Lista över svenska dagstidningar

Wikimedia-listartikel

Det här är en lista över svenska dagstidningar. Urvalet grundar sig på Presstödsnämndens definition av en dagstidning:

Enligt 1 kap. 6 § presstödsförordningen är en dagstidning en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska samt i huvudsak distribueras inom landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och dess egna redaktionella innehåll ska utgöra minst 55 procent av det totala redaktionella innehållet. Med dagstidning avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion.[1]

Även gratistidningar utan prenumerationer men av klar dagstidningskaraktär, som Metro och City, återfinns på listan. Mindre lokala reklamfinansierade annonstidningar tas inte med för att de inte kan definieras som dagstidningar. Webbtidningar är inte heller inkluderade.

Finlandssvenska och sverigefinska tidningar redovisas i särskilda avsnitt nedan.

Lista över svenska dagstidningarRedigera

Dagstidningar (och editioner), utgivna i pappersformat.

ARedigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Aftonbladet 1830- Riks Stockholm Stockholm Socialdemokratisk 7 dagar i veckan Ja Halvveckoupplagan 1897-1940

Aftonbladet veckoupplaga för Finland 1918-1920

Aftonbladet Veckoupplagan 1898-1931

Aftonbladet

Göteborg

1811-1833 Göteborg Göteborg Göteborg ? 3 eller 4 dagar i veckan Nej
Aftonbladet (Norrköping) 1833-1836 Norrköping Norrköping Noorrköping ? 1-4 dagar i veckan Nej
Aftonbladet Kvällsupplagan 1896-1897 Finns senare upplagor se KB editionsförteckning
Aftonposten 1951-1956 Efterföljare till morgonposten
Aftonposten 1982-1987 1972-1982 ej dagstidning vardagstryck
Aftontidningen 1942-1956 Riks Stockholm Stockholm Socialdemokratisk Nej
Afton-Tidningen 1909-1920 Riks Stockholm Stockholm Vänsterradikal,förbudsvänlig 6 eller 7 dagar i veckan Ja
Aktuellt i Politiken 1953-1992

tidskrift

1992-

dagstidning

Riks Socialdemokratisk 1 dag i veckan från 1992 Nej
Alekuriren 2006
Alingsås nyheter 1917-1920 Alingsås Alingsås Alingsås höger konservativ 2 eller 3 dagar i veckan Uppgår i Älvsborgs Nyheter
Alingsås Allehanda 1935-1936
Alingsåskuriren 1969-
Alingsås Tidning

Alingsås Weckoblad

till 1888

1865 Alingsås

Vårgårda

Herrljunga

Alingsås Alingsås Oberoende liberal 3 dagar i veckan Nej
Allehanda

Karlskoga Degerfors

1973-1982 Karlskoga

Degerfors

Örebro Örebro Liberal frisinnad ? Ja
Alternativet

se Miljömagasinet Alternativet

1981- Riks Stockholm Södertälje

Norrtelje

Västerås

Miljöpartiet, obunden 1 dag i veckan Nej
Alfvestad Tidning 1898-1899
Amerikaposten 1924-1925
Annonsbladet 1919-1926
Annonsbladet för Gotland 1879-1883
Annonstidning för Upland 1885
Anmärckningar Wid Swenska

post-tidningarna

1740-1741
Ansgarii-Posten
Arbetarbladet 1902- Gävleborg

Norra Uppland

Gävle Gävle Socialdemokratisk 7 dagar i veckan Ja
Arbetarebladet 1869-188
Arbetaren 1881
Arbetaren 1922-2016

Webbtidning

2 dag/vecka

2016

Riks Stockholm Stockhom

Norrtelje

Syndikalistisk Dagstidning till 1958

Veckotidning 1958-2016

Webbtidning 2016

Nej
Arbetaren 1868-1870 Göteborg
Arbetaren 1902-1906 Motala Motala Motala Socialdemokratisk 3 dag i veckan Nej
Arbetarekuriren 1926-1942 Göteborg Göteborg Göteborg Syndikalistidsk 1 dag i veckan Nej
Arbetarfolket 1935-1937

1940-1957

Västernorrland Sundsvall

Stockholm

Stockholm Sveriges kommunistiska parti 1 dagars

6 dagars

Ja
Arbetarfolkets röst 1937?-1943 Gävleborg Gävle

Sandviken

Stockholm

Stockholm Sveriges kommunistiska parti

Partidistrikt Gävle

1 dagars tidning
Arbetarpolitiken
Arbetarposten
Arbetartidningen

Arbetärtidniningen Ny Dag

1929-1972

1972-1984

Göteborg Göteborg Göteborg1929-1939

Stockholm

Sveriges kommunistiska parti 1929-1939 Veckotidning

1939-1964 sex dagar i veckan

1965 veckotidning

Arbetet

Arbetet Nyheterna

1887-2000 Malmö Malmö Malmö Socialdemokraterna 1887-1890 Veckotidning

1890-1945 6 dagar i veckan

1945-2000 7 dagar i veckan

Ja
Arbetet

Arbetet Väst

Arbetet Ny Tid

1966-1983

1983-1999

1999-2000

Göteborg Göteborg Göteborg

Malmö

Göteborg

Socialdemokraterna 6 dagar i veckan 1966-1996

7 dagar i veckan 1996-2000

Nej
Arbetets frihet
Arboga 1888-1889
Arbogabladet 1848-1849
Arboga Nyheter 1905
Arboga Tidning 1851- Köping

Arboga

Kungsör

3 dagar i veckan

webbtidning 7 dagar i veckan


Arboga Weckoblad


1839

1847

1855-1858

1867

Arboga Posten 1880-1881
Arbogaposten 1923-1929
Ariel 1938-1965 Riks Stockholm -1958

Borås 1958-

Stockholm

Mölndal

Nykterhetstidning 1 dag i veckan till 1961

1961-1964 Tidskrift

Nej
Aros 1865-1869
Arvika Allehanda 1890-1894
Arvika Handelstidning 1917-1918
Arvika kuririren 1905
Arvika Nyheter 1895- Arvika

Eda

Arvika Tidning 1884-1962
Askersunds tidning

Askersunds Veckoblad

Askersunds tidning

1857-1878

1879-1917

1917-1957

Askersund Södra Närke och norra Öst- och Västergötland Askersund Askersund Moderat En dag i veckan Lördagar sen 3 dagar i veckan till nedläggning Nej
ASKERSUNDSBYGDENS TIDNING 1956-1960
1890-1891
Aurora 1899-1957 Ystad Ystad Ystad Socialdemokratisk Veckotidning 1899

6 dagar i veckan 1907-1957

Nej
Avesta 1911 Avesta Avesta Avesta Annonsblad 1 dag i veckan Nej
Avesta Allehanda 1877-1881
Avesta Tidning

Edition av Dalarnas tidning

1882-
Avesta-Posten 1887-1951 Södra dalarna Bergslagen i Västmanland Hedemora Hedemora liberal.opolitisk 2 dagar/ vecka till 1902

3 dagar / vecka till 1951

Nej
Nya Aviser

Några nya aviser

1655-1658

   

BRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Badgästen 1911 Båstad Båstad Laholm Opolitisk Sommartid lördagar Nej
Badgästtidningen 1912-1915 Båstad Mölle Arild Viken Skälderviken Båstad Halmstad Opolitisk Sommartid lördagar Två editioner 1913 Båstad / Mölle
Badortstidningen 1916-1927 Sveriges havsbadorter och brunnsorter Göteborg /Helsingborg Göteborg Opolilitisk Sommartid lördagar Nej
Barometern 1841-- Kalmar Län 6 dagar i veckan Oskarshamns Tidning

Barometerns Weckoblad 1911

Bengtforstidningen

Dalslänningen

1925- Bengtfors, Dalsland Bengtsfors Bengtfors till 1971 sedan Karlstad Opolitisk 2 dagar i veckan Hette 1925-1927 Bengtforstidningen sedan Bengtforstidningen-Dalslänningen med editionen Mellerud 1927-1936
Bergslagen 1901-1915 Filipstad med omgivning Filipstad Kristinehamn

Filipstad

Frisinnad

Meoderat

2 och 3 dagar i veckan Inga editioner
Bergslagen 1922 Bergslagen Lindesberg Lindesberg Högerpartiet 2 dagar i veckan
Bergslagen 1928-1932
Bergslagernes Nyheter 1898-1899
Bergslagernes Nyheter 1905-1922
Bergslagernes Nyheter 1930-1933
Bergslagernes Tidning 1888-1951
Bergslagskuriren 1921-1936
Bergslagsnisse 1896-1902 namnet
Bergslagsposten 1882-1885
Bergslagsposten 1892-2010 Delar av Örebro

län

Köping

Lindesberg

Köping

Örebro

Oberoende liberal 6 dagar i veckan Köps upp av Nerikes Allehanda 1943. 2006 edition tidningsnamet försvinner 2010, Edition Dalaupplaga
Bernins tidning 1888-1889 Malmö Malmö Malmö ? En dag i veckan orgelbundet Bara 7 tidningar bevarade på KB i Stockholm
Bikupan 1868-1869 Malmö Malmö Malmö ? En dag i veckan fredagar Nej
Blekingekuriren 1892-1905 Blekinge Karlskrona Karlskrona ? 3, 4 och 6 dagar i veckan Uppgick i Karlskrona-Tidningen
Blekingekuriren 1919–1922 Blekinge Ronneby Trelleborg

Linköping

Malmö

Vänstersocial-demokratisk 1-2 dagar i veckan Långa utgivningsuppehåll
Blekingen 1885–1892 Blekinge Karlskona Karlskrna ? En dag i veckan fredagar Edition till Blekinge Läns Tidning
Blekingsposten 1852-1884 Blekinge Karlskrona Karlskrona ? 2-3 dagar i veckan Nej
Blekingeposten 1909–1910 Karlskrona Karlskrona Karlskrona Politiskt neutral en dag i veckan lördagar Nej
Blekingeposten 1945– Blekinge Ronneby

Bräkne Hoby

Karlskrona

Ljungby

Hässleholm

Karlshamn

Karlskrona

Centern 1 dag i veckan nu torsdagar Inga editioner tryckt hos Smålänningen,Norra Skåne och Sydostpressarna i Karlskrona.
Blekinge Dagblad 1935-1940 Blekinge Karlshamn Karlshamn Bondeförbundet 6 dagar i veckan Karlshamnsupplaga

Karlskronaupplaga

Blekinge Folkblad 1903 – 1921 Blekinge Karlshamn

Karlskrona

Malmö

Jönköping

Karlskrona

Karlshamn

Socialdemokratisk 1-6 dagar i veckan Senare Sydöstra Sveriges Dagblad
Blekinge Folkblad 1943–1957 Blekinge Ronneby

Karlskrona

Stockholm Kommunistisk En dag i veckan uton 1954-1956 då 6 dagar i veckan Avläggare till Ny Dag
Blekinge Läns Tidning 1869 Blekinge Karlskrona Karlskrona Oberoende liberal 7 dagar i veckan Hvarannandagsupplaga 1905-1907. Editioen Sölvesborgstidningen 1959-2019 och Karlshamns Allehanda 1976-2019
Billingen 1907-1915 Skaraborg Skövde Skövde Frisinnad 2 dagar /vecka tisdag och fredag Byter namn till Skaraborgstidningen 1915, blir Skövde Nyheter 1958-2007
Birger Jarl 1904-1920 Stockholm Stockholm Stockholm Opolitisk En dag i veckan Gratis annonstidning med turistinriktning
Bjäre Nu 2017 – Bjärehalvön Båstad Linköping Opolitisk En dag i veckan söndaga Nej
Blixten 1901-1902 Tranås Trånås Oskarshamn ? En dag i veckan lördagar ?
Blänkaren 1885 Stockholm Stockholm Stockholm Radikal Onsdagar en dag i veckan Utkom bara 1885
Boden 1899-1905 Boden Luleå Luleå Opolitisk

Fosterländsk

En dag i veckan Redaktion i Boden till juni 1900,sedan i Luleå där tidningen trycktes.
Bodenkuriren Norrbotten 1920
Bodens Tidning 1986 – 1988
Bogesund 1907–1921
Bohus Dals Tidning 1935-1940
Bohus Korrespondenten 1873-1876
Bohusläningen 1878-- Bohuslän 6 dagar i veckan
Bohusläns Tidning 1838 – 1883
Bohus-Dals Tidning 1936-1940
Bohuskorrespondenten 1873-1876
Bohuskusten 1941-1943
Bohuskusten 1947-1965
Bohusläns Allehanda 1887-1891
Bohusläns Annonsblad 1891-1895
Bohusläns Annonsblad 1924-1925
Bohusläns Köpmannablad 1914-1915
Bohusläns Nya Annonsblad 1909-1910
Bohusläns Nyhets- och Annonsblad 1891
Bohusläns Tidning 1838-1883
Bohustidningen 1946-1948
Bohusläns Tidning 1904 – 1907
Bohusposten 1910-1952 Nättidning
Bollnäs Tidning 1876-1880 Bollnäs Bollnäs Gävle Okänd i dag i veckan lördagar Uppgår i Norrlandsposten
Bollnäs Tidning 1898-1900 Bollnäs Bollnäs Söderhamn Frisinnad 2 dagar i veckan Nej
Bollnäs Tidningen 1905-1952
Bollnäsnytt 2001-
Bondetidningen 1918-1922 Västra Sverige Göteborg

Falköping

Göteborg

Falköping

Bondeförbundet 2 dagar i veckan

onsdag och lördag

Nej
Bondevännen 1908-1909 Norrland Gävle Gävle ? 2 dagar i veckan onsdagoch lördag Tidskrift 1906-1908 sedan edition till Gefle-Posten 1908-1909
Bore 1848-1851 Stockholm Stockholm Stockholm Frisinnad Först söndagar senare 6 dagar i veckan Titel senare Bore Dagligt Allehanda i Stockholm
Borlänge 1998-2001 Borlänge, Vansbro Gagnet Borlänge Falun Socialdemokratisk 6 dagar i veckan Edition till Dala Demokraten
Borlänge Tidning 1885 Borlänge Hedemora

Säter

Borlänge Hedemora Falun Oberoende liberal nu Politiskt obunden 6 dagar i veckan Tidigare edition till Dalarnas Tidningar nu Bonnier News.
Borlängeposten 1897 – 1902 Borlänge med omnejd Falun

