg Göteborg ? En dag i veckan Nej
Börstidningen 1888–1900 Nationell ? Stockholm Stockholm ? Två dagar i veckan Börstidningen Offerblad och Försäkringstidningen
Börstidningens offertblad 1895 Nationell? Stockholm Stockholm ? Bilaga Se börstidningen

C redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Calmar läns och Ölands annonsblad 1834 Kalmar län

Öland

Kalmar Kalmar ? Två dagar i veckan Bilaga till Calmar-Bladet
Calmar läns och Ölands tidning 1839–1842 Kalmar

Öland

Kalmar Kalmar ? Två dagar i veckan, sedan en dag i veckan, onsdagar
Calmar stads tidning 1835–1837 Kalmar Kalmar Kalmar ? Två dagar i veckan Nej
Calmar Tidning 1818–1834 Kalmar Kalmar Kalmar ? Två dagar i veckan Nej
Calmar Bladet 1827–1840 Kalmar

Öland

Kalmar Kalmar ? Två dagar i veckan Calmar läns och Ölands annonsblad
Calmarposten 1795–1819 Kalmar Kalmar Kalmar ? En dag i veckan utom 1795 och 1818 samt 1819, då två dagar
Calmarposten 1841–1864 Kalmar Län Kalmar Kalmar ? Tre dagar i veckan Karlshamn
Calmare Weckotidning. 1788-1792 Kalmar Län Kalmar Kalmar ? En dag i veckan, lördag
Carlskrona Weckoblad

Carlskronas tidningar

Carlskronas Weckoblad

1764–1935

1755–1764

1753–1754

Karlskrona Karlskrona En gång i veckan Carlskronas tidningar
Carlscrona Kyrkotidning 1825 Karlskrona Karlskrona Karlskrona En gång i veckan, lördagar Nej
Carlskrona Tidning 1817 Karlskrona Karlskrona Karlskrona ? En dag i veckan, tisdagar Nej
Carlskrona Tidningar 1812–1814 Karlskrona Karlskrona Karlskrona ? Två dagar i veckan, tisdagar och fredagar Nej
Carlshamn 1864–1867 Karlshamn Karlshamn Karlshamn ? Två dagar i veckan, onsdag och lördag efterföljs av Nya Carlshamnsposten
Carlshamns Allehanda 1848– Karlshamn Karlshamn Karlshamn Moderat

Oberoende liberal

Först en dag i veckan, under senare tid sex dagar i veckan Se Karlshamns Allehanda
Carlshamns Tidning 1819–1840 Karlshamn Karlshamn Karlshamn ? En eller två dagar i veckan Nej
Carlshamnsposten 1838–1840 Karlshamn Karlshamn Karlshamn ? En dag i veckan, tisdagar Se Nya Carlshamnsposten
Carlstads Stifts- och Stads-Tidningar 1795–1800 Karlstad Karlstad Karlstad ? En dag i veckan, lördagar Tillfälligt namn på Carlstads Tidningar
Carlstads Allehanda 1854–1855 Karlstad Karlstad Karlstad ? En dag i veckan fredagar Nej
Carlstads Tidning 1805–1849 Karlstad Karlstad Karlstad ? En dag i veckan Nej
Carlstads Tidningar 1794–1804 Karlstad Karlstad Karlstad ? En dag i veckan, lördagar Hette 1795–1800 Carlstads Stifts- och Stads-Tidningar
Carlstads Weckotidningar 1774–1789 Karlstad Karlstad Karlstad ej oppositionell En dag i veckan, lördagar Karlstads första dagstidning
Central-Skåne

Se Hörby-Posten Central-Skåne

1891-1911 Mellersta

Skåne

Hörby Lund

Hörby

? Tre dagar i veckan tisdag, torsdag och lördag Uppgår i Mellersta Skåne
Christianstads Annonsblad 1888–1889 Kristianstad Kristianstad Kristianstad ? En dag i veckan, fredagar 1888, bara endag i månaden 1889 Nej
Christanstad-Bladet 1856– Kristianstad Kristianstad Kristianstad Liberal Sex dagar i veckan Se Kristianstadbladet
Christianstads Weckoblad 1810–1840 Kristianstad Kristianstad Kristianstad ? En dag i veckan, lördagar Nej. Supplement med oregelbunden utgivning 1840–1848
Christinehamns Allehanda 1854–1880 Samma tidning som Kristinehamns Allehanda se denna tidning
Christinehamnsbladet 1850–1854 Östra Värmland Kristinehamn Kristinehamn ? En dag i veckan,först fredag sedan lördag Nej
Cimbrishamns Allehanda 1883–1884 Simrishamn med omnejd Simrishamn Simrishamn ? Två daga i veckan, onsdag och lördag Nej
Cimbrishamns-Bladet 1857–1944 Sydöstra Skåne Simrishamn Simrishamn Liberal sedan

konservativ

Tre dagar i veckan

Sex dagar i veckan

Tomelilla Tidning

Ystad Dagblad

City Malmö 2011–2015 Malmö Malmö Malmö Oberoende Fem dagar i veckan Ägare Sydsvenskan
City Malmö Lund 2006–2011 Malmö Malmö Malmö Oberoende Fem dagar i veckan, måndag–fredag
City Lund 2011–2015 Lund Lund Malmö Oberoende Fem dagar i veckan, måndag–fredag Ägare Sydsvenskan
City Helsingborg 2008–2013 Helsingborg Helsingborg Helsingborg Oberoende Fem dagar i veckan, måndag–fredag Startade 2007 som

Extra Helsingborg

City Landskrona 2008–2013 Landskrona Landskrona Helsingborg Oberoende Fem dagar i veckan, måndag–fredag Nej
City Kristianstad 2011–2013 Kristianstad Kristianstad Malmö Oberoende Fem dagar i veckan, måndag–fredag Nej
City Göteborg 2006–2007 Göteborg Göteborg Göteborg Oberoende Fem dagar i veckan, måndag–fredag Nej
Colportören 1798 Stockholm Stockholm Stockholm ? Två dagar i veckan Nej
Corren Söndag 2000–2001 Östergötland Linköping Linköping ? Söndagsbilaga Edition till

Östgöta Correspondenten

Correspondenten 1830–1854 Uppsala Uppsala Uppsala ? Två–fyra dagar Nej
Correspondenten Landskrona
Corsaren 1851–1852 Stockholm Stockholm Stockholm ? En dag i veckan Nej
Corsaren Sölve 1856 Corsaren Sölwe är en tillfällig titel på tidning 1855. Se tidningen Sölwe
Stockholms Courier 1820-1822 Stockholm Stockholm Stockholm Liberal Två dagar i veckan, måndag och torsdag Indragen flera gånger och utgiven med flera olika namn
Curieuse Underrättelser 1733 Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Bilaga bara tre nummer kom ut såvitt känt Bilaga till Stockholms Handels Mercurius, se denna tidning
Cyrano 1918–1920 ? Stockholm Stockholm Kultur- och nöjestidskrift En dag i veckan

Oktober 1919 – april 1920, månadstidskrift

Nej

D redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Dagbladet 1888-08-30–1888-09-04
Dagbladet Nya Samhället 1900–1908 Tidning

1908–2015 Dagstidning

Sundsvall Sundsvall Socialdemokratisk
Dagen 1945– Rikstäckande

Kristen

Stockholm Stockholm

Umeå

Oberoende

Kristen

Fyra gånger i veckan,

tisdag–fredag

1999–2004 hette tidningen Nya Dagen

Gyro 2004–2007, från 2007–2013 Ikon Ungdoms-magasin. 2010–2012 Du och jag Bilaga för vuxna om barn och relationer

Dagen 1845–1846 Stockholm Stockholm Stockholm Oppositionell

mot Aftonbladet

Sex dagar i veckan Nej
Dagen 1887–1889
Dagen 1896–1920 Stockholm

Skåne

Stockholm 1896–1916

1916–1920 Malmö

Stockholm Som modertidningen

Aftonbladet

Varje helgfri dag Landsortsupplaga till 1905

Från 1916 heter tidningen Skånetidningen Dagen

Dagens ETC 2005–2014 Veckotidning

2014– Dagstidning

Rikstäckande Stockholm Oberoende socialistisk

Miljövänlig

Fyra dagar/vecka i pappersformat. Sju dagar/vecka digitalt ETC hade flera olika lokal editioner. Se nedan under bokstaven E som samarbetade med huvudtidningen
Dagens Frågor 1879-09-05–1880-02-06
Dagens Industri 1976– Rikstäckande Stockholm Stockholm Oberoende

Näringslivsvänlig

Daglig
Dagens Nyheter 1864– Rikstäckande Stockholm Stockholm Oberoende liberal Daglig Många editioner
Dagens Politik 14 november 1995–28 februari 1997
Dagens Tidning 1 december 1919–10 mars 1922
Dagligt Allehanda 20 oktober 1767–12 februari 1849 AFTONTIDNINGEN BIHANG TILL DAGLIGT ALLEHANDA 1832–1835
Dagsposten 3 december 1941–31 december 1951 Stockholm Pronazistisk
Dagstelegrafen 1870–1871
Dalabladet 1906–1917 Dalarna Falun Falun Moderat 1913

Frisinnad 1914–1917

Tre dagar i veckan Tillfälliga
Dalabladet 1918–1924 Dalarna Falun Falun Bondeförbundet Tre dagar i veckan Nej Bondeförbundet köpte Dalabladet (1906) rtryckeri och startade tidning.
Dalabygden 1946– Dalarna Borlänge Sala, Örebro, samt många orter Centern En dag i veckan Jord- och skogsbruksbilaga
Dalabygden 1945– Dalarna Borlänge Sala, Örebro

Borlänge med

flera orter

Centerpartistisk En dag i veckan Bilaga Jord och Skog i månaden
Dala-Demokraten 1917– Dalarna Falun Falun numera

Mittmedia

Oberoende

socialdemokratisk

1917 en gång/vecka

1918 tre dagar/vecka

Nu sex dagar/vecka

Nej
Dalaposten 1883–1885
Dalarna 1926–1951
Dalarnas Nyheter 1902–1905
Dala-Tidningen 1918–1966
Dalmasen 184?–1895
Dalasyndikasten(extern länk 1921–1922 Dalarna Ludvika Örebro

Stockholm

Syndikalistisk Månadstidning ej dagstidniong Dalarnas distrikt av S.A.C.
Dalarnas Tidningar 1987– Dalarna Borlänge Borlänge –1987

Falun 1987–

oberoende Sju dagar i veckan Många lokala editioner
Dalarnas Nyheter 1901–1905 Dalarna Hedemora – 1904

Borlänge 1904–1905

Frisinnad Två dagar i veckan

måndag, fredag

Nej Uppgår i Leksands tidning 1905
Dalarne 1875–1887
Dalarne 1883–1885
Dalarnes Allehanda 1887–1894
Dalarnes Arbetarblad 1925–1926
Dalarnes Folkblad 1917–1925
Dalarnes Folkblad 1940–1957
Dalarnes Tidning 1890
Dalpilen 1854–1942 Dalarna Falun Sammanslagen 1942 med Tidning för Falu län och Stad, heter 1942–1948 Falu Länstidning Dalpilen
Dalsland 1872
Dalslands Missionsblad 1 januari 1914–19 december 1936
Dalslands Nya Tidning –1852 Dalsland Åmål Åmål ?
Dalslandsbygden 1848–1850
Dalslänningen 1925– Dalsland Bengtsfors Bengtsfors

Karlstad

Politiskt oberoende Två dagar i veckan sedan starten Nej
Danderyd Nyheter 2015– 2019 Byter namn till Danderyd Direkt
Debet 1888
Dementin 1923 Startdatum osäkert, Endast Nr. 21- finns i KB:s samling
Degerfors

Tidning

2 januari 1925–2 september 1967
Den Conservative 1849–1850
Den Konstitutionelle 1844–1845
Den Nya Lidköpingstidningen Vestgöten 1887
Den Nya Politiken 1924–1925 Rikstäckande Stockholm Stockholm Kommunistisk

Oppositionell mot SKP

Sex dagar i veckan Nej
Den nya Tiden 1890
Det Fria Ordet 30 juli 1924–17 december 1924
Dilletanten 1853–1858
Din lokaltidning 1980–
Djursholms Kommunalblad 1934
Djursholms Tidning 1895–1957 Djursholm Stockholm Stockholm Konservativ

Moderat

En dag i veckan Inlemmar Roslagsposten 1952–1957
Djursholms och Södra Roslagens Allehanda 1913–1914
Djursholms Veckoblad 1924
Domnararvets Tidning 1940–1944
Dusch 1899–1902

E redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Echo Rossii 1918–1919
Economisk Tidning 1811–1813
Eko 1875–1877