Borlänge

Falun Moderat 2 dagar i veckan onsdag och lördag Inga editioner
Borås Aftonblad 1921 Borås Borås Borås Liberal 6 dagar i veckan kvällstid Edition Vänersborgsposten
Borås Dagblad 1908-1921 Borås Älfsborgs län Borås Borås Frisinnad Liberal 6 dagar i veckan Edition Vänersborgsposten uppgår i Borås Aftonblad 1921
Borås Folkblad 1943-1957 Borås Borås Stockholm

Götrborg

Kommunistisk en dag i veckan till 1950 sedan 6 dagar i veckan Edition till Ny Dag
Borås nu 2006 – 2008 Borås Bårås Hallmstad Opolitisk en dag i veckan Gratistidning
Borås Nyheter 1922-1951 Borås Borås Borås Liberal Folkpartiet 1923-1926 3 dagar i veckan, från 1926 6 dagar i veckan
Borås Nyheter 1990-1992 Borås Västergötland Borås Många olika tryckorter Opolitisk En dag i veckan Föregångare Veckotidningen VD
Borås Nya Tidning 1834-1838 Borås Borås Borås ? En dag i veckan Byter 1838 namn till Borås Tidning
Borås Tidning 1838 Borås

Älvsborgs

Sjuhärads

7 dagar i veckan
Borås Weckoblad 1826 – 1833 Borås Borås Borås

Jönköping

? En dag i veckan Nej
Boråskuriren 2011-2014 Borås

Bollebygd

Borås Borås Opolitisk Gratistidning en dag i veckan Uppköpt och nedlagd av Gota medier
Boråsposten 1893-1902 Borås och södra Västergötland Borås Borås Frisinnad 3 dagar i veckan till 1902 sedan 6 dagar i veckan Veckoupplaga 1894-1901Halvveckoupplaga 1902 Tidningen fortsättes av Västra dagbladet Boråsposten
Botkyrka Direkt 2017-
Boulevardbladet 1925
Boulevarden 1911
Boulevarden 1923-1924
Boulevardtidningen Gnistan 1929-1930
Bravo 1906-1908
Bredablick 1893
Brand 1898-1967 Ej dagstidning mer än kort tid
Brefdufvan 1882-1883
Breflådan 1888-1893
Broderskap 1980-2006
Bromma Nyheter 1930
Bromma Nyheter 1946-1954
Bromma Tidning 1925
Bromma tidning 2015-2019
Brommadirekt 2019-
Bromma Trädgårdsstäders Tidning 1930-1936
Brommatidningen Trädgårdsstäderna 1927-1929
Brunns- och Badtidning 1880
Brännkyrka Tidning 1922-1924
Brännkyrkaposten 1926-1928
Brännkyrkaposten 1933
Budskapet 1919-1929
Bålsta/Upplandsbrodirekt 2019-
Bålstadbladet 2016-2019
Bålstadirekt 2019
Båstads Tidning 1883-1886 Båstad med omgivning Båstad Laholm Okänd 1 dag i veckan Nej tidning med sammatitel 1895-1897
Båstads Tidning (1895) 1895-1897 Båstad med omgivning Ängelholm Hässleholm Okänd 3 dagar i veckan Fortsättes som Båstad-Posten
Båstad-Posten 1897-1901 Båstad Bjäre härad Ängelholm Ängelholm Moderat liberal 3 dagar i veckan Uppgår i Engelholms-Posten
Bärgslagsbladet 1890 Köping Arboga Kungsör Köping Köping

Västerås

Kista

Falun

Obunden liberal 3 dagar i veckan

7 dagar digitalt

Gått ihop med Arboga tidning
Bärgslagernes Nyheter 1925 Filipstad Filipstad Filipstad Frisinnad

Nykterhetsvänlig

Kristen

3 dagar i veckan Nej
Bärgslagsbladet 1891-1892 Tidning för Kopparbärg samt Lindes och Nora bärgslager Köping Köping Frisinnad 2 dagar i veckan 28/5 1892 byter tidningen namn till Bergslagsposten
Bärgslagskorrespondenten 1909-1910 Nora o Karskoga bergslag Örebro Köping

Örebro

Frisinnad 1 dag i veckan fredag Nej
Bärgslagskuriren 1895-1896 Nora med omgivande delar av Närke, Västmanland Nora Nora ? 2 dagar i veckan onsdag och lördag Nel
Böndernas Tidning 1936-1937 Okänd Göteborg Göteborg ? 1 dag i veckan Nej
Börstidningen 1888-1900 Nationell ? Stockholm Stockholm ? 2 dagar i veckan Börstidningen Offerblad och Försäkringstidningen
Börstidningens offertblad 1895 Nationell? Stockholm Stockholm ? Bilaga Sebörstidningen

CRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Calmar läns och Ölands annonsblad 1834 Kalmar län

Öland

Kalmar Kalmar ? 2 dagar i veckan Bilaga till Calmar-Bladet
Calmar läns och Ölands tidning 1839-1842 Kalmar

Öland

Kalmar Kalmar ? 2 dagar i veckan sedan

1 dag i veckan onsdagar

Calmar stads tidning 1835-1837 Kalmar Kalmar Kalmar ? 2 dagar i veckan Nej
Calmar Tidning 1818-1834 Kalmar Kalmar Kalmar ? 2 dagar i veckan Nej
Calmar Bladet 1827-1840 Kalmar

Öland

Kalmar Kalmar ? 2 daga i veckan Calmar läns och Ölands annonsblad
Calmarposten 1795-1819 Kalmar Kalmar Kalmar ? 1 dag i veckan utom1795 och 1818 samt 1819 då 2 dagar
Calmarposten 1841-1864 Kalmar Län Kalmar Kalmar ? 3 dagar i veckan Karlshamn
Carlskrona Weckoblad

Carlskronas tidningar

Carlskronas Weckoblad

1764-1935

1755-1764

1753-1754

Karlskrona Karlskrona En gång i veckan Carlskronas tidningar
Carlscrona Kyrkotidning 1825
Carlskrona Tidning 1817
Carlskrona Tidningar 1812-1814 Karlskrona
Carlshamn 1864-1867 Karlshamn Karlshamn Karlshamn ? två dagar i veckan onsdag och lördag efterföljs av Nya Carlshamnsposten
Carlshamns Tidning 1819-1840
Carlshamnsposten 1838-1840 Karlshamn Karlshamn Karlshamn ? 1 dag i veckan tisdagar Se Nya Carlshamnsposten
Carlstads Allehanda 1854-1855
Carlstads Tidning 1805-1808
Carlstads Tidningar 1794-1804
Carlstads Weckotidningar 1774-1789
Christianstads Weckoblad 1810-1840 Kristianstad Kristianstad Kristianstad ? En dag i veckan lördagar Nej. Supplement med oregelbunde utgivning 1840-1848
Christianstads Annonsblad 1888-1889
Christinehamns Allehanda 1854-1860
Christinehamnsbladet 1850-1854
Cimbrishamns Allehanda 1883-1884
Cimbrishamns-Bladet 1857-1944 Sydöstra Skåne Simrishamn Simrishamn Liberal sedan