1887–1888 1893–1894 1920

Eko från världspressen 1917–1919
Ekonomiska Underrättelser 1881–1882
Eksjöposten 1894–1895
Eksjötidningen 1884–1959
Elmhults Tidning 1900–1907
Elfsborg 1924
Elfsborgaren 1901–1902
Elfsborgs Läns Allehanda 1984–2004 Vänersborg Vänersborg Trollhättan ? Fem dagar i veckan Nej Efterföljare till Elfsborgs Läns Annonsblad
Elfsborgs Läns Annonsblad 1886–1984 Älvsborgs län delar av Skara till 1895

Vänersborg

Skara till 1895 sedan Vänersborg Moderat, sedan opolitisk En till tre dagar i veckan Bilaga till Elfsborgs Läns Annonsblad var en självständig tidning
Elfsborgs Läns Tidning
Ena Håbotidningen 2007–2019
Engelholms Tidning 1857–1858
Engelholms Tidning 1867–1946
Engelholms Weckoblad 1863–1864
Engelholmsbladet 1912–1914
Engelholmsposten 1877–1880
Engelholmsposten 1897–1901
Enköping Direkt 2019–2020
Enköpings Nyheter 1925–1931
Enköpings Tidning 1879–1885
Enköpings Tidning 1885–1918
Enköpings Weckoblad 1856
Enköpings Weckoblad 1863–1879
Enköpingsbladet 1903–1907
Enköpings-Posten 1880– Enköping Fem dagar i veckan
Enskede-Tidning 1927–1929
Enskede Trädgårdsstäders Tidning 1930–1936
Enskedebladet 1928
Eskilstuna-Kuriren Mälardalen Sex dagar i veckan
Eskilstuna Allehanda 1844–1870
Eskilstuna Allehanda 1873–1884
Eskilstuna Allehanda 1936–1937 Tidskrift ?
Eskilstuna Nya Tidning 1928–1930
Eskilstuna Tidning 1837–1838
Eskilstuna Tidning 1867–1893
Eskilstuna Weckoblad 1840–1841
Eskilstunakorrespondenten 1865–1866
Eskilstunaposten 1883–1893
Eskilstunatidningen 1895–1898
Eslöfs Tidning 1879–1952 Eslöv med omnejd Eslöv Malmö

Lund

? Sex dagar i veckan Biir Skåningen Eslöfs Tidning 1894
Eslövskuriren 1909
ETC Göteborg 2017– Göteborg Göteborg Landvetter

Västerås

Linköping

Vänster med miljöprofil Fem dagar i veckan

Fyra dagar i veckan

En dag i veckan, fredagar

Edition till Dagens ETC
ETC Malmö 2012–2018 Skåne Malmö

Malmö

Startade som Efter Arbetet
ETC Stockholm Stockholm
ETC Örebro Örebro län
Ett och annat ur Sv.D.S. marginal 1942–1948
Exekutiva Uppgifter 1888–1895
Expressen Rikstäckande Stockholm

Göteborg

Malmö

Obunden liberal Sju dagar i veckan Kvällsposten

Göteborgs-Tidningen

Express 1902–1903
Extra Boden 2008–
Extra Luleå 2008
Extra Posten 1792–1795
Extra Östergötland 2004–2018
Extrabladet 1911–1912

Ungefärliga datum

Extrabladet 1912–1930
Extrabladet 1921
Extraposten 1915

F redigera

Tidningarna i tabellen under kan innehålla icke dagstidningar enligt definitionen ovan, de är inte helt bearbetade

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Fagersta-Posten 1943– Tre dagar i veckan
Fahlu Tidning 1822–1828
Fahlu Tidning 1838
Fahlu Weckoblad 1786–1821
Falkenbergs Nya Tidning 1888–1890
Falkenbergs Tidning 1876–1954 1888-01-02–07-25 finns ej på KB.
Falkenbergsbladet 1887–1889
Falkenbergsposten 1905–1919
Falkenbergsposten 2011–2018
Falköpings Nyheter 1912–1914
Falköpings Tidning 1857– Falköping Fyra dagar i veckan
Falköpingsposten 1899–1916 Falköping Frisinnad
Falu Arbetarblad 1912–1912
Falu länstidning 1926–1941
Falu/Borlänge Allehanda 2001–2002
Falu Kuriren 1894– Falun Dalarna Sex dagar i veckan Ingår i Dalarnas Tidningar. Dala Tidning absorberades 1966.
Faluposten 1869–1890
Familje Veckopost 1938–1954
Familjenyheterna 1897
Familjetidningen Knallebygden 1928–1931
Familjetidningen Smålänningen 1924–1962
Familjevännen 1914–1975
Fasetten 1918–1918
Figaro 1878–1925
Figaro 1926–1926
Filipstads Nyheter 1928–1930
Filipstads Stads och Bergslags tidning 1850–1958
Filipstads tidning 1959– Filipstad Två dagar i veckan
Filipstadsposten 1915–1918
Filipstadsposten 8 november 1991–14 februari 1992
Financial Times 1994–1995 Fortsätter som utländsk tidning på KB.
Finanstidningen 1892–1894 Startdatum estimerat, tidningen endast daterad med månad.
Finanstidningen 1989–2002 Provnummer 1989-05-19 och 1989-09-06. Efterföljare Finans Vision 2002–2003
Finn Sanomat 1974–1985 Göteborgsområdet Fem dagar i veckan, sedan en dag i veckan
Finnveden 1981–1989
Finnveden extra 2007–2009
Finnveden fredag 1992–2007
Finnveden Fredag 2009–2010
Finnveden Nu 2003–
Finnveden Onsdag 1992–1997
Finspångsposten 1959–1970
Fix 1916–1916
Fjällörnen 1848–1849
Flamman 1998–2006 Riks Stockholm Stockholm Närstående

vänsterpartiet

En dag i veckan Namnet var Norrskensflamman 1906–1998.

KB klassar som tidskrift från 2006

Flens Dagblad 1946–1946
Flens Dagblad 1953–1963
Flens Tidning 1917–1919
Flygande Bladet 1884–1886 Sista utgivningsdatum är uppskattat. Utgivningsuppehåll mellan 13/3–18/12 1885. Utgivningsdatum för nr 8 1885 är uppskattat.
Flygande Posten 1842–1842
Flygblad för allmän rösträtt 1888–1891 Startdatum osäkert
Flygbladet Västra Uppland 2008–2018 Startdatum osäkert. Fortsätter som vardagstryck
Flygposten 1876–1878
Folkarebygden 1940–1951
Folkbladet 24 oktober 1879–24 december 1879
Folkbladet 1880–1887
Folkbladet 7 juli 1894–28 september 1907
Folkbladet 1930–1935 Socialdemokratisk En dag i veckan
Folkbladet 1905– Norrköping

Finspång

Söderköping

Sju dagar i veckan 1966–1981 Folkbladet Östgöten

För samarbete med Östgöten, se detta ord

Folkbladet Framtiden 1903–1903
Folkbladet Västerbotten 1917– Västerbotten Umeå Umeå Socialdemokratisk Sju dagar i veckan Titel till 2012 Västerbottens Folkblad VF
Folkbladet för Västmanland 1959–1966
Folkbladet Jönköping 1905–2015 Tidigare Smålands Folkblad
Folkbladet Skåne 1996–1996
Folkbladet Östgöten 1966–1981 Edition : Finspång, FÖ Veckotidningen 1980–1983
Folket 1906–2015 Eskilstuna

Södermanland

Socialdemokratisk Sex dagar i veckan

Sista tiden en dag i veckan

Samarbete med Eskilstunakuriren
Folket i Bild / Kulturfront 1971–
Folket Nord 1982–1989
Folket Syd 1982–1989
Folkets Dagblad 1917–1940

1942–1945

Folkets Röst 1849–1861
Folkets Röst 1887–1890
Folkets röst 1943–1957
Folkets Tidning 1857–1920 Lund
Folkets Vän 1880–1886
Folktidningen 1888–1889
Folktidningen 1895–1900
Folkviljan 4 mars 1882–25 februari 1885
Folkviljan 1891–1892
Folkviljan 1942–1957
Folkviljan 1980–1989
Fortuna 1868–1870
Fortuna-Posten 1870
Fosterlandet 1873–1877
Fosterlandet 1886–1900 Edition : Fosterlandet halvveckoupplagan
Fosterlandsvännen 1888–1948
Fosterländsk Tidning 1892
Fosterländska Veckobladet 1890
Fram 1897–1898
Framtiden 1887–1888
Framtidsfolket 1936–1941
Framåt 1865
Framåt 1871–1883
Fredsvännen 1885–1890
Freja 1836–1844 En gång i veckan
Fria Ord 1952–1979
Fria Ordet 1880–1881
Fria Tidningen 2008–2019
Fridsbudet 1886–1887
Frihetsvännen 1860–1864
Frisk Luft 1884–1889
Friskytten 1847–1857
Friskytten 1883–1885
Fryken 1900–1905
Fryksdalen 1906–1916
Fryksdalens Tidning 1916–1920
Fryksdalingen 1885–1887
Fryksdalsbygden 1909–1931
Fryksdalsbygden 1941– Sunne Värmland Två dagar i veckan
Fryksdalsposten 1922–1924
Från Birger Jarls Stad 1884–1916
Från Mälarstrand 1887–1888
Fyrbåken 1895–1897
Fyren 1891–1892
Fyris 1882–1897
Fyrvepplingen 1896–1897
Fäderneslandet 1830–1833

1849

1852–1927

1928–1929

1933

1952–1954

För Alla 1894–1895
För varaktig fred- För Folkdemokrati 1950–1956
Förort Väst 1977–1980
Förposten 1865–1919
Församlingsvännen 1904–1909
Förstadsbladet

Ej dagstidning

1905–1908 Saknas på KB (förkommen?). På LUB finns ett enstaka nummer, utan egentligt innehåll, från 1905-03-30, samt från 1908 fem nummer: 01-25, 02-26, 03-21, 04-11, 05-08.
Förstädernas Tidning

Ej dagstidning

1907–1907 Upphörde 15 maj 1907 (nr 4) enligt trycklista på KB. Saknas dock på KB (förkommen?). På LUB finns tre nummer: 1907-04-13 Profnummer; 1907-05-01, N:o 1(3); 1907-05-15, N:o 4.

G redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Gamla Breflådan 1890-1892
Ganymedes 1881-1886
Gefle Börs 1890-1893
Gefle Weckoblad 1783-1784
Geflebladet 1855-1855
Gefleborgs Läns Tidning 1836-1864
Gefleborgs Läns Tidning 1889-1895
Gefleborgs Läns Tidning Veckoupplagan 1889--1905
Gefleposten 1859
Gefleposten 1864--1941
Gefleposten Weckoupplagan 1880--1905 1900-0101--1902-12-31 Har ej kunnat återfinnas
Gefletidningen 1894
Gefle Arbetarblad 1901-1902 Se Arbetarbladet
Gefle Dagblad 1895- Gästrikland 7 dagar i veckan
Gellivarebladet 1899-1901
Gengångaren 1844-1854
Gestrikebygd 1912-1918
Gestruke-Upplandsbygd 1910-1911
Gestrikland 1877-1880
Gevalia 1905-1934
Giftermålöstidningen 1894
Gislaveds tidning 1910-1911
GLT 1997-1998
Glunten 1880-1892
Gnesta Tidning 1892-1894
GT 1967-1989
GT 1995-
GT SÖNDAGSTIDNINGEN 1958-1972
Gubbängsbladet 1949-1950
Gula Bladet 1826-1831
Guld 1900-1904
Gnistan 1895-1897
Gnistan 1920-1921
Gnistan 1922-1928
Gnistan 1929-1930
Gnistan 1967 -1989 Riksspridning Göteborg-1971

Stockholm 1971-1989

Göteborg

Sala

Kommunistisk

Maoistisk

i dag /vecka Tidskrift - 1979 och efter 1986
Gotland 1886-1899 Gotland Visby Visby 1 dag /vecka onsdag sedan måndag Edition till Gotlands Allehanda
Gotlands läns nya tidning

Gotlands läns tidning

1858-1872

1849-1858

Gotlands-Posten 1890-1936
Gotlands Allehanda 1873- Gotland 6 dagar/vecka
Gottlands Folkblad (1911) 1911-1912
Gotlands Folkblad 1928-1983
Gotlands Tidning 1858-1865
Gotlands Tidning 1867-1888
Gotlands Tidningar 1983- Gotland 6 dagar/vecka
Gotlänningen 1884-1978
Granskaren 1886-1891
Grebbestadsposten 1904-1915
Grenna Nyheter och Annonsblad 1900-1910
Grenna Tidning 1857-1964
Grennaposten 1891
Grennaposten 1992
Grennaposten 1993
Gripen 1850
Gripen 1866
Gripen 1880-1890
Grythytte Tidning 1885-1964
Gränslöst 2016 1 dag /vecka
Grästorpstidningen 1905-1912
Gårdakuriren 1901
Gästrikebygden 1945-1951
Gästrriklands Folkblad 1921-1922
Gävleborgs Läns Tidning 1931
Gästriklands Tidning 1975-2019 Gästrikland
GÄVLEBORGS VECKOBLAD (1907) 1907-09-20--1907-12-27 73
Gävle-Dalabygden 1967-1975
Göingen Hessleholms Tidning 1908-19911
Göta 1854-1856
Göta Lejon 1890-1891
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING 1920-1941
GÖTAÄLVDALSBYGDEN 1938-1939
GÖTEBORG 1886
GÖTEBORGDIREKT ANGERED-ÖSTRA GÖTEBORG
GÖTEBORGDIREKT ASKIM-NORRA HALLAND
GÖTEBORGDIREKT CENTRUM-MAJORNA/LINNÈ 2016-
GÖTEBORGDIREKT CENTRUM-MAJORNA/LINNÈ ( 2016-
GÖTEBORGDIREKT FRÖLUNDA-HÖGSBO 2016-
GÖTEBORGDIREKT HISINGEN 2016-
GÖTEBORGS ADRESSTIDNING 1895-1896
GÖTEBORGS AFFÄRSMÄNS NOTERINGAR 1890
GÖTEBORGS AFTONBLAD 1888-1918
GÖTEBORGS AFTONBLAD 1923-1926
GÖTEBORGS AFTONBLAD 1938-1939
GÖTEBORGS ALLEHANDA 1880
GÖTEBORGS ALLEHANDA 1907-1910
GÖTEBORGS ANNONSBLAD 1870-1871
GÖTEBORGS ANNONSTIDNING 1881-1882
GÖTEBORGS ARGUS 1927-1934
GÖTEBORGS DAGBLAD 1894-1895
GÖTEBORGS DAGBLAD 1918-1923
GÖTEBORGS EXTRABLAD 1923-1925
Göteborgs Fria Tidning 2005-2017
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1832-1973

1975-1985

GÖTEBORGS HYRESBLAD 1921
GÖTEBORGS HYRESLISTA 1888-1918
GÖTEBORGS HYRESTIDNING 1931-1934
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER 1893-1907
GÖTEBORGS KYRKOTIDNING 1918-1919
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE 1880-1884
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE 1886-1912
GÖTEBORGS MORGONPOST ( 1896-1950
GÖTEBORGS NYA AFTONBLAD 1889
GÖTEBORGS NYHETER 1884-1885
Göteborgs nyheter 1892-1921
GÖTEBORGS OCH BOHUS ALLMÄNNA LÄNSTIDNING 1894-1896
GÖTEBORGS PLATS- OCH HYRESTIDNING 1907
Göteborgs-Posten 1859- Västsverige
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861)1907-1979
GÖTEBORGS WECKOBLAD 1867
GÖTEBORGS WECKOBLAD 1875-1892
GÖTEBORGS VECKOTIDNING 1893-1977
GÖTEBORGS VÄGVISARE 1915
Göteborgs-bladet 1907-1909
GÖTEBORGSBLADET 1925
GÖTEBORGSBLADET PÅ SÖDRA STAN 1960-1961
GÖTEBORGSBLADET PÅ VÄSTRA STAN 1959-1961
GÖTEBORGSBLADET PÅ Östra Stan 1959-1961
Göteborgskuriren 1890-1900
Göteborgskuriren 1976-1986
Göteborgsnytt 1977-1984
GÖTEBORGSTIDNINGEN 1902-1967
Göteborgstidningen Dagbladet 1884-1885
Göteborgs-Tidningen Västverige Edition av Expressen
Göteborgstrakten 1923-1970
GÖTENE TIDNING 1986
GÖTHA RUNOR 1831-1832
Götheborgs Allehanda 1774-1843
GÖTHEBORGS BÖRSUNDERÄTTELSER 1848-1850
GÖTHEBORGS DAGBLAD 1828-1838
GÖTHEBORGS DAGBLAD 1848-1849
GÖTHEBORGS LÖRDAGSBLAD 1847
GÖTHEBORGS OCH BOHUS LÄNS TIDNING 1844-1845
GÖTHEBORGS STADSTIDNING OCH DAGLIGA ANNONSBLAD 1833
GÖTHEBORGS TIDNINGAR 1786-1842
GÖTHEBORGS WECKOLISTA 1749-1758
Götheborgsbladet 1847-1858
Götheborgska Nyheter 1765-1848
Götheborgsposten 1813-1832
Götheborgsposten 1850-1851
Göthen 1836-1843

H redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Helsingborgs-Posten Skåne-Halland 3:489
Helsingborgs-Postens Veckoblad, Helsingborgstidningen Skånes Allehanda 3:486a
Helsingborgstidningen Skånes Allehanda 3:486
Helsingborgstidningen Skånes Allehanda Helsingborgs-Postens Veckoblad 3:486a
Helsingen 3:1201
Helsingen 3:1206
Helsingen 3:1206
Helsinglands och Gestriklands Missionsblad 3:522
Helsinglands Veckoblad. Hudiksvallspostens Veckoupplaga 3:524
Helsi 3:1200
Helsovännen 2:802
Helsowännen 2:99
Hembygden 3:193
Hemfrid 3:112
Hemfrid 3:1057
Hemlandet 3:943
Hemlandspostens Uppbyggelseblad 3:195a
Hemlandsposten 3:195
Hemlandsvännen 2:609
Hemmet 2:384
Hemmet 2:829
Hemmet 3:645
Hemmet 3:936a
Hemmet och härden (bilaga) 2:882
Hemmets Allehanda 3:927
Hemmets altare 2:314
Hemmets Bok 2:722
Hemmets Tidning 2:1038
Hemmets Vän 3:1435
Hemtrefnad 3:1709
Hemvännen 2:519
Hemvärmen 2:1006
Hemåt 2:560
Hemåt 2:953
Hermannsburgs Missionsblad 2:356
Hermathene 3:824b
Hermes 2:48
Hermes 2:723
Hermes 3:1333
Hermes Gothicus 1:I
Hermoder 2:227
Hermoder 3:1086
Hernösands Stifts-Tidningar 3:502
Hernösands Stifts-Tidning 3:502
Hernösands-Posten 3:504
Herr Lars 3:764
Herren din läkare 2:883
Herren kommer! 2:685
Herrgårdsbladet 3:921
Hessleholms Tidning 3:691
Historieskrifvaren 1:332
Historisk Bibliotek 2:561
Historisk Lektyr 2:622
Historisk Läsning för hemmet 2:559
Historisk Tidskrift 2:643
Historisk Weckoskrift Öfwer Mynt och Medailler 1:59
Historisk-Geografisk- och Genealogiske Anmärkningar öfver MDCCXXIII [MDCCXXIV, MDCCXXV] års Post-Tidningar, JOH. SAM. STRIMESII... 1:20
Historiska Annaler 3:1760
Historiska Biblioteket 1:272
Historiska Bokhandelns Almänna Tidningar 1:296
Historiska Förrådet 1:81
Historiska Märkwärdigheter 1:98
Historiska och Statistiska Tidningar 1:316
Historiska Tidningarne 1:328
Historiskt och Politiskt Nytt 1:299
Hjo nya Tidning 3:513
Hjo Tidning 3:513
Hjo Tidning 3:516
Hjo Vecko-Tidning 3:515
Handelstidning
Handelstidningens Veckoblad
Hallands Allehanda 1885-1888 Halland Falkenberg

Halmstad

Falkenberg

Halmstad

? En dag i veckan, söndag Flyttades från Falkenberg till Halmstad
Hallands Allmänna Länstidning 1894-1896 Halland Göteborg Göteborg ? En dag i veckan Samma innehåll som Allmänna Länstidningen för Elfsborgs läns städer och landsbygd
Hallands Läns Tidning (extern länk) 1824 Blott ett nummer på åtföljt av Bihang till Hallands Läns Tidning utkom av tidningen. Få prenumeranter anmälde sig.
Hallands Läns Tidning 1837-1851 Halland Halmstad Halmstad ? En dag i veckan, torsdagar Efter Söderströms död gav hans änka ut tidningen under 1852, men saknas i K. B.
Hallands Nyheter 1905 Falkenberg

Varberg

Falkenberg Falkenberg

Halmstad sedan 2007

Först liberal till 1919 sedan centertidning Sex dagar i veckan sedan 1939 Hette vid starten Falkenbergs Posten bytte namn 1919
Hallands Tidning 1889-
Hallands-Posten
Hallands-Posten
Halland
Halländing
Halländska Tidningen
Halmstads Tidning
Halmstads-Bladet
Hallands Folkblad (nedlagd)
Hallands Tidning
Hallandsposten Halmstad Laholm

och Hylte

Sex dagar i veckan
Haparandabladet Haparanda Övertorneå och Pajala Tornedalen Haparanda Haparanda

Kemi Finland Piteå Luleå med flera

Provinsiell - För bygdens utveckling Två dagar i veckan Tidning även på finska
Hedemora Posten 1887--1888 Södra Dalarna Hedemora Falun ? Två dagar i veckan, onsdag och lördag
Hedemora Tidning 1864--1880 Södra Dalarna Hedemora Hedemora ? En dag i veckan, fredag Undertitel : Södra Dalarnes Annonsblad
Hela Sverige 1898--1899 Göteborg ? Göteborg Göteborg Nykterhetsvänlig En dag i veckan, torsdagar
Helsingborgs Dagblad 1884-- Helsingborg Helsingborg Helsingborg Oberönde liberal tidigare oavhängig Sju dagar i veckan Ingår numera i ett gemensamt bolag med Sydsvenskan,

Editioner Landskronaposten och Nordvästra Skånes Tidningar

Helsingborgs Tidning 1867-1884 Helsingborg Helsingborg Helsingborg ? Tre dagar i veckan, tisdag, torsdag och lördag Byter 1884 namn till

Helsingborgs Dagblad

Helsingborgs-Posten 1824--1867 Helsingborg Helsingborg Helsingborg ? Tre dagar i veckan,olika dagar. I början färre
Hemmets vän Oberönde Kristdemokratisk En dag i veckan
Hjo tidning Hjo Två dagar i veckan
Hudiksvalls Allehanda
Hudiksvalls Tidning Hudiksvall Sju dagar i veckan
Hudiksvalls Weckoblad
Hudiksvallsposten
Hvad har händt?
Hvad har händt?
Hvad nytt från Stockholm?
Hvad nytt i dag?
Hvad nytt? Eksjö tidning
Hvar 8 dag
Hvarjehanda
Hvarjehanda
Hvetlanda Tidning
Hvetlanda-Posten
Hwad Nytt i Staden?
Hwad Nytt? Hwad Nytt?
Hälsingekuriren
Hälsinglands tidning
Härjedalen
Härnösandsposten 1842-1951 1842-1951
Härryda-Posten
Höganäs tidning
Höganäs & Kullens Tidning
Höganäs-Posten
Hörby-Posten
Hörby-Tidningen
Hörby-Tidningen

I redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
IDag 2 januari 1990–16 april 1995 Syd- och Västsverige Göteborg Göteborg

Malmö

Karlskrona

Liberal Sju dagar i veckan En Göteborgsedition och en Malmöedition
Idrottsbladet 1910–1988 inte dagstidning för specialtidskrift
Ilbudet 7 januari 1892–30 juni 1892
Illustrerad Lantbrukstidning 14 november 1874–28 december 1876
Illustreradt Allehanda 1 januari 1886–30 december 1887
Illustreradt Hvad Nytt? 4 januari 1899–26 november 1905

KB saknar hela 1902.