Konservativ

3 dagar i veckan

6 dagar i veckan

Tomelilla Tidning

Ystad Dagblad

City Malmö 2011-2015 Malmö Malmö Malmö Oberoende 5 dagar i veckan Ägare Sydsvenskan
City Malmö Lund 2006-2011 Malmö Malmö Malmö Oberoende 5 dagar i veckan må-fr
City Lund 2011-2015 Lund Lund Malmö Oberoende 5 dagar i veckan må-fr Ägare Sydsvenskan
City Helsingborg 2008-2013 Helsingborg Helsingborg Helsingborg Oberoende 5 dagar i veckan må-fr Startade 2007 som

Extra Helsingborg

City Landskrona 2008-2013 Landskrona Landskrona Helsingborg Oberoende 5 dagar i veckan må-fr Nej
City Kristianstad 2011-2013 Kristianstad Kristianstad Malmö Oberoende 5 dagar i veckan må-fr Nej
City Göteborg 2006-2007 Göteborg Göteborg Göteborg Oberoende 5 dagar i veckan må-fr Nej
Corren Söndag 2000--2001 Östergötland Linköping Linköping ? Söndagsbilaga Edition till

Östgöta correspondenten

Correspondenten 1830-1854 Uppsala Uppsala Uppsala ? 2-4 dagar Nej
Corsaren 1851-1852 Stockholm Stockholm Stockholm ? En dag i veckan Nej
Cyrano 1918-1920 ? Stockholm Stockholm Kultur- och nöjestidskrift En dag i veckan

Oktober 1919 - april 1920 månadstidskrift

Nej

DRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktinort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Dagbladet 1888-08-30--1888-09-04
Dagbladet Nya Samhället 1900-1908 Tidning

1908-2015 Dagstidning

Sundsvall Sundsvall Socialdemokratisk
Dagen 1945- Rikstäckande

Kristen

Stockholm Stockholm

Umeå

Oberoende

Kristen

4 ggr i veckan

Tisdag-Fredag

1999-2004 hette tidningen Nya Dagen

Gyro 2004-2007, från 2007-2013 Ikon Ungdoms-magasin. 2010-2012 Du och jag Bilaga för vuxna om barn och relationer

Dagen 1845-1846 Stockholm Stockholm Stockholm Oppositionell

mot Aftobnbladet

6 dagar i veckan Nej
Dagen 1887-1889
Dagen 1896-1920 Stockholm

Skåne

Stockholm 1896-1916

1916-1920 Malmö

Stockholm Som modertidningen

Aftonbladet

Varje helgfri dag Landsortsupplaga till 1905

Från 1916 heter Tidningen Skånetidningen Dagen

Dagens ETC 2005-2014 Veckotidning

2014- Dagstidning

Rikstäckande Stockholm Oberoende socialistisk

Miljövänlig

4 dagar /vecka i pappersformat. 7 dagar digitalt ETC hade flera olika lokal editioner Se nedan under bokstaven E som samarbetade med huvudtidningen
Dagens Frågor 1879-09-05--1880-02-06
Dagens Industri 1976- Rikstäckande Stockholm Stockholm Oberoende

Näringslivvänlig

Daglig
Dagens Nyheter 1864- Rikstäckande Stockholm Stockholm Oberoende liberal Daglig Många editioner
Dagens Politik 1995-11-14--1997-02-28
Dagens Tidning 1919-12-01--1922-03-10
Dagligt Allehanda 1767-10-20--1849-02-12 AFTONTIDNINGEN BIHANG TILL DAGLIGT ALLEHANDA 1832--1835
Dagsposten 1941-12-03--1951-12-31 Stockholm Pronazistisk
Dagstelegrafen 1870-1871
Dalabladet 1906-1917 Dalarna Falun Falun Moderat - 1913

Frisinnad 1914-1917

Tre dagar iveckan Tillfälliga
Dalabladet 1918-1924
Dalabygden 1946- Dalarna Borlänge Sala, Örebro+ många orter Centern En dag i veckan Jord- och skogsbruksbilaga
Dalabygden 1945- Dalarna Borlänge Sala Örebro

Borlänge med

flera

Centerpartistisk En dag i veckan Bilaga Jord och Skog i månaden
Dala-Demokraten 1917- Dalarna Falun Falun numera

Mittmedia

Oberoende

socaldemokratisk

1917 i gång/vecka

1918 3 dagar/vecka

Nu 6 dagar/vecka

Nej
Dalaposten 1883-1885
Dalarna 1926-1951
Dalarnas Nyheter 1902-1905
Dala-Tidningen 1918-1966
Dalmasen 184-1895
Dalasyndikalisten 1921-1922
Dalarnas Tidningar 1987- Dalarna Borlänge Borlänge-1987

Falun 1987-

oberoende 7 dagar i veckan Många lokala editioner
Dalarnas Nyheter 1901-1905 Dalarna Hedemora - 1904

Borlänge 1904-1905

frisinnad 2 dagar i veckan

måndag, fredag

Nej Uppgår i Leksands tidning 1905
Dalarne 1875--1887
Dalarne 1883-1885
Dalarnes Allehanda 1887-1894
Dalarnes Arbetarblad 1925-1926
Dalarnes Folkblad 1917-1925
Dalarnes Folkblad 1940-1957
Dalarnes Tidning 1890
Dalpilen 1854-1942 Dalarna Falun Sammanslagen 1942 med Tidning för Falu län och Stad heter 1942-1948 Falu Länstidning Dalpilen
Dalsland 1872
Dalslands Missionsblad 1914-01-01--1936-12-19
Dalslands Nya Tidning -1852 Dalsland Åmål Åmål ?
Dalslandsbygden 1848-1850
Dalslänningen 1925- Dalsland Bengtsfors Bengtfors

Karlstad

Politiskt oberoende Två dagar i veckan sedan starten Nej
Danderyd Nyheter 2015- 2019 Byter namn till Danderyd Direkt
Debet 1888
Dementin 1923 Startdatum osäkert, Endast Nr. 21- finns i Kb,s samling
Degerfors

Tidning

1925-01-02--1967-09-02
Den Conservative 1849-1850
Den Konstitutionelle 1844-1845
Den Nya Lidköpingstidningen Vestgöten 1887
Den Nya Politiken 1924-1925 Rikstäckande Stockholm Stockholm Kommunistisk

Oppositionell mot SKP

6 dagar i veckan Nej
Den nya Tiden 1890
Det Fria Ordet 1924-07-30--1924-12-17
Dilletanten 1853-1858
Din lokaltidning 1980-
Djursholms Kommunalblad 1934
Djursholms Tidning 1895-1957 Djursholm Stockholm Stockholm Konservativ

Moderat

1 dag i vecksan Inlemmar Roslagsposten 1952-1957
Djursholms och Södra Roslagens Allehanda 1913-1914
Djursholms Veckoblad 1924
Domnararvets Tidning 1940-1944
Dusch 1899-1902