Industribladet 12 december 1890–23 januari 1891
Inlandet 10 januari 1920–6 augusti 1921
Inrikes tidningar 26 november 1760–29 december 1820
Internationalen 1979–2006 Riksspridning Stockholm Norrtälje Trotskistisk En dag i veckan Tidskrift till 1979

Tidskrift efter 2006, enligt KB

J redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk Färg Utgivningsfrekvens Editioner
Jemtland 1893–1911
Jernvägdsmännens tidning 1895–1902
Jordbrukarbladet 1918–1922
Jordbrukaren 1926–1970
Jordbrukarens tidning 1890–1900
Jordbrukarnas föreningsblad 1931–1970
Jordbrukarnes Tidning 1919–1921
Jordbrukets Tidning 1930–1931
Jorden och Folket 1913–1915
Jorden Rundt 1879
Jorden Rundt 1889
Jämtlands Allehanda 1889–1895 Edition till Jämtlands tidning
Jämtlands Folkblad 1911–1914
Jämtlands Folkblad 1942–1949
Jämtlands Läns Annonsblad 1894–1901
Jämtlands Tidning 1845–
Jämtlands Veckoblad 1883
Jämtlandskuriren 1901–1945 Edition till Jämtlands tidning
Jämtlandsposten 1885–1925
Järfälla Nyheter 1982–1987
Järfälla Tidning 2015–2019
Järfällabladet 1955–1956
Järfälla Direkt
Järnbäraland
Jönköping 1891
Jönköping Nu 2005
Jönköpings Allehanda
Jönköpings Dagblad
Jönköpingsposten 1865– Jönköpings län Jönköping Jönköping Oberoende borgerlig Sex nummer per vecka

K redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Kalmar 1864–1918 Kalmar Kalmar Kalmar Frisinnad I början två dagar i veckan, sista tiden sex dagar i veckan Uppgår i Kalmar-Kalmar Läns Tidning
Kalmar läns tidning 1846 Kalmar /Öland? Kalmar Kalmar ? En dag i veckan Fortsättning av Calmar Läns och Ölands Tidning
Kalmar läns tidning (1948–) 1948– Kalmar Många tryckorter Kalmar, Malmö, Borgholm, Ljungby Vimmerby och Karlskrona Centern En dag i veckan Edition Nybro Tidning räknas nu som bilaga
Kalmar Länsbladet 1950–1975 Kalmar lön Oskarshamn

Kalmar

Oskarshamn med flera Folkpartiet 4-8 nr per år Ej dagstidning kommer ut för sällan
Kalmar Läns-Kuriren 1923–1942 Södra Sverige Oskarshamn till 1931 Kristianstad 1931-1933 därefter Malmö Oskarshamn 1923-1931

Kristianstad 1931-1942

Kommunistisk En till tre dagar i veckan i slutet två dagar Utgavs i flera upplagor bland annat Sydsvenska kuriren
Kalmar Länstidning 1915–1918 Kalmar län och Öland Kalmar Kalmar Frisinnad Först fyra dagar i veckan i slutet sex dagar i veckan. Uppgår i Kalmar-Kalmar Läns Tidning
Kalmarbladet 1905–1906 Kalmar län Oskarshamn

Platskontor Kalmar

Oskarshamn Tre dagar i veckan tisdag, torsdag och lördag. Närstående

Oskarshamns Tidning

Kalmariten 1916 Kalmar län Kalmar Kalmar Opolitisk Söndagstidning Tryckt hos Kalmar Länstidning
Kalmar Kalmar läns tidning 1918–1947 Kalmar Kalmar Kalmar Frisinnad Sexdagar i veckan
Kalmarposten 1988– Kalmar Kalmar Linköping (Pressgrannar)

Malmö (Bold Printing,SDS) Karlskrona (Sydostpressarna)

Opolitisk En dag i veckan.onsdagar Gratistidning, högt annonsinnehåll
Kalmarsundsposten 1902–1904 Kalmar Län Kalmar Växjö

Oskarshamn

Frisinnad En dag i veckan. tisdagar
Kalmartidningen Barometern För uppgifter se Barometern Tidigare titel på Barometern
Kanalen 2016– Österåker

Vaxholm

Åkersberga Linköping (pressgrannar) Opolitisk En dag i veckan Gratistidning. Stort annonsinnehåll
Kapten Puff 1855-1865 Stockholm Stockholm Stockholm Skämttidning satir bland annat mot svensk utrikespolitik En dag i veckan Tidningen kom ut under tre perioder
1871-1874
1887
Karlsborgstidningen 1915–1972 Karlsborg med omnejd Mariestad

Karlsborg Mariestad

Mariestad Liberal från 1952 höger Två till tre dagar i veckan Edition till Mariestads-Tidningen från 1952
Karlshamn 1871–1928 Blekinge särskilt mellersta Karlshamn

Karlskrona

Karlshamn

Karlskrona

Liberal sex dagar i veckan Edition till BLT 1913--1914. Bilaga Missionsblad för Blekinge.
Karlshamns Allehanda 1848-2019 Karlshamn

Olofström

Karlshamn Karlshamn Liberal Inkorporerade Ronnebyposten, lades ner 2019 ingår i BLT.
Karlshamns-Tidningen 1928--1933 Karlshamn Karlshamn Karlshamn Liberal från 1931 bondeförbundet Sex dagar i veckan Tidningen köptes av Bondeförbundet 1931
Karlskoga Allehanda 1900 Karlskoga Karlskoga Karlstad ? En och sedan två dagar i veckan
Karlskoga Bergslag 1937 Karlskoga

Degerfors

Karlskoga Örebro (Örebro Dagblads tryckeri) Opolitisk Tre dagar i veckan
Karlskoga Nyheter 1916--1918 Karlskoga Karlskoga Karlstad Frisinnad

Nykterhetsvänlig

Tre dagar i veckan Efterföljare till Värmlands läns tidnings Karlskogaupplaga
Karlskoga Tidning 1883--2020 Karlskoga

Degerfors

Nora

Karlskoga

Nora

Karlskoga Kristinehamn Karlstad

Liberal i starten

Konservativ

Först en dag veckan på slutet var den sexdagarstidning. Tidningen blir konservativ då den tas över av Nya Wermlandstidningen.Editioner Degerfors Tidning

Kroppa Tidning

Karlskoga Tidning Kuriren 2020-- Östra Värmland Karlskoga Karlstad Opolitisk? Sex dagar i veckan Sammanslagning av Karlskoga Tidning och Karlskoga Kuriren
Karlskoga-Bergslagskuriren 1987--1988 Karlskoga Karlskoga Karlstad Socialdemokratisk Edition till Karlskoga Kuriren.
Karlskoga-Kuriren 1941--1987

1988--2020

Karlskoga

Degerfors

Karlskoga Örebro

Eskilstuna

Västerås

Karlstad

Socialdemokratisk Sex dagar i veckan Avläggare till Örebrokuriren som överlevde denna. Tidningen upphörde då den gick samman och bildade Karlskoga Tidning Kuriren
Karlskogaposten 1881-1885 Karlskoga Lindesberg Lindesberg Liberal En dag i veckan Allehanda och Bergslags-Posten hade alldeles samma innehåll som den av Anders Ericson även utgivna Karlskoga-Posten
Karlskrona Weckoblad 1879--1908 Karlskrona Karlskrona Karlskrona ? En dag i veckan, lördagar Fortsattes 1908--1935 som Karlskrona Tidningen
Karlskrona-Nisse 1911
Karlskronaposten 1875 Karlskrona Karlskrona Karlskrona ? Sex dagar i veckan Utgiven 1 april till 24 juli 1875.
Karlskronatidningen omdirigering bör bli ny sida 1908--1935 Östra och Mellersta Blekinge Karlskrona Karlskrona Konservativ Sex dagar i veckan Fortsättning av Karlskrona Weckoblad.
Karlstadskuririren 1900--1901 Värmland Karlstad

Kristinehamn

Karlstad

Kristinehamn

Liberal konservativ Två dagar i veckan Startade i Karlstad, flyttad till Kristinehamn
Karlstadtidningen 1879– Värmland Karlstad Karlstad Liberal, Frisinnad En dag i veckan 1928-1957 sex dagar i veckan 2001 köpt av Värmlands Folkblad,
Karlstadtidningen Veckoupplagan 1888--1918 Värmland Karlstad Karlstad Liberal. Frisinnad En dag i veckan Edition till Karlstadtidningen
Karlstads Tidningen Se Karlstadtidningen
Katrineholms Tidning 1887--1924 Katrineholm Katrineholm Eskilstuna

Katrineholm

Moderat En till sex dagar i slutet tre dagar i veckan Går upp i Katrineholmsposten 1925
Katrineholms-Kuriren 1917– Katrineholm

Flen Vingåker

Katrineholm Liberal Sex dagar i veckan
Katrineholmsposten 1923--1928 Katrineholm Katrineholm Katrineholm Moderat Tre dagar i veckan
Kinda Tidning 1885–1896

1897-1899 1899-1901

Kinda härad Vimmerby Vimmerby

Jönköping

? En dag i veckan Egen tidning till slutet av 1896. Fortsattes 1897 -1899 som fjärde sidan av Vimmerbykuriren men blir åter egen 1899-1901
Vimmerby Frisinnad Två dagar i veckan, tisdag och fredag
Kinda-Posten 1894–2005 Kinda södra Östergötland Vimmerby Vimmerby Moderat sedan centertidning Först en dag i veckan i slutet sex dagar i veckan Edition till Vimmerby tidning
Kindaposten 2018– Kinda Södra Östergötland Norrköping Linköping ? Sex dagar i veckan Utgiven av Östmedia
Kindnytt 1992 Borås Skene

Bollebygd Ljungby

Opolitisk En dag i veckan, torsdagar Kortlivad tidning med bara tre månaders utgivning
Kirunabladet 1902 Kiruna Luleå Luleå Frisinnad En dag i veckan, torsdagar Mycket kortlivad bara en månad.
Kisa Weckoblad 1871 Kisa Linköping Linköping ? En dag i veckan,fredagar Utgiven bara under 1871.
Kisaposten 1902--1903 Kisa Vimmerby Vimmerby ? Först en dag, sedan två dagar i veckan Edition till Vimmerby tidning
Kisatidningen 1906--1939 Kisa Kinda och Ydre härad Kisa till 1909 sedan Vimmerby Vimmerby ? En dag i veckan sedan två. Edition till Nya Posten i Vimmerby till 1928,därefter till Vimmerbyortens tidning
Kistadirekt 2019--2020 Kista i Stockholm Upplands Väsby Stockholm (Bold printing) Opolitiskt En dag i veckan lördagar Gratistidning
Klaran 1890--1909 Nyed och Elfdalen, senare för Värmland Filipstad till 1902 och sedan Karlstad Filipstad

Karlstad

Frisinnad, kristen En och två dagar i veckan, onsdag och lördag Närstående till Värmlands Dagblad 1902-1909
Klarälvsbygden 1967--1985 Värmland

ner mindre orter

Hagfors Hagfors Opolitisk En dag i veckan
Klarälvsdalen 1934--1941 Värmland Sunne Sunne

Karlstad

Opolitisk En till två dagar i veckan, varierande dagar
Klarälvsposten 1958--1966 Värmland Hagfors Filipstad

Karlstad Hagfors

Opolitisk En dag i veckan lördag, fredag eller torsdag Tidningen startar med en sammanslagning med ett Annonsblad
Klasskampen 1918--1919 Värmland Karlstad Karlstad Socialistisk En dag i veckan
Klatsch 1913-1918 Troligen stora delar av Sverige Karlskrona

Stockholm

Malmö

Karlskrona

Malmö

Stockholm

Tidning för skämt och allvar En till två dagar i veckan Svenskt författarlexikon beskriver Ståhle, Artur Leopold som utgivare av skandaltidningen Klatsch. Troligen inte dagstidning.
Klippans Dagblad 1978--1984 Klippan

Örkelljunga

Helsingborg Helsingborg Oberoende liberal Sju dagar i veckan Edition av Helsingborgs dagblad
Klippans Tidning 1938--1984 Klippan Klippan Ängelholm Moderat Sex dagar i veckan till 1979 sedan sju dagar i veckan Edition till först till Engelholms Tidning till 1946 sedan till Nordvästra Skånes Tidningar 1946-1984
Klipparen 1888--1889 Kristinehamn

Stockholm

Kristinehamn Klippt u r pressen Månadsblad Ej dagstidning
Klockan 12 1916--1919 Riks Stockholm Stockholm Konservativ Sexdagarstidning Nya dagligt Allehandas Expressupplaga
Knallen 1921 Borås Borås Borås ? En dag i veckan,fredag Utgivningstid kort bara två månader
Knivstabygden 2003--2020 Knivsta Märsta Uppsala

Linköping

Opolitisk En dag i veckan Gratistidning utgiven av Upsala Nya Tidning.Efter 2020 månadstidning.
Kometen 1825-1827 Stockholm Stockholm Stockholm Litterär och politisk tidning två dagar i veckan onsdag och lördag
Kommunen 1890 Tillfälligt namn på två nummer av tidningen Proletären (1888) utgiven av Östergötlands Arbetarparti
Kommunikations-och Annons-Tidning 1889 Endast ett provnummer, tryckt i Göteborg utkom av denna tidning som var avsedd att ges ut Jönköping
Kongsbacka Allehanda 1879--1880 Kungsbacka Göteborg? Göteborg ? En dag i veckan, lördag
Kongsbacka Annonsblad 1871 Kungsbacka Göteborg Göteborg ? En dag i veckan,lördag Annonsblad
Kopparstaden 1922 Falun Falun Falun ? En dag i veckan, fredag Kortlivad dagstidning bara sju nummer kom ut
Korrespondenten 1846--1941 Landskrona Landskrona Landskrona Frisinnad Liberal

kort period höger

Vid starten en dag i veckan, 1896-1941 sex dagar i veckan
Kortedalakuriren 1964---1970 Göteborg Göteborg

Mölndal

Göteborg Opolitisk En dag i veckan onsdag eller torsdag Utgiven av Västkusttidningar
Kramforsposten 1906--1907 Saknas uppgifter eftersom tidningen saknas på Kungliga Biblioteket. Ej att förväxla med Kramforsposten, en edition av Ångermanlands Nyheter Saknas på KB
Kretsvännen 1885--1888 Västerås Stift Nora Nora

Lindesberg

Luthersk kristen tidning för kristlig och politisk upplysning En dag i veckan 1887-1888 Möjligen dagstidning då den ges ut en gång i veckan
Kristdemokraten 1988--2006

2007-2015 Tidskrift

Riksspridning Stockholm Norrtälje Kristdemokratisk En dag i veckan fredagar KB registrerade den som dagstidning till 2006 därefter 2007-2015 tidskrift
Kristianstad Allehanda 1872--1876 Kristianstad Kristianstad Kristianstad ? Först två sedan sex dagar i veckan
Kristianstad Allehanda 1875--1876 Kristianstad Kristianstad Kristianstad ? Halvveckoupplaga av ovanstående
Kristianstadsbladet 1856– Kristianstad Bromölla

Östra Göinge Osby Hässleholm

Kristianstad Kristianstad Liberal Sex dagar i veckan Norra Skåne edition från 2021
Kristianstadbladet Veckoupplaga 1894--1896 Kristianstad Kristianstad Kristianstad Liberal En dag i veckan, onsdag
Kristianstad Läns Tidning 1896-1954 Kristianstad Kristianstad Kristianstad Höger Sex dagar i veckan Slogs 1899 samman med Nya Skånska Posten
Kristianstads Läns Veckoblad 1910--1920 Kristianstad Kristianstad Kristianstad Höger En dag i veckan Edition av Kristianstad Läns Tidning
Kristianstads Länsdemokraten 1932--1957 Kristianstad

Hässleholm

Kristianstad Kristianstad Socialdemokratisk Först en dag i veckan från 30 november 1935 sex dagar i veckan Edition Hässleholmaren
Kristianstadkuriren 1904--1907 Kristianstad Kristianstad Kristianstad ? Två dagar i veckan, onsdag och söndag Månadsbilaga / Familje-vännen/Tidning för hem och härd
Kristinehamnstidningen 1880--1936 Kristinehamn Kristinehamn Karlstad Frisinnad Först två dagar i veckan sedan en dag i veckan
Kristinehamns Allehanda 1854--1880 Kristinehamn Kristinehamn Kristinehamn ? Två dagar i veckan och en dag i veckan Samma tidning som Christinehamns Allehanda
Kristinehamns-Posten 1884 Kristinehamn Örebro

Kristinehamn

Kristinehamn ? En dag i veckan först sedan två dagar onsdag och lördag
Kritiken 1892--1893 Göteborg Göteborg Göteborg (Förpostens tryckeri) ? En dag i veckan. onsdag
Kronobergaren 1934--1993 Växjö

Kronobergs län

Växjö Växjö

Kalmar

Jönköping

Rydaholm

Ljungby

Socialdemokratisk En till sex dagar i veckan. 1971-1986 var den sexdagarstidning Efterföljare Växjöbladet Kronobergaren
Kronobergs Läns Tidning 1837--1841

uppehåll 1839 och 1840

Växjö Växjö Växjö ? En gång i månaden Ej dagstidning kom bara ut en gång i månaden
Kronobergs Läns Tidning 1869--1876 Växjö Växjö Växjö ? Två gånger i veckan, onsdag och lördag Uppgick 1876 i Smålandsposten
Kronobergs Läns Veckotidning 1883--1885 Växjö Växjö Växjö ? En gång i veckan.tisdagar Wexiöbladets veckoupplaga
Kronobergstidningen 1926--1931 Värnamo

Västbo

Värnamo Jönköping ? Tre dagar i veckan Bilaga Smålandsbygd
Kroppa Tidning 1937--1950 Nykroppa

Storfors

Karlskoga Karlskoga ? Sex dagar i veckan Edition till Karlskoga Tidning
Krönikan 1901--1909 Göteborg Göteborg Göteborg Konservativ En dag i veckan, lördag
Krönikan 1931--1932 Jönköping Jönköping Jönköping ? En dag veckan, onsdag Kom ut under 6 månader
Kungälvs-Posten 1958 Kungälv med omgivande orter Mölndal

Kungälv

Mölndal, Göteborg, Landvetter med flera Opolitisk Två dagar i veckan Ursprungligen edition av tidningen Göteborgstrakten
Kullabygden 1912--1924 Höganäs med omgivande Kullabygd Höganäs Ängelholm ? Sex dagar i veckan Edition till Engelholms tidning
Kumlaposten 1939--1939 Kumla med omgivningar Kumla Hallsberg Opolitisk En dag i veckan, Tisdag Kortlivad tidning under ett halvår
Kumlatidningen 1941--1955 Kumla Örebro Örebro Folkpartistisk Sex dagar i veckan Edition till Länstidningen i Örebro
Kungelvstidningen 1909--1910
Kungsbackanytt 2013--2017 Kungsbacka Kungsbacka Landvetter (VTAB)

Borås (Bold printing)

Opolitisk En dag i veckan, tisdagar Gratistidning utgiven av Ortstidningar i Väst
Kungsbacka Tidning 1978--2011 Kungsbacka Kungsbacka Kungsbacka, Skene, Göteborg Opolitisk Först månadstidskrift från 1982 en gång i veckan, torsdagar, 1987-1988 en kort period två daga i veckan. Gratistidning först sedan prenumererad
Kungsbacka-Posten 2004-- Kungsbacka Kungsbacka Borås

Landvetter

Hisings-Backa

Göteborg

Opolitisk Först endagars, sedan tre dag i veckan,sen två och från 2017 endagars igen Först utgiven av Ortstidningar i Väst men från 2021 av Stampen Media
Kungsbackatidningen 1905--1923 Kungsbacka Kungsbacka Göteborg

Halmstad Mölndal

Opolitisk sedan frisinnad En dag i veckan lördag sedan fredag
Kungsholmen 1906--1909 Östermalm Stockholm Stockholm ? En dag i veckan lördagar, ibland bara månadstidning
Kungsholmen Direkt 2019--2020 Kungsholmen Essingeöarna Stockholm Kista (Bold printing) Opolitisk En dag i vecka lördag Gratistidning utgiven 1 år och 4 månader Dagstidning.
Kungälvstidningen 1924 Kungälv Kungälv Göteborg Opolitisk En dag i veckan, fredag Kort utgivning bara månader 1924
Kungsörs Tidning 1894 Kungsör Eskilstuna ? Två dagar i veckan, tisdag och fredag utgivning
Kungsörstidningen Karolinen 1907 Kungsörorten

Arboga

Kungsör Köping Vänsterpolitisk En dag i veckan,fredag
Kungöraren 1820 Stockholm Stockholm Stockholm ? Sex dagar i veckan Kom bara ut i maj 1820

Annonsblad. Inte dagstidning.

Kuriren 1883 Uppsala Uppsala Uppsala ? Sex dagar i veckan Kom bara ut kort tid
Kuriren 1921--1965 Uddevalla Uddevalla Uddevalla Socialdemokratisk Sex dagar i veckan Blir 1963 edition till Ny Tid men blir sedan nedlagd med denna tidning.
Kuriren 1983--1984 Motala och Vadstena Norrköping Norrköping (Folkbladet) Socialdemokratisk En dag i veckan, fredag
Kustbladet 1904--1905 Halland Laholm och Halmstad Laholm Frisinnad Först en sedan två och sista tiden tre dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag Utgiven under 18 månader.
Kvasten 1925--1926 Östersund Östersund Östersund (Jämtlandspostens tryckeri) ? En dag i veckan fredag
Kvinnornas tidning 1921--1925 Riks? Göteborg Göteborg Göteborg tre olika tryckerier Kvinnopolitisk

Neutral partipolitiskt

En dag i veckan först måndag sedan söndag Innehåller material med kvinnoanknytning. Bakom Kvinnornas tidning stå inga affärs- eller partipolitiska intressen. Den är grundad av kvinnor, äges och redigeras av kvinnor.
Kvinnosyn 1988--1994 Värmland Bilaga mot hela Sverige Karlstad Karlstad och Bengtsfors Tvärpolitisk

kvinnofrågan

En torsdagar dag i veckan
Kvällen 1903 Stockholm Stockholm Stockholm ? En dag i veckan, Söndag aftonen Söndagstidning
Kvällsnytt 1951-1954 Helsingborg Helsingborg Helsingborg Höger Sex dagar i veckan på kvällen Anknuten till Helsingborgsposten
Kvällsposten 1948– Sydsverige Malmö Malmö Moderat till 1966

Liberal

Söndagar till 1950

Sju dagar i veckan från 1950

1950 Sammanslagen med Skånska Aftonbladet

IDag 1990–1995 med Göteborgstidningen Från 1995 edition av Expressen

Kvällstidningen 1925-1926 Stockholm Stockholm Stockholm Nationell med anknytning till Jordbrukarnas Riksförbund Sex dagar i veckan Kvällstidningen / Vårt land och folks huvudstadsupplaga
Kämpen 1891 Tidning för Nässjö, Sävsjö, Eksjö och Vetlanda Jönköping Jönköping ? En dag i veckan,lördagar Kom ut under tre månader
Kävlinge Tidning 1924--1930 Kävlinge Eslöv Eslöv Höger Sex dagar i veckan Edition av Eslövs Tidning
Köpings Tidning 1856--1897 Köping Köping Köping ?
Köpingsposten 1887--1963 Köping med omnejd Köping Köping Konservativ Tre dagar i veckan.
Köpmannen 1920--1979 Sveriges köpmannaförbund Stockholm Stockholm Branschtidning En dag i veckan 1920-1979 1920:23-1979: Dagstidning, se Nya Lundstedt - dagstidningar

L redigera

M redigera

N redigera

O     redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Observator 1893 Lund

Västra Skåne

Lund Lund Neutral men rätt konservativ i sina texter En dag i veckan Nej
Ockelbo Tidning 1925 Ockelbo Ockelbo Gävle Opolitisk Två dagar i veckan, tisdag och fredag Nej
Odalbonden 1919–1926 Örebro län Lindesberg Lindesberg Bondeförbundet Två till tre dagar i veckan Annonsblad sista månaderna 1926 med utgivning bara fredagar.
Odlaren 1912–1920 Riks Stockholm Stockholm Oberoende En dag i veckan först lördag sedan söndag Var tidskrift i början med utgivning 2 gånger i månaden
Oeconomiska Tidningar 1765 Uppsala Uppsala ? En gång i veckan, tisdagar Nej. Även tryckt som bok i Greifswald
Offensiv 1973-- Riks Umeå

Stockholm

Farsta

Umeå

Stockholm

Farsta

Trotskistisk (marxistisk) En dag i veckan En dag per månad till 1997 sedan en dag i veckan
Olofströms Nyheter 1963–1964 Olofström Karlshamn Karlshamn Höger Sex dagar i veckan Edition av Karlshamns Allehanda
Olsons Tidning 1990–1995 Värnamo Värnamo Jönköping

Rydaholm Ljungb

Vänsterpartiet En dag i veckan Annonsblad i början. Osäkert slutår för tidningen.
Onsdagstidningen 1997–2003 Finnveden Värnamo

Gislaved Skillingaryd

Ljungby Opolitisk En dag i veckan, onsdagar Föregås av Finnveden Onsdag och efterföljs av Finnveden Nu
Optimisten (extern länk) 1881 Blott ett provnummer utkom den 22 november 1881. Alingsås
Ordinarie Post-Tijdender 1645-2009 Riks Stockholm Stockholm ? Tre dagar i veckan en , oftast färre period Sveriges officiella tidning
Ordinarie Stockholmska Posttidningar se Ordinarie Post-Tijdender annan titel
Orust Tjörn Tidningen 2012–2015
Orust-Tjörn 1949–1963 Orust Tjörn Lysekil Lysekil Opolitisk från 1953 moderat Tre dagar i veckan tisdag, torsdag och lördag Edition till Lysekilsposten 1953-1963 uppgår i Lysekilsposten 1964.
Oscarshamns Tidning 1857–1859 Oskarshamn Oskarshamn Oskarshamn ? En dag i veckan, onsdag Tidningen fortsattes av tidningen Hermoder.
Oscarshamns Veckoblad (extern länk) 1856 Oscarshamns Veckoblad juli till september 1856

Utgivningsbevis för tidningen utfärdades för C. G. Bolin 29 juni 1856 , vilken i maj 1856 anlagt ett tryckeri i Oskarshamn, som han i september flyttade därifrån. Källa: Klemming & Nordin, Svensk Boktryckeri historia s. 579. Tidningen finns inte bevarad på K. B.