ERedigera

 • ECHO ROSSII 1918--1919
 • ECONOMISK TIDNING 1811--1813
 • EESTI PÄEVALEHT 1971--2018 Bilaga till Eskilstunakuriren med estnisk text
 • EKO (1875)1875-03-01--1877-07-15  4
 • EKO (1887)1887-01-08--1888-06-15  5
 • EKO (1893)1893-07-15--1894-10-15 Skattade datum 6
 • EKO (1910)1910-01-15--1910-06-26  7
 • EKO FRÅN VÄRLDSPRESSEN (1917)1917-11-09--1919-12-01  8
 • EKONOMISKA UNDERRÄTTELSER (1881)1881-08-26--1882-03-24 Datum på första nr. är estimerat 9
 • ENA HÅBOTIDNINGEN (2002)2007-01-13--2019-04-27 Annonsblad [2002--2006] 1
Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekven Editioner
Eksjöposten 1894--1895
Eksjötidningen 1884--1959
Elmhults Tidning 1900-1907
Elfsborg 1924
Elfsborgaren 1901--1902
Elfsborgs Läns Allehanda 1984-2004 Vänersborg Vänersborg Trollhättan ? 5 dagar i veckan Nej Efterföljare till Elfsborgs Läns Annonsblad
Elfsborgs Läns Annonsblad 1886-1984 Älvsborgs län delar av Skara till 1895

Vänersborg

Skara till 1895 sedan Vänersborg Moderat sedan opolitisk En till tre dagar i veckan Bilaga till Elfsborgs Läns Annonsblad var en självständig tidning
Elfsborgs Läns Tidning
Engelholms Tidning 1857--1858
Engelholms Tidning 1867-1946
Engelholms Weckoblad 1863--1864
Engelholmsbladet 1912--1914
Engelholmsposten 1877--1880
Engelholmsposten 1897--1901
Enköping Direkt 2019-2020
Enköpings Nyheter 1925--1931
Enköpings Tidning 1879--1885
Enköpings Tidning 1885--1918
Enköpings Weckoblad 1856
Enköpings Weckoblad 1863--1879
Enköpingsbladet 1903--1907
Enköpings-Posten 1880-- Enköping 5 dagar i veckan
Enskede-Tidning 1927--1929
Enskede Trädgårdsstäders Tidning 1930--1936
Enskedebladet 1928
Eskilstuna-Kuriren Mälardalen 6 dagar i veckan
Eskilstuna Allehanda 1844--1870
Eskilstuna Allehanda 1873--1884
Eskilstuna Allehanda 1936-1937 Tidskrift ?
Eskilstuna Nya Tidning 1928--1930
Eskilstuna Tidning 1837-1838
Eskilstuna Tidning 1867--1893
Eskilstuna Weckoblad 1840-1841
Eskilstunakorrespondenten 1865--1866
Eskilstunaposten 1883--1893
Eskilstunatidningen 1895-1898
Eslöfs Tidning 1879-- 1952 Eslöv med omnejd Eslöv Malmö

Lund

? 6 dagar i veckan Biir Skåningen Eslöfs Tidning 1894
Eslövskuriren 1909
ETC Göteborg 2017- Göteborg Göteborg Landvetter

Västerås

Linköping

Vänster med miljöprofil 5 dagar i veckan

4 dagar i veckan

1 dag i veckan fredagar

Edition till Dagens ETC
ETC Malmö 2012-2018 Skåne Malmö

Malmö

Startade som Efter Arbetet
ETC Stockholm Stockholm
ETC Örebro Örebro län
Ett och annat ur Sv.D.S. marginal 1942--1948
Exekutiva Uppgifter 1888--1895
Expressen Rikstäckande Stockholm

Göteborg

Malmö

Obunden liberal 7 dagar i veckan Kvällsposten

Göteborgs-Tidningen

Express 1902--1903
Extra Boden 2008--
Extra Luleå 2008
Extra Posten 1792--1795
Extra Östergötland 2004--2018
Extrabladet 1911--1912

Ungefärliga datum

Extrabladet 1912--1930
Extrabladet 1921
Extraposten 1915

FRedigera

Tidningarna i tabellen under kan innehålla icke dagstidningar enligt defitionen ovande är inte helt bearbetade

Titel Utgivningår Spridning Utgivningsort Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Fagersta-Posten 1943-- 3 dagar i veckan
Fahlu Tidning 1822--1828
Fahlu Tidning 1838
Fahlu Weckoblad 1786--1821
Falkenbergs Nya Tidning 1888--1890
Fakenbergs tidning 1876-1954 1888-01-02--07-25 finns ej på KB.
Falkenbergsbladet 1887--1889
Falkenbergsposten 1905--1919
Falkenbergsposten 2011--2018
Falköpings Nyheter 1912--1914
Falköpings Tidning 1857-- Falköping 4 dagar i veckan
Falköpingsposten 1899--1916 Falköping Frisinnad
Falu Arbetarblad 1912--1912
Falu länstidning 1926--1941
Falu/Borlänge Allehanda 2001--2002
Falu Kuriren 1894-- Falun Dalarna 6 dagar i veckan Ingår i Dalarnas Tidningar. Dala Tidning absorberades 1966.
Faluposten 1869--1890
Familje Veckopost 1938--1954
Familjenyheterna 1897
Familjetidningen Knallebygden 1928--1931
Familjetidningen Smålänningen 1924--1962
Familjevännen 1914--1975
Fasetten 1918--1918
Figaro 1878--1925
Figaro 1926--1926
Filipstads Nyheter 1928--1930
Filipstads Stads och Bergslags tidning 1850--1958
Filipstads tidning 1959--- Filipstad 2dagar i veckan
Filipstadsposten 1915--1918
Filipstadsposten 1991-11-08--1992-02-14
Financial Times 1994-1995 Fortsätter som utländsk tidning på KB.
Finanstidningen 1892--1894 Startdatum estimerat, tidningen endast daterad med månad.
Finanstidningen 1989--2002 Provnummer 1989-05-19 och 1989-09-06. Efterföljare Finans Vision 2002-2003
Finn Sanomat 1974--1985 Göteborgsområdet 5 dagar i veckan sedan 1 dag i veckan
Finnveden 1981--1989
Finnveden extra 2007--2009
Finnveden fredag 1992--2007
Finnveden Fredag 2009--2010
Finnveden NU 2003--
Finnveden Onsdag 1992--1997
Finspångsposten 1959--1970
Fix 1916--1916
Fjällörnen 1848--1849
Flamman 1998--2006 Riks Stockholm Stockholm Närstående

vänsterpartiet

En dag i veckan Titel var Norrskensflamman 1906-1998.

KB klassar som tidskrift från 2006

Flens Dagblad 1946--1946
Flens Dagblad 1953--1963
Flens Tidning 1917--1919
Flygande Bladet 1884--1886 Sista utgivningsdatum är uppskattat. Utgivningsuppehåll mellan 13/3-18/12 1885. Utgivningsdatum för nr 8 1885 är uppskattat.
Flygande Posten 1842--1842
Flygblad för allmän rösträtt 1888--1891 Startdatun osäkert
Flygbladet Västra Uppland 2008--2018 Startdatum osäkert Fortsätter som vardagstryck
Flygposten 1876--1878
Folkarebygden 1940--1951
Folkbladet 1879-10-24--1879-12-24
Folkbladet 1880--1887
Folkbladet 1894-07-07--1907-09-28
Folkbladet 1930--1935 Socialdemokratisk En dag i veckan
Folkbladet 1905- Norrköping

Finspång

Söderköping

7 dagar i veckan 1966-1981 Folkbladet Östgöten

För samarbete med Östgöten se dettaord

Folkbladet Framtiden 1903--1903
Folkbladet Västerbotten 1917-- Västerbotten Umeå Umeå Socialdemokratisk 7 dagar i veckan Titel till 2012 Västerbottens Folkblad VF
Folkbladet för Västmanland 1959--1966
Folkbladet Jönköping 1905--2015 Tidigare Smålands Folkblad
Folkbladet Skåne 1996--1996
Folkbladet Östgöten 1966--1981 Edition : Finspång, FÖ Veckotidningen 1980-1983
Folket 1906--2015 Eskilstuna

Södermanland

Socialdemokratisk 6 dagar i veckan

Sista tiden en dag i veckan

Samarbete med Eskilstunakuriren
Folket i Bild / Kulturfront 1971--
Folket Nord 1982--1989
Folket Syd 1982--1989
Folkets Dagblad 1917--1940

1942--1945

Folkets röst 1849--1861
Folkets röst 1887--1890
Fölkets röst 1943--1957
Folkets Tidning 1857--1920 Lund
Folkets Vän 1880--1886
Folktidningen 1888--1889
Folktidningen 1895--1900
Folkviljan 1882-03-04--1885-02-25
Folkviljan 1891--1892
Folkviljan 1942--1957
Folkviljan 1980--1989
Fortuna 1868--1870
Fortuna-Posten 1870
Fosterlandet 1873--1877
Fosterlandet 1886--1900 Edition : Fosterlandet halvveckoupplagan
Fosterlandsvännen 1888--1948
Fosterländsk Tidning 1892
Fosterländska Veckobladet 1890
Fram 1897--1898
Framtiden 1887--1888
Framtidsfolket 1936--1941
Framåt 1865
Framåt 1871--1883
Fredsvännen 1885--1890
Freja 1836--1844 En gång i veckan
Fria Ord 1952--1979
Fria Ordet 1880--1881
Fria Tidningen 2008--2019
Fridsbudet 1886--1887
Frihetsvännen 1860--1864
Frisk Luft 1884--1889
Friskytten 1847--1857
Friskytten 1883--1885
Fryken 1900--1905
Fryksdalen 1906--1916
Fryksdalens Tidning 1916--1920
Fryksdalingen 1885--1887
Fryksdalsbygden 1909--1931
Frykdalsbygden 1941-- Sunne Värmland 2 dagar i veckan
Fryksdalsposten 1922--1924
Från Birger Jarls Stad 1884--1916
Från Mälarstrand 1887--1888
Fyrbåken 1895--1897
Fyren 1891--1892
Fyris 1882--1897
Fyrvepplingen 1896--1897
Fäderneslandet 1830--1833

1849

1852--1927

1928-1929

1933

1952--1954

För Alla 1894--1895
För varaktig fred- För Folkdemokrati 1950--1956
Förort Väst 1977--1980
Förposten 1865--1919
Församlingsvännen 1904--1909
Förstadsbladet

ej dagstidning

1905--1908 Saknas på KB (förkommen?). På LUB finns ett enstaka nummer, utan egentligt innehåll, från 1905-03-30, samt från 1908 fem nummer: 01-25, 02-26, 03-21, 04-11, 05-08.
Förstädernas Tidning

ej dagstidning

1907--1907 Upphörde 1907-05-15 (nr 4) enligt trycklista på KB. Saknas dock på KB (förkommen?). På LUB finns tre nummer: 1907-04-13 Profnummer; 1907-05-01, N:o 1(3); 1907-05-15, N:o 4.

GRedigera

GEFLE BÖRS (1890) 1890-01-15--1893-12-15 ungefärliga datum 10

GEFLE WECKOBLAD (1783) 1783-11-01--1784-10-23 12

GEFLEBLADET (1855) 1855-01-03--1855-01-27 13

GEFLEBORGS LÄNS TIDNING (1836) 1836-01-09--1864-05-13 14

GEFLEBORGS LÄNS TIDNING (1889) 1889-01-03--1895-02-01 15

GEFLEBORGS LÄNS TIDNING VECKOUPPLAGA (1889) 1889-01-04--1895-01-31 16

GEFLEPOSTEN (1859) 1859-10-01--1859-12-31 17

GEFLEPOSTEN (1864) 1864-12-10--1941-04-12 18

GEFLEPOSTEN WECKOUPPLAGAN (1880) 1880-05-28--1905-12-31 1900-0101--1902-12-31 Har ej kunnat återfinnas 19

GEFLETIDNINGEN (1894) 1894-05-12--1894-08-23 20

GELLIVAREBLADET (1900) 1899-12-14--1901-02-01 21

GENGÅNGAREN (1844) 1844-10-19--1854-01-07 22

GESTRIKEBYGD (1912) 1912-01-03--1918-12-31 23

GESTRIKE-UPPLANDSBYGD (1910) 1910-01-04--1911-12-29 24

GESTRIKLAND (1877) 1877-07-04--1880-06-30 25

GEVALIA (1905) 1905-05-01--1934-12-24 26

GIFTERMÅLSTIDNINGEN (1894) 1894-02-16--1894-07-19 Fingerade start- och slutdatum. Utgivningsdagar okända. 27

GISLAVEDS TIDNING (1910) 1910-01-04--1911-12-28 28

GLT (1997) 1997-09-08--1998-07-06 29

GLUNTEN (1880) 1880-01-03--1892-02-27 30

GNESTA TIDNING (1892) 1892-09-16--1894-12-28 31

GRANSKAREN (1886) 1886-08-14--1891-02-14 49

GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1904-12-03--1915-12-31 50

GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1900-12-19--1910-12-28 51

GRENNA TIDNING (1858) 1857-12-21--1964-10-30 52

GRENNAPOSTEN (1891) 1891-01-03--1891-10-31 53

GRENNAPOSTEN (1992) 1992-05-07--1992-11-12 54

GRENNAPOSTEN (1993) 1993-02-04--1993-08-06 55

GRIPEN (1850) 1850-11-23--1850-12-28 56

GRIPEN (1866) 1866-04-07--1866-11-10 57

GRIPEN (1880) 1880-12-21--1890-12-31 58

GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-12-03--1964-10-21 59

GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1905-01-04--1912-12-31 60

GT (1967) 1967-01-14--1989-12-31 61

GT (1995) 1995-04-17-- 62

GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1958-05-25--1972-12-31 63

GUBBÄNGSBLADET (1949) 1949-01-01--1950-12-31 Tidskrift ungefärliga datum. 64

GULA BLADET (1926) 1926-03-16--1931-12-29 65

GULD (1900) 1900-07-01--1904-02-15 66

GÅRDAKURIREN (1901) 1901-05-10--1901-06-07 Tidskrift 68

GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1945-01-02--1951-06-06 69

GÄSTRIKLANDS FOLKBLAD (1921) 1921-07-02--1922-08-12 70

GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1975-11-18--2019-10-31 71

GÄVLEBORGS LÄNS TIDNING (1931) 1931-03-06--1931-10-16 72

GÄVLEBORGS VECKOBLAD (1907) 1907-09-20--1907-12-27 73

GÄVLE-DALABYGDEN (1967) 1967-01-05--1975-12-31 74

GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1908-05-20--1911-12-30 75

GÖTA (1854) 1854-01-14--1856-12-31 76

GÖTA LEJON (1890) 1890-08-02--1891-01-17 77

GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-11-16--1941-12-29 78

GÖTAÄLVDALSBYGDEN (1938) 1938-04-06--1939-12-29 79

GÖTEBORG (1886) 1886-01-02--1886-12-04 80

GÖTEBORGDIREKT ANGERED-ÖSTRA GÖTEBORG (2016) 2016-09-03-- 81

GÖTEBORGDIREKT ASKIM-NORRA HALLAND (2016) 2016-09-03-- 82

GÖTEBORGDIREKT CENTRUM-MAJORNA/LINNÈ (2016) 2016-09-03-- 83

GÖTEBORGDIREKT FRÖLUNDA-HÖGSBO (2016) 2016-09-03-- 84

GÖTEBORGDIREKT HISINGEN (2016) 2016-09-03-- 85

GÖTEBORGS ADRESSTIDNING (1895) 1895-11-15--1896-02-01 Skattade datum tidningen odaterad 86