Oscarshamnsposten 1862–1923 Oskarshamn Oskarshamn Oskarshamn Konservativ Frisinnad och slutligen socialdemokratisk Tre dagar i veckan 1920-1923 Uppgick 1923 i Oskarshamns Nyheterna
Oskarshamnsbladet 1902–1908 Oskarshamn

Östra Småland

Oskarshamn Oskarshamn.Tryckeriet överlevde tidningen. Frisinnad

Radikal Arbetarvänlig

Tre dagar i veckan Edition Mönsteråsbladet 1902-1903
Oskarshamnsnyheterna 1920–1985 Oskarshamn Oskarshamn Kalmar

Västervik Oskarshamn Kalmar från 1952

Socialdemokratisk Först tre dagar i veckan sedan sex dagar i veckan Efter 1985 edition till Östra Småland

Editionen nedlagd 2019

Oskarshamns-Tidningen 1880– Oskarshamn Oskarshamn Oskarshamn och Eksjö till 1963 sedan Kalmar och senast Karlskrona Konservativ Sex dagar i veckan En av Barometerns två upplagor

Edition Mönsterås tidningen

P redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Partillekuriren 1970 Partille Jonseryd Sävedalen Robertsfors Göteborg Göteborg Opolitisk En gång i veckan onsdagar, senare torsdagar Uppgår i Västkusttidningen
Partille Tidning 2004–2019 Partille Partille Alingsås

Landvetter

Oberoende liberal En gång i veckan Härryda Posten/Partille Tidning
Patrioten 1792-1794 Stockholm Stockholm Stockholm Radikal politiskt på fransk revolutionär grundval två dagar i veckan tisdag och fredag Nej
Patrioten 1892-1903 Stockholm Stockholm Stockholm Ej socialistisk En gång i veckan, olika dagar Dåligt bevarade på KB
Patrioten Patrioten. Ny Tidning för Sveriges Allmoge . Tryckt hos P. Jeunsson. Blott provnummer den 29 november 1853 kom ut a denna tidning, som skulle börja utges 1854 med boktryckaren P. Jeunsson som utgivare.
Phoenix 1840-1843 Göteborg Göteborg Göteborg ? Max tre dagar i veckan, sista tiden en dag i veckan Fortsättning av tidningen Göthen.
Piteåbygden 1920 Piteå Piteå Luleå Vänstersocialistisk Två dagar i veckan måndag och lördag.
Piteåtidningen 1915 Piteå Piteå Piteå till 2003 sedan Luleå Socialdemokratisk Sex dagar i veckan.
Politiken 1916-1917 Stockholm viss riksspridning trolig Stockholm Stockholm Socialdemokratiska vänsterpartiet Tre dagar i veckan tisdag, torsdag och lördag Bytte 1917 namn till Folkets Dagbad Politiken
Politiska Journalen 1791 Stockholm Stockholm Stockholm ? En dag i veckan
Post och inrikes tidningar 1645-2007 Riksspridning Stockholm

Lund 1717-1718

Stockholm Officiell tidning för bland annat kungörelser Tre dagar i veckan måndag, torsdag och lördag från 1792 Världens äldsta tidning.

Tidningen upphörde 2007 och utgivningsbeviset slutade gälla 2009

Postbudet 1852-1855 Dalsland Åmål Åmål ? En dag i veckan Fortsättning av Dalsland nya tidning
Posten 1768-1769 Stockholm Stockholm Stockholm Satiriskt och moraliskt Hattpartiet Två dagar i veckan, onsdag och lördag Periodisk publikation, dagstidning
Postillionen 1771-1772 Stockholm Stockholm Stockholm ? Två dagar i veckan onsdag och lördag Undertitel var Med Bihang til Dagligt Allehanda Eller Berättelser Om Märkvärdiga och til Större delen nyligen timade Händelser; jämte andra Handlingar
Praktiken 1886-1888 Värmland? Kristinehamn Kristinehamn ? En dag i veckan lördagar
Praktisk Tidning 1897-1908 Göteborg Göteborg Göteborg Konservativ En dag i veckan först onsdagar sedan fredagar
Program-Bladet (tre till) Tidskrift?
Proletären 1888-1893 Norrköping Norrköping Norrköping Arbetartidning En dag i veckan fredag Tidningen Kommunen ersatte tidningen en kort tid
Proletären 1970-- Riksspridning Göteborg Göteborg Kommunistisk En dag i veckan Tidskrift 2007 enligt KB
Provinstidningen Dalsland 1911– Åmål Dalsland Åmål Åmål

Karlstad

Frisinnad Liberal nu

Opolitisk

Tre dagar i veckan tisdag, torsdag och lördag Ägs av Nya Värmlandstidningen
Punkt se 2006–2008 Stockholm

Göteborg

Malmö-Lund

Stockholm

Göteborg

Malmö

Kungsbacka

Uppsala

Eskilstuna

Västerås

Opolitisk Fem dagar i veckan Tre editioner på respektive orter

R redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Radikal(extern länk) Blott detta provnummer på 4 sidor i folio med 7 spalter i formatet 55,7 x 42,5 cm kom ut och kostade 10 öre. Agenten Eugène Ferdinand Forssman erhöll den 1 december 1884 utgivningsbevis för tidningen.
Raketen 1892-1893 Avsedd för hela Sverige. Spridning är okänd Köping Köping Bärgslagsbladets tryckeri. Folkpartistisk skämttidning En dag i veckan, torsdagar Sammanslogs med Svenska Politiken
Raketen Raketen. var tillfällig ersättare för Svenska Politiken tiden 15 juni till 29 juni 1893 då Svenska Politiken var indragen. Se för övrigt Raketen.
Ransakaren (stavas så) 1899 Uppsala Uppsala Uppsala ? Inledningsvis en dag i veckan, torsdagar sedan mer sällan Tidningen upphörde den 29 oktober 1899.
Reform. Tidning för Arbetareföreningen 1849–1850 Stockholm Stockholm Stockholm Radikal Arbetarvänlig Först två dagar i veckan sedan en dag Annan tidningstitel:Reform, Tidning för politisk ekonomi, religion, litteratur och konst
Reform 1881–1887 Riks Göteborg

Uppsala Örebro

Göteborg

Stockholm Uppsala Örebro

Nykterhetsorgan för IOGT (hickmaniterna) En dag i veckan. 1887 ersattes tidningen av Reformatorn
Reform 1889 Hudiksvall Hudiksvall Hudiksvall ? En dag i veckan, torsdagar Lades ner i december 1889
Reflex 1922–1923 Norrköping Norrköping Norrköping Opolitisk En gång i veckan Nej
Reformatorn 1887–1965 IOGT Örebro 1887

Stockholm 1888–1965

Örebro 1887, sedan Stockholm Nykterhetstidning En gång i veckan Bilagor Studiecirkeln

Reformatorns Familj-Journal var en månadsbilaga-

Republiken (extern webbplats) Radikal politisk tidning för folkets rätt utgiven 1 maj till 8 maj 1891. Tryckt i Oskar Eklunds tryckeri med antikva. Bara två nummer av tidningen kom ut. Tidningen utgavs av handlanden Axel Fritiof Blomqvist, som den 27 april 1891 erhöll utgivningsbevis.
Riksbladet 1856–1857 Stockholm? Stockholm Stockholm ? Två gånger i veckan,
Riks-Fiscalen 1871–1872 Stockholm ? Stockholm Stockholm ? En dag i veckan Politisk tidning
Riksgränsen 1870–1871 Haparanda Haparanda? Haparanda ? En gång i veckan
Riksposten 1934–1938 ? Stockholm –1935

Göteborg 1935–1938

Stockholm

Göteborg

Nationalsocialistiska

blocket

En gång i veckan 1941–1942 Tidskrift. Utgiven i Helsingborg, tryckt i Göteborg
Rikstidningen 1938–1940 ? Göteborg Göteborg Nationalsocialistisk Oregelbunden, fyller inte

kriterier för dagstidning

Efterföljare till Svenska rikstidningen
Ripan 1877–1878 Örnsköldsvik Örnsköldsvik Örnsköldsvik ? En gång i veckan, fredagar.
Ronneby-Posten 1894–1971 Mellersta

Blekinge

Ronneby Karlshamn

Ronneby

Konservativ Tre dagar i veckan, i slutet

sex dagar i veckan

Blir edition av Karlshamns Allehanda 1958

Senare av Blekinge Läns Tidning

Ronneby Tidning 1876–1937 Mellersta

Blekinge

Karlshamn

Karlskrona

Karlshamn

Karlskrona

Liberal Maximalt fyra dagar i veckan Startar i Karlshamn, flyttas 1881 till Karlskrona. Senare Edition till Blekinge Läns Tidning
Ronneby Nyhets- och Annonstidning 1873 Ronneby Karlshamn Karlshamn ? En dag i veckan, onsdagar
Ronnebybladet 1881 Ronneby Karlskrona Karlskrona ? Två dagar i veckan, onsdag och lördag Utdelades gratis
Ronnebynyheterna 1972 Mellersta Blekinge Ronneby Karlshamn Opolitisk En dag i veckan Efter Ronneby-Posten
Roslagen 1878–1880 Roslagen Gävle Gävle ? En dag i veckan, torsdagar
Roslagsbladet 1879-1894 Östhammar, Öregrund, Norrtälje Östhammar Östhammar ? En dag i veckan, först lördag sedan fredag
Roslagens Nya Tidning 1915–1916 Roslagen Stockholm 1915

Norrtälje 1916

Stockholm Frisinnad 1915 en dag veckan,

1916 två dagar i veckan

Roslagens nyheter 1909–1923 Roslagen Norrtälje Norrtälje Konservativ 1910–1019 tre dagar i veckan, annars två dagar i veckan
Roslagens tidning 1902–1904 Roslagen Norrtälje Norrtälje Frisinnad Tre dagar i veckan
Roslagsposten 1946–1952 Stocksund, Djursholm, Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm Roslags-Näsby Gävle

Stockholm

Opolitisk En dag i veckan Från 1952 inlemmad i Djursholms Tidning
Rysshataren Flygskrift som lämnades i stället för Allmänna Tidningen 4 mars 1854.
Rätt och sanning på alfvar 1850–1851 Stockholm Stockholm Stockholm ? En dag i veckan, onsdag
Rätta Fäderneslandet 1864 Stockholm Stockholm Stockholm ? Två dagar i veckan, onsdagar och lördagar
Rätta National regeringen Se National regeringen

S redigera

T redigera

U redigera

Tidning Utgivningsår Spridningsområde Redaktionsort

Utgivningsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Uddevalla 7 dagar 2012-2019
Uddevalla Tidning 1854
Uddevalla Veckoblad 1903
Uddevalla Weckoblad 1826-1837
Uddevallabladet 1917-1920
Uddevallaposten 1976-2017
Uddevallatidningen 1902-1907
Ulricehamns Tidning 1869- Ulricehamn och

Tranemo kommun

Ulricehamns Veckoblad 1915
Umeå nya tidning 1897-1928
Umeå tidning 2012-2018
Umeå Tidningen 1856-1857
Underrättelser för resande till Norrköping 1928-1933
Ungdomsvännen 1887-1889
Ungherrarnas egen 1901-1902
Upland 1880
Uplandsbygden 1928-1932
Uplandskuriren 1900-1902
Uplandsposten 1905-1907
Uppland 1918-1925
Upplänningen 1929-1930
Uppsalademokraten 1980-1999
Uppsalatidningen 2005-
Uppsala Fria Tidning 2009-2010 + 2013
Upplands Folkblad 1918-1922
Upplands Nyheter 1975-2019 Uppland Uppsala Många olika orter Centern En dag i veckan fredagar (torsdagar) Nu politisk tidskrift
Upplands-Brobladet 2016-2019
Upplands-Brodirekt 2019
Upplandsbygden 1944-1957
Upplandsfolket 1945-1949
Upplysningsregistret 1902-1913
Upsala 1845-1958
Upsala Academie- och stadstidning 1793
Upsala Hyreslista 1889-1891
Upsala Läns Annonsblad 1897-1911
Upsala Läns Tidning 1887-1888
Upsala Nya Tidning 1890- Uppsala stad/län
Upsala Stads och Länstidning 1821-1837
Upsala Stads Weckotidning 1774
Upsala Tidning 1795-1820
Upsala Tidningar 1830-1842
Upsala Weckoblad 1774
Upsala Weckotidningar 1772
Upsalabiet 1854-1858
Upsalaposten 1857-1896
Umebladet 1847-1951
Umeå nya tidning
Utkiken 1880-1897
UTKIKEN 1891
UTKIKEN 1912-1913
Utlandets Nyheter 1887
Utställningsbladet 1906
Utställningstidning 1896