GÖTEBORGS AFFÄRSMÄNS NOTERINGAR (1890) 1890-01-04--1890-12-13 87

GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-11-01--1918-11-30 88

GÖTEBORGS AFTONBLAD (1923) 1923-06-16--1926-04-01 89

GÖTEBORGS AFTONBLAD (1938) 1938-12-03--1939-03-10 90

GÖTEBORGS ALLEHANDA (1880) 1880-02-14--1880-07-17 91

GÖTEBORGS ALLEHANDA (1907) 1907-01-05--1910-12-31 92

GÖTEBORGS ANNONSBLAD (1870) 1870-04-05--1871-10-28 93

GÖTEBORGS ANNONSTIDNING (1881) 1881-11-26--1882-12-19 94

GÖTEBORGS ARGUS (1927) 1927-12-03--1934-01-15 95

GÖTEBORGS DAGBLAD (1894) 1894-09-28--1895-01-22 96

GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1918-12-02--1923-06-15 97

GÖTEBORGS EXTRABLAD (1923) 1923-12-16--1925-06-24 98

GÖTEBORGS FRIA TIDNING (2005) 2005-01-29--2017-01-05 övergår till vebbutgivning 99

GÖTEBORGS HYRESBLAD (1921) 1921-03-04--1921-06-09 10

GÖTEBORGS HYRESLISTA (1888) 1888-06-27--1918-11-30 103

GÖTEBORGS HYRESTIDNING (1931) 1931-03-27--1934-03-29 104

GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1893-05-06--1907-10-01 105

GÖTEBORGS KYRKOTIDNING (1918) 1918-04-26--1919-04-16 106

GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1880) 1880-09-04--1884-11-22 107

GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1886-01-02--1912-12-28 108

GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1896-10-01--1950-12-31 109

GÖTEBORGS NYA AFTONBLAD (1889) 1889-09-15--1889-09-18 110

GÖTEBORGS NYHETER (1884) 1884-12-01--1885-12-31 111

GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1892-10-01--1921-12-30 112

GÖTEBORGS OCH BOHUS ALLMÄNNA LÄNSTIDNING (1895) 1894-12-01--1896-12-24 113

GÖTEBORGS PLATS- OCH HYRESTIDNING (1907) 1907-01-19--1907-12-17 114

GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1907-01-04--1979-12-28 115

GÖTEBORGS WECKOBLAD (1867) 1867-01-01--1867-03-30 116

GÖTEBORGS WECKOBLAD (1875) 1875-01-02--1892-12-29 117

GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1893-01-05--1977-12-29 118

GÖTEBORGS VÄGVISARE (1915) 1915-05-15--1915-09-15 119

GÖTEBORGSBLADET (1907) 1907-11-09--1909-03-13 120

GÖTEBORGSBLADET (1925) 1925-01-18--1925-03-01 Tidskrift 121

GÖTEBORGSBLADET PÅ SÖDRA STAN (1960) 1960-09-10--1961-09-15 122

GÖTEBORGSBLADET PÅ VÄSTRA STAN (1959) 1959-10-15--1961-09-07 123

GÖTEBORGSBLADET PÅ ÖSTRA STAN (1959) 1959-11-15--1961-12-15 skattade datum 124

GÖTEBORGSKURIREN (1890) 1890-10-24--1900-02-02 125

GÖTEBORGSKURIREN (1976) 1976-11-26--1986-12-19 126

GÖTEBORGSNYTT (1973) 1977-01-01--1984-12-20 127

GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-06-13--1902-06-20 129

GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13 130

GÖTEBORGSTIDNINGEN DAGBLADET (1884) 1884-10-28--1885-01-30 131

GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-04-06--1970-12-22 132

GÖTENE TIDNING (1986) 1986-09-24-- Annonsblad 1986-2012 133

GÖTHA RUNOR (1831) 1831-12-05--1832-12-31 134

GÖTHEBORGS ALLEHANDA (1774) 1774-01-01--1843-02-10 135

GÖTHEBORGS BÖRSUNDERÄTTELSER (1848) 1848-12-23--1850-07-27 136

GÖTHEBORGS DAGBLAD (1828) 1828-02-19--1838-09-29 137

GÖTHEBORGS DAGBLAD (1848) 1848-06-03--1849-02-28 138

GÖTHEBORGS LÖRDAGSBLAD (1847) 1847-01-02--1847-03-27 139

GÖTHEBORGS OCH BOHUS LÄNS TIDNING (1844) 1844-12-18--1845-05-06 140

GÖTHEBORGS STADSTIDNING OCH DAGLIGA ANNONSBLAD (1833) 1833-01-05--1833-12-31 141

GÖTHEBORGS TIDNINGAR (1786) 1786-02-21--1842-12-31 142

GÖTHEBORGS WECKOLISTA (1750) 1749-12-16--1758-12-30 Verkligt startdatum: 1749-12-16. 143

GÖTHEBORGS ÅTTONDE HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1850) 1850-05-13--1850-06-14 144

GÖTHEBORGSBLADET (1847) 1847-04-03--1858-12-24 145

GÖTHEBORGSKA NYHETER (1765) 1765-01-05--1848-12-30 146

GÖTHEBORGSPOSTEN (1813) 1813-03-23--1832-12-27 147

GÖTHEBORGSPOSTEN (1850) 1850-01-02--1851-06-28 148

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Radaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Gamla Breflådan 1890-1892
Ganymedes 1881-1886
Gefle Arbetarblad 1901-1902 Se Arbetarbladet
Gefle Dagblad 1895- Gästrikland 7 dagar i veckan
Gevalia Nedlagd
Gnistan 1895-1897
Gnistan 1920-1921
Gnistan 1922-1928
Gnistan 1929-1930
Gnistan 1967 -1989 Riksspridning Göteborg-1971

Stockholm 1971-1989

Göteborg

Sala

Kommunistisk

Maoistisk

i dag /vecka Tidskrift - 1979 och efter 1986
Gotland 1886-1899 Gotland Visby Visby 1 dag /vecka onsdag sedan måndag Edtition till Gotlands Allehanda
Gotlands läns nya tidning

Gotlands läns tidning

1858-1872

1849-1858

Gotlands-Posten 1890-1936
Gotlands Allehanda 1873- Gotland 6 dagar/vecka
Gottlands Folkblad (1911) 1911-1912
Gotlands Folkblad 1928-1983
Gotlands Tidning 1858-1865
Gotlands Tidning 1867-1888
Gotlands Tidningar 1983- Gotland 6 dagar/vecka
Gotlänningen 1884-1978
Gränslöst 2016 1 dag /vecka
Gästriklands Tidning -2019 Gästrikland
Göteborgs Fria Tidning (nedlagd)
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1832-1973

1975-1985

Göteborgs-Posten 1859- Västsverige
Göteborgs-Tidningen Västverige Edition av Expressen
Göthen 1836-1843

HRedigera

IRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
IDag 1990-01-02--1995-04-16 Syd- och Västsverige Göteborg Göteborg

Malmö

Karlskrona

Liberal Daglig 7 dagar i veckan En Göteborgsedition och en Malmöedition
Idrottsbladet 1910-1988 inte dagstidning för specialtidskrift
Ilbudet 1892-01-07--1892-06-30
Illustrerad Lantbrukstidning 1874-11-14--1876-12-28
Illustreradt Allehanda 1886-01-01--1887-12-30
Illustreradt Hvad Nytt? 1899-01-04--1905-11-26

KB saknar hela 1902.