V redigera

W redigera

 • WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1857-01-03--1933-03-
 • WADSTENA TIDNING (1840) 1842-01-03--1845-08-02
 • WADSTENA WECKOBLAD (1830) 1830-12-31--1834-03-15
 • WADSTENABLADET (1838) 1838-11-10--1839-11-19
 • WARBERGS TIDNING (1857) 1857-06-03--1863-10-30
 • WARBERGS TIDNING (1884) 1884-09-30--1887-01-13
 • WAXHOLMS TIDNING (1876) 1876-03-11--1876-07-01
 • WAXHOLMS TIDNING (1897) 1897-01-30--1897-08-28
 • WECKOBLAD FRÅN GEFLE (1816) 1816-01-05--1835-12-24
 • WECKOBLAD FÖR GEFLEBORGS LÄN (1784) 1784-10-30--1815-12-30
 • WECKOBLADET (1832) 1832-12-01--1833-01-29
 • Weckobladet 1887---1890-12-27
 • WECKOTIDNING (1788) 1788-09-02--1792-12-29
 • WEEKENDPRESSEN (1981) 1981-10-31--1982-01-01
 • WENERSBORGS ALLEHANDA (1872) 1872-02-02--1875-06-30
 • WENERSBORGS TIDNING (1828) 1828-01-03--1837-12-28
 • WENERSBORGS TIDNINGAR (1813) 1813-01-07--1827-12-27
 • WENERSBORGS WECKOBLAD (1841) 1841-01-02--1849-09-26
 • WENERSBORGS WECKOTIDNING (1775) 1775-04-11--1779-12-20
 • WENERSBORGSPOSTEN (1866) 1866-04-21--1872-12-30
 • WERDANDI (1869) 1869-10-08--1870-05-31
 • WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1872-01-27--1915-12-30
 • WERMLANDS LÄNS TIDNING (1871) 1871-12-27--1879-11-11
 • WERMLANDS TIDNING (1837) 1836-11-10--1842-12-28
 • WERMLANDSKURIREN (1899) 1898-11-18--1901-12-27
 • WERMLANDSPOSTEN (1853) 1853-06-25--1853-12-24
 • WERMLANDSPOSTEN (1893) 1893-01-03--1893-04-21
 • WERMLANDSTIDNINGEN (1843) 1842-12-21--1850-12-24
 • WERMLÄNDINGEN (1880) 1880-01-02--1910-03-25
 • WERMLÄNDSKA KORRESPONDENTEN (1849) 1849-01-05--1852-12-29
 • WERNAMO TIDNING (1876) 1876-10-04--1884-12-19
 • WESTER- OCH NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1841) 1841-05-01--1842-12-31
 • WESTERBOTTEN (1870) 1870-01-07--1912-06-22
 • WESTERGÖTLANDS ALLEHANDA (1877) 1877-01-05--1877-06-09
 • WESTERGÖTLANDS NYHETER (1899) 1899-06-30--1900-03-30
 • WESTERNORRLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1862-09-27--1865-06-16
 • WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1878-12-04--1952-06-30
 • WESTERÅS ANNONCEBLAD (1829) 1829-01-02--1849-12-28
 • WESTERÅS STADS OCH LÄNS TIDNING (1815) 1815-01-27--1826-11-17
 • WESTERÅS TIDNING (1813) 1813-01-08--1814-12-30
 • WESTERÅS TIDNING (1887) 1887-07-08--1887-08-19
 • WESTERÅS TIDNINGAR (1826) 1826-12-22--1828-12-28
 • WESTERÅSPOSTEN (1795) 1795-01-02--1795-06-23
 • WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1888-01-04--1954-09-15
 • WESTGÖTEN (1888) 1888-11-19--1967-10-01
 • WESTGÖTHAKORRESPONDENTEN (1854) 1854-07-01--1859-06-28
 • WESTKUSTEN (1875) 1875-01-09--1876-02-12
 • WESTMANLAND (1891) 1891-12-01--1893-01-31
 • WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1887-11-01--1939-09-30
 • WESTMANLANDS ANNONSBLAD (1892) 1892-11-25--1893-11-29
 • WESTMANLÄNNINGEN (1886) 1885-12-23--1887-07-02
 • WESTRA POSTEN [suecana] (1879) 1879-07-24--1883-10-30
 • WESTRA POSTEN [suecana] (1889) 1889-03-15--1902-06-06
 • WEXIÖ TIDNING (1814) 1814-01-05--1817-05-07
 • WEXJÖ LÄNSTIDNING (1836) 1836-12-19--1846-12-28
 • WEXJÖBLADET (1810) 1810-01-31--1855-09-24
 • WILJAN (1909) 1909-01-13--1909-10-21
 • WIMMERBY TIDNING (1844) 1844-01-07--1844-07-13
 • WIMMERBY WECKOTIDNING (1857) 1856-12-22--1884-07-31
 • WIMMERBYBLADET (1882) 1882-10-05--1883-12-29
 • WIMMERBYKURIREN (1896) 1896-01-03--1901-10-22
 • WIMMERBYS TIDNING (1883) 1883-09-12--1895-12-27
 • WISBY ARGUS (1825) 1825-09-02--1825-12-30
 • WISBY LÖRDAGSBLAD (1825) 1825-07-02--1826-12-31
 • WISBY TIDNING (1811) 1811-08-01--1825-08-26
 • WISBY WECKOBLAD (1823) 1823-01-02--1825-07-01
 • WISBYPOSTEN (1866) 1866-01-05--1879-01-07
 • WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1908-07-15--1930-07-01
 • WÄKTAREN (1853) 1853-12-07--1888-12-28
 • WÄRMLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1896) 1895-06-28--1902-11-12
 • WÄRMLANDSBERG (1887) 1886-11-20--1901-03-29
 • WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1908-12-01--1914-11-28
 • WÄSTERGÖTLAND (1916) 1915-04-12--1920-12-10
 • WÄSTGÖTA-KORRESPONDENTEN. VECKOUPPLAGAN (1887) 1887-12-15--1889-09-26
 • WÄSTGÖTHA TIDNINGAR (1807) 1807-01-01--1810-12-26
 • WÄSTMANLÄNNINGEN (1910) 1910-09-15--1911-04-29
 • WÄSTRA MEDELPAD (1909) 1909-09-26--1911-12-30
 • WÄSTRA SVERIGE (1894) 1894-12-20--1895-05-02

X redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Xpressen 1917–1920 Malmö Malmö Malmö ? En dag i veckan
Xtra Helsingborg 2007–2008 Helsingborg Helsingborg Helsingborg Opolitisk Fem dagar i veckan, måndag–fredag

Y redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Ystad Allehanda 1873– Sydöstra Skåne

Ystad Simrishamn

Tomelilla Skurup

Ystad Ystad Liberal Sex dagar i veckan
Ystads Dagblad 1934–1944 Ystad Simrishamn –1939

Ystad 1939–1944

Simrishamn ? Sex dagar i veckan Edition till Cimbrishamnsbladet
Ystads nya Tidning 1844–1847 Ystad Ystad Ystad ? Två dagar i veckan, onsdag och lördag
Ystads Nyhets- och Annonsblad 1884–1885 Ystad Ystad Ystad ? Två dagar i veckan, tisdag och fredag
Ystads Tidning 1852–1885 Ystad Ystad Ystad Konservativ
Ystads Tidning (2004–2005) 2004–2005 Ystad Malmö Malmö Opolitisk En dag i veckan, onsdagar Edition till Skånska Dagbladet
Ystadsbladet Aurora 1899-1927 Ystad Ystad Ystad Socialdemokratisk Titel på Aurora till slutet av 1927
Ystadposten 1885–1908 Ystad Ystad Ystad Konservativ Tre dagar i veckan, sedan

sex dagar i veckan

Ystadspostens Weckoblad 1886 Ystad Ystad Ystad Konservativ En dag i veckan Edition till Ystadposten
Ystadstidningen Sydskåne 1923–1924 Ystad Ystad Ystad Moderat Tre dagar i veckan 1923,

sex dagar i veckan 1924 till och med september

Nej

Å redigera

Titel Utgivningsår Spridning Redaktionsort

Utgivningsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Åby Klippans tidning 1898–1901 Klippan Ängelholm Ängelholm Moderat

Liberal

Tre dagar i veckan Edition till Engelholms tidning
Åby Åstorpstidningen 1898–1901 Åsbo härad Ängelholm Ängelholm Konservativ Tre respektive fyra dagar i veckan, sista tiden sex dagar före uppgående i modertidningen Edition till Engelholms tidning
Ådalens tidning 1907–1908 Ådalen Sollefteå Sollefteå Liberal Två dagar i veckan
Åkersberga Kanalen 1996– Åkersberga

Östhammar

Åkersberga Falun

Linköping

Opolitisk En gång i veckan Gratistidning. KB uppger att utgivningstiden tar slut 2016, men tidning utges ännu
Åmåls Tidning 1874–1885 Åmål

Dalsland

Åmål Åmål Okänd En till två dagar i veckan Efterträder Åmåls Weckoblad
Åmåls Weckoblad 1846–1847 Åmål Åmål Åmål Okänd En dag i veckan
Åmåls Weckoblad 1856–1868 Åmål

Dalsland

Åmål Åmål Okänd En dag i veckan
Åmåls Weckoblad 1866–1874 Åmål

Dalsland

Åmål Åmål Okänd Två dagar i veckan
Åmåls-Posten 1883–1927 Åmål

Dalsland

Åmål Karlstad

Åmål

Konservativ Två dagar i veckan
Åmåls-Tidningen 1927–1958 Åmål

Dalsland

Åmål Åmål Konservativ Tre dagar i veckan från 1939 Melleruds-Tidningen
Ångermanlands nyheter 1951–1953 Ångermanland Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Härnösand Konservativ Sex dagar i veckan, måndag till lördag Tre editioner

Härnösandsposten, Kramforsposten och Sollefteåbladet

Ångermanlands tidning 1892 Ångermanland Härnösand Härnösand Nykterhetsvänlig Två till tre dagar i veckan Efterföljare till Norrlandsvännen
Ångetidningen 1908–1912 Medelpad

Jämtland

Härjedalen

Sundsvall Sundsvall Opartisk En dag i veckan, lördagar Edition till Sundsvallsposten
Åsbo häraders tidning 1901–1938 Åsbo härad

Klippan

Ängelholm

Klippan

Ängelholm Moderat Sex dagar i veckan Edition till Engelholms tidning
Åskådaren 1771 Stockholm Stockholm Stockholm ? Två dagar i veckan, måndag och torsdag Politisk veckoskrift
Åskådaren 1810-1811 Stockholm Stockholm Stockholm ? Två dagar i veckan, onsdag och lördag Medborgerlig Weckoskrift i Statistiska och Politiska Ämnen
Åstorsposten Skåne-Småland 1898–1901 Åstorp med omnejd Ängelholm Ängelholm Moderat Tre dagar i veckan Edition till Engelholms tidning
Åtvidabergs Annonsblad 1909–1910 Åtvidaberg Norrköping Norrköping Opolitisk En dag i veckan, lördagar

Ä redigera

Titel Utgivningsår Spridning Redaktionsort

Utgivningsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Edition
Älmhults tidning 1929–1934 Västra Kronoberg Sävsjö

Älmhult

Sävsjö

Älmhult

Opolitisk Två dagar i veckan
Älmhults tidning-Smålänningen 1963– Ljungby, Älmhult och Markaryd Ljungby Ljungby till 2012,

sedan Jönköping

Oberoende

Borgerlig

Sex dagar i veckan Kommer ut som tre editioner, Ljungby tidning, Markaryds tidning och Älmhults tidning.
Älvdalsbygden 1927–1930 Norra Värmland Sunne

Ekshärad

Torsby

Neutral En dag i veckan Edition till Sunnebygden
Älvsborgs Nyheter 1909–1931 Älvsborgs län Alingsås Alingsås

Göteborg

Moderat En eller två dagar i veckan Går samman med Alingsås Nyheter 1920
Älvsborgs Nyheter 1982–1992 Älvsborgs län norra delen Vänersborg Alingsås

Karlstad Bengtsfors

Oberoende moderat En gång i veckan, fredag sedan torsdagar Nej
Älvsborgsbygden 1934 Älvsborg Borås Borås Bondeförbundet Tre dagar i veckan, tisdagar, torsdagar och lördagar Edition till Sjuhäradsbygdens Tidning
Älvsborgsposten 1933–1934 Älvsborg Trollhättan Vänersborg Opolitisk Tre dagar i veckan Edition till ?
Älvsborgsposten 1978–1995 Älvsborgs län Vänersborg

Uddevalla

Trollhättan

Bollebygd

Centern En dag i veckan, först torsdagar, sedan fredagar Edition till tidningen Västerbygden

Ö redigera

Titel Utgivningsår Spridning Redaktionsort

Utgivningsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Ölandsbladet 1867– Norra Öland Borgholm Obunden Tre dagar i veckan
Ölandsposten 1906–1909 Öland Borgholm Borgholm Frisinnad moderat Tre dagar i veckan Edition: Mörbylånga Tidning
Ölands Tidning 1881–1883 Öland Borgholm Kalmar ? En dag i veckan, fredagar Edition till Kalmar
Ölands Tidning 1921–1922 Öland Borgholm Borgholm Opartisk Två dagar i veckan, onsdagar och lördagar
Örebro Aftonblad 1843–1844 Örebro Örebro Örebro ? En dag i veckan, fredagar
Örebro-Bergslagskuriren 1986–1987 Örebro

Bergslagen

Örebro Örebro Socialdemokratisk Sex dagar i veckan Edition till Örebrokuriren.
Örebro Dagblad 1900–1956 Närke Örebro Örebro
Örebrokrönikan 1917 Örebro Örebro Örebro ? En dag i veckan, söndagar
Örebro-Kuriren 1903–2005 Örebro Örebro Socialdemokratisk Uppköpt av Nerikes Allehanda 2002. Edition till Karlskoga-Kuriren 2003–2005
Örebro Läns Arbetartidning 1940–1957 Örebro län Örebro

Karlskoga

Stockholm Kommunistisk En dag i veckan till 1953, sedan sex dagar i veckan Veckoupplaga 1953–1956 som alternativ till sexdagarstidning
Örebro Läns Folkblad 1918–1920 Örebro län Örebro Örebro Vänstersocialistisk Först två dagar i veckan, sedan endast fredagar Provnummer december 1918
Örebro Läns Jordbrukaretidning 1928–1950 Örebro län ? Västerås Bondeförbundet En dag i veckan, onsdagar Bilaga: Kvällsstunden
Örebro Läns Tidning 1864 Örebro Örebro Örebro ? Två dagar i veckan, onsdagar och lördagar Inkorporeras i Nerikes Allehanda 3 januari 1865
Örebro Nya Tidning 1854 Örebro Örebro Örebro ? Två dagar i veckan 1854, två provnummer 1853 med titeln Örebro Tidning.
Örebro Stads och Läns Annonsblad 1912–1915 Örebro med omnejd Örebro Örebro Opolitisk En dag i veckan, fredagar sedan bara två dagar per månad Inledningsvis dagstidning, efter 25 maj 2014 tidskrift
Örebro Stads Weckotidning 1877 Örebro Örebro Örebro ? En dag i veckan, lördagar En årgång kom ut
Örebro Tidning 1806–1852 Örebro Örebro Örebro ? Två dagar i veckan
Örebro Tidning 1856–1858 Örebro Örebro Örebro ? 1858 sex dagar i veckan
Örebro Tidning 1881–1900 Örebro Örebro Örebro ? Sex dagar i veckan Veckoupplaga 1885–1886

Halfveckoupplaga 1899–1900

Örebro Weckoblad 1784 Örebro Örebro Örebro ? En dag i veckan
Örebro Weckoblad 1793–1805 Örebro Örebro Örebro ? En dag i veckan, lördagar
Örebroar'n 1988– Örebro Örebro Örebro

Västerås Gävle

Falun

Opolitisk En dag i veckan, onsdagar Gratistidning Högt annonsinnehåll
Örnsköldsviks Allehanda 1902–

Fortsätter Örnsköldsviks Nyheter.

Örnsköldsvik

Sollefteå

Härnösand

Kramfors

Örnsköldsvik Örnsköldsvik till 2018,

sedan Sundsvall

Liberal Sex dagar i veckan Örnsköldsviks Allehanda Veckoupplaga

1901–1902

Örnsköldsviks-Posten 1890–1953 Örnsköldsvik Örnsköldsvik till

1951, sedan Härnösand till 1953

Örnsköldsvik till 1951, sedan Härnösand Höger I starten endagars, sedan mest tredagars, från 1931 till 1953 sexdagarstidning Veckobilaga 1907. Sammanslås 1951 med Härnösandsposten till Ångermanlands nyheter
Örnsköldsviks Nya Tidning 1913 Ångermanland Örnsköldsvik Örnsköldsvik Opolitisk religiöst färgad En dag i veckan, fredagar
Örnsköldsviks Nyheter 1894–1900 Örnsköldsvik Örnsköldsvik Örnsköldsvik Frisinnad Två dagar i veckan först, sedan tre dagar i veckan Döps 1902 om till Örnsköldsviks Allehanda
Örnsköldsviks Tidning 1879–1880 Örnsköldsvik Umeå Örnsköldsvik ? En dag i veckan, lördagar 1880 heter tidningen Örnsköldsviks Nya Tidning.
Örnsköldsviks Tidning 1890–1891 Örnsköldsvik Örnsköldsvik Härnösand ? En dag i veckan, fredagar Närstående tidning Härnösandsposten
Öresundsbladet 1861–1863 Helsingborg Helsingborg Helsingborg ? Först en dag i veckan, lördagar, sedan tre dagar i veckan
Öresundsposten 1847–1931 Helsingborg Helsingborg Helsingborg Republikansk Varierande, som mest sex dagar i veckan Söndagsbilaga Våra hem

Edition till Nordvästra Skånes Tidningar 1931–2001

Øresundsposten 1842 Helsingborg Helsingborg ? ? Endast två provnummer kom ut Aldrig startad dagstidning
Östergyllen 1903–1906 Östergötland Norrköping

Söderköping

Norrköping Frisinnad radikal

Nykterhetsrörelsen

Tre dag i veckan, sista året bara lördagar
Östergötland 1879 Linköping Linköping Linköping ? Två dagar i veckan, onsdagar och lördagar Kort utgivningstid, bara drygt en månad
Östergötlands Allehanda 1879–1882 Östergötland ? Norrköping ? Tre dagar i veckan
Östergötlands Allehanda 1893 Skeninge och Mjölby Skeninge Motala

Skeninge

? Två dagar i veckan, onsdagar och lördagar
Östergötlands Annonsblad 1889–1891 Östergötland Skeninge Skeninge ? En dag i veckan, fredagar Fortsätter som edition till Östgöta Correspondenten under titeln Östgötaposten
Östergötlands Dagblad 1890–1959 Östergötland Linköping till 1895,

sedan Norrköping

Linköping till 1895, sedan Norrköping till 1959 Liberal i inledningen, sedan höger Sexdagarstidning
Östergötlands Folkblad 1905– Östergötland Norrköping Norrköping Socialdemokratisk Sexdagars tidning Sammanslogs med Östgöten på 1960-talet
Östergötlands Lantmannatidning 1918–1925 Östergötland Norrköping Norrköping Neutral Endagarstidning, lördagar
Östergötlands Läns Tidning 1889–1890 Östergötland Linköping

Norrköping

Linköping

Norrköping

? Tre dagar i veckan,

sex dagar i veckan

Östergötlands Nya Tidning 1871–1873 Norrköping Norrköping Norrköping ? Tre dagar i veckan
Östergötlands Nyheter 1890–1892 Motala med omnejd Motala Motala ? Två dagar i veckan Föregångare WECKOBLADET 1887–1890
Östergötlands Tidning 1894–1895 Norrköping Norrköping Norrköping ? Tre dagar i veckan
Östergötlands Veckoblad 1885–1891 Östergötland Linköping Linköping Konservativ En dag i veckan Edition till Östgöta Correspondenten

Föregångare till Östgötaposten

Östergötlands- Södermanlands Annonsblad 1894–1897 Norrköping? Norrköping Norrköping ? En dag i veckan, lördagar Nej Skämtbilaga
Österlenmagasinet 1989 (1984?) Österlen Simrishamn Malmö, Skene och Karlskrona Opolitisk En dag i veckan, torsdagar Gratistidning
Östermalms Annonstidning 1894–1913 Östermalm

Stockholm

Stockholm Stockholm ? En dag i veckan Byter 1896 namn till Östermalm då tidningen går samman med Tjenstebladet.
Östermalmsnytt 1968–2019

1968-1999 ej

dagstidning

Östermalm Stockholm Opolitisk En dag i veckan Gratistidning
Östersunds-Posten 1877 Jämtland Härjedalen Östersund Östersund Centerpartiet
Östergötlands Arbetartidning 1941–1957 Östergötland Norrköping Stockholm Sveriges kommunistiska parti Endagars till 1953, sexdagars 1953–1956, endagars 1957 Veckoupplaga 1953–1956
Österåker Vaxholms Nya Tidning 2002 Vaxholm Österåker Vaxholm Norrtälje Opolitisk En gång i veckan, torsdagar Tidigare edition
Östgöta-Bladet 1893–1975 Vadstena Ödeshög

Västra Östergötland

Vadstena Vadstena Konservativ Tre dagar i veckan
Östgötabygden 1971–1974 Östergötland Vadstena

Linköping

Ljungby Centerpartiet En dag i veckan, fredagar Nej. Uppgår i Länstidningen Östergötland
Östgötabygdens Tidning 1930–1956 Västra Östergötland Skänninge Skänninge

Motala

Bondeförbundet

Folkpartiet

Tre dagar i veckan Före detta Skeninge-Bladet
Östgötaciceronen 1912–1914 Norrköping Norrköping Norrköping Opolitisk En dag i veckan
Östgöta Correspondenten 1838– Linköping Södra och Västra Östergötland Linköping Linköping Oberoende borgerlig Två dagar i veckan i starten, sedan 1892 sex dagar i veckan Corren Söndag
Östgötafolket 1918–1924 Östergötland Linköping Linköping

Stockholm

Norrköping

Vänstersocialistisk

Kommunistisk

1923 sex dagar i veckan,

övrigt en dag i veckan, lördagar

Två editioner 1923, en sexdagars och en veckoupplaga
Östgötha Gazetten 1854 Östergötland Linköping

Norrköping

Linköping

Norrköping

? En dag i veckan
Östgötakuriren 1883–1901 Vadstena Västra Östergötland Vadstena Vadstena ? Tre dagar i veckan
Östgötakuriren 1932–1933 Östergötland Skeninge

Vadstena

Vadstena Frisinnad Fyra dagar i veckan, sedan tre dagar i veckan Edition till Vadstena Läns Tidning 1932–1933, Östgötakuriren 1949-1972. Var ingen dagstidning, utan ett organ för Folkpartiet.
Östgötapatrioten 1844–1845 Norrköping Norrköping Norrköping ? Två dagar i veckan, sedan en dag i veckan, lördagar
Östgötaposten 1891–1917 Östergötland Linköping Linköping Konservativ En dag i veckan, fredagar (först lördagar) Edition till Östgöta Correspondenten

Efterföljare till Östergötlands Veckoblad

Östgötatidningen 1936–1944 Östergötland Linköping Linköping Folkpartiet Sex dagar i veckan Postupplaga
Östgötatidningen 2007– Östergötland Mjölby Linköping

Malmö

Linköping

Opolitisk En dag i veckan, onsdagar Editioner Mjölby, Vadstena, Motala och Linköping
ÖstgöthaTidning 1833 Linköping Linköping Linköping ? Två dagar i veckan, onsdagar och lördagar
Östgöten 1874–1966 Linköping Linköping Liberal, efter 1935 socialdemokratisk Sex dagar i veckan
Östgöten 1981–1997 Linköping med omnejd Linköping Norrköping Socialdemokratisk Sex dagar i veckan 1997 edition till Folkbladet i Norrköping
Östhammars Nyheter 1996–2016 Östhammar Östhammar Enköping Norrtälje Uppsala Södertälje Örebro

Landvetter

Oberoende En dag i veckan, torsdagar
Östhammars Tidning 1896–1966 Östhammar

Nordöstra Uppland

Östhammar Östhammar

Uppsala

Oberoende

Moderat

1966 Liberal

Inledningsvis en dag i veckan, sedan två och tre, slutligen fyra dagar i veckan sista åren. 1896–1906 en edition omärkt
Östkusten 1904–1906 Roslagen Norrtälje Norrtälje Frisinnad Två dagar i veckan, onsdagar och lördagar
Östran 1928–2004 Kalmar län Kalmar Kalmar Socialdemokratisk Sex dagar i veckan Edition Oskarshamnsnyheterna
Östra Småland och Nyheterna 2014–2019 Kalmar län Kalmar Kalmar

Oskarshamn

Socialdemokratisk Sex dagar i veckan som papperstidning Edition Nyheterna
Östran 2005–2014 Kalmar län Kalmar Kalmar Socialdemokratisk Sex dagar i veckan Titel för Östra Småland angina år
Östra Stan 1962–1970 Göteborg Göteborg Lund

Göteborg

Opolitisk En dag i veckan, torsdagar Edition till Västkusttidningen
Östra Sverige 1957–1962

1965–1973

Uppland Södertörn Gästrikland Stockholm Örebro

Stockholm

Centerpartiet En dag i veckan Tidskrift 1965–1973
Östra Sörmland 1991–1991 Östra Sörmland

Nyköping Trosa

Nyköping Stockholm

Motala

Oberoende moderat

Socialdemokratisk

En dag i veckan, söndagar
Östra Vestmanland 1888–1906 Sala med omnejd Sala Sala

Västerås

Konservativ Två dagar i veckan
Östra Värmlands Nyheter 1922–1927 Östra Värmland Filipstad Filipstad Karlstad Radikal Tre dagar i veckan Stadsupplaga

Postupplaga

Övre Dalarnes Tidning 1917–1920 Dalarna Mora

Borlänge

Bollnäs

Borlänge

Vänstersocialdemokatisk Två dagar i veckan, sedan tredagars

Svenskspråkiga dagstidningar i Finland redigera

Finskspråkiga dagstidningar i Sverige redigera

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ Riksdagsförvaltningen. [https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/presstodsforordning-1990524_sfs-1990-524 ”Presstödsförordning (1990:524) Svensk författningssamling 1990:1990:524 t.o.m. SFS 2020:1101 - Riksdagen”]. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/presstodsforordning-1990524_sfs-1990-524. Läst 4 mars 2023. 

Externa länkar redigera