Industribladet 1890-12-12--1891-01-23
Inlandet 1920-01-10--1921-08-06
Inrikes tidningar 1760-11-26--1820-12-29
Internationalen 1979-2006 Riksspridning Stockholm Norrtälje Trotskistisk En dag i veckan Tidskrift till 1979

Tidskrift efter 2006 enligt KB

JRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivingsort

Redakktionsort

Tryckort Politisk Färg Utgivningsfrekvens Editioner
Jemtland 1893-1911
Jernvägdsmännens tidning 1895-1902
Jordbrukarbladet 1918 1922
Jordbrukaren 1926-1970
Jorbrukarens tidning 1890-1900
Jordbrukarnas föreningsblad 1931-1970
Jordbrukarnes Tidning 1919-1921
Jordbrukets Tidning 1930-1931
Jorden och Folket 1913-1915
Jorden Rundt 1879
Jorden Rundt 1889
Jämtlands Allehanda 1889-1895 Edition till Jämtlands tidning
Jämtlands Folkblad 1911-1914
Jämtlands Folkblad 1942-1949
Jämtlands Läns Annonsblad 1894-1901
Jämtlands Tidning 1845-
Jämtlands Veckoblad 1883
Jämtlandskuriren 1901-1945 Edition till Jämtlands tidning
Jämtlandsposten 1885-1925
Järfälla Nyheter 1982-1987
Järfälla Tidning 2015-2019
Järfällabladet 1955-1956
Järfälla Direkt
Järnbäraland
Jönköping 1891
Jönköping Nu 2005
Jönköpings Allehanda
Jönköpings Dagblad
Jönköpingsposten 1865- Jönköpings län Jönköping Jönköping Oberönde borgerlig 6 nr /vecka

KRedigera

LRedigera

MRedigera

NRedigera

O    Redigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Observator 1893
Ockelbo Tidning 1925
Odalbonden 1919-1926
Odlaren 1912-1920
Oeconomiska Tidningar 1765 Uppsala Uppsala En gång i veckan tisdagar Nej Även tryckt som bok i Grefswald
Olofströms Nyheter 1963-1964
Olsons Tidning 1990-1995
Onsdagstidningen 1997-2003
Orust Tjörn Tidningen 2012-2015
Orust-Tjörn 1949-1963
Oscarshamns Tidning 1857-1859
Oscarshamnsposten 1862-1923
Oskarshamnsbladet 1902-1908
Oskarshamnsnyheterna 1920-1985 Oskarshamn Oskarshamn Efter 1985 edition till Östra Småland

Editionen nedlagd 2019

Oskarshamns-Tidningen 1880- Oskarshamn
Offensiv

PRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Partille Tidning 2004-2019 Partille Partille Alingsås

Landvetter

Oberoende liberal En gång iveckan Härryda Posten/Partille Tidning
Partillekuriren 1970 Partille med omnejd Göteborg Göteborg ? En gån i veckan onsdagar senare torsdinstidningen Dalsland 1911-
Punkt se 2006-2008 Stockholm

Göteborg

Malmö-Lund

Stockholm

Göteborg

Malmö

Kungsbacka

Uppsala

Eskilstuna

Västerås

Opolitisk Fem dagar i veckan 3 editioner på respektive orter

RRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Reflex 1922-1923 Norrköping Norrköping Norrköping Opolitisk En gång i veckan Nej
Reformatorn 1887-1965 IOGT Örebro 1887

Stockholm 1888-1965

Örebro 1887 sedan Stockholm Nykterhetstidning En gång i veckan Bilogor Studiecirkeln
Riksgränsen 1870-1871 Haparanda Haparanda? Haparanda En gång i eckan
Riksposten 1934-1938 ? Stockholm -1935

Göteborg 1935-1938

Stockholm

Göteborg

Nationalsocialistiska

blocket

En gång i veckan 1941 -1942 Tidskrift utgiven i Helsingborg tryckt i Göteborg
Rikstidningen 1938-1940 Göteborg Göteborg Nationalsocialistisk Oregelbunden, fyller inte

kriterier för dagstidning

Efterföljare till Svenska rikstidningen
Ronneby-Posten 1894-1971 Mellersta

Blekinge

Ronneby Karlshamn

Ronneby

Konservativ 3 dagar/vecka, i slutet

6 dagar i veckan

Blir edition av Karlshamns Allehanda 1958

Senare av Blekinge Läns Tidning

Ronneby Tidning 1876-1937 Mellersta

Blekinge

Karlshamn

Karlskrona

Karlshamn

Karlskrona

Liberal Maximalt 4 dagar i veckan Startar i Karlshamn, flyttas 1881 till Karlskrona. Senare Edition till Blekinge Läns Tidning
Ronneby Nyhets- och Annonstidning
Ronnebybladet
Ronnebynyheterna 1972 Mellersta Blekinge Ronneby Karlshamn Opolitisk 1 dag i veckan Efter Ronneby-Posten
Roslagen 1878-1880 Roslagen Gävle Gävle ? 1 dag i veckan torsdagar
Roslagens Nya Tidning 1915-1916 Roslagen Stockholm 1915

Norrtälse 1916

Stockholm Frisinnad 1915 1 dag veckan

1916 2 dagar i veckan

Roslagens nyheter 1909-1923 Roslagen Norrtälje Norrtälje Konservativ 1910-1019 3 dagar i veckan annars 2 dagar i veckan
Roslagens tidning 1902-1904 Roslagen Norrtälje Norrtälje Frisinnad 3 dagar i veckan
Roslagsposten 1946-1952 Stocksund, Djursholm, Danderyd, Täby, Vallentuna,Österåker, vaxholm Roslags-Nsby Gävle

Stockholm

Opolitisk 1 dag i veckan Från 1952 inlemmad i Djursholms Tidning

SRedigera

TRedigera

URedigera

ULRICEHAMNS VECKOBLAD (1915)1915-01-07--1915-12-30  9

UMEÅ NYA TIDNING (1897)1897-01-02--1928-12-28  11

UMEÅ TIDNING (2012)2012-11-29--2018-10-31  12

UMEÅTIDNINGEN (1856)1856-12-06--1857-12-19  13

UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928)1928-10-15--1933-12-15  14

UNGDOMSVÄNNEN (1887)1887-12-16--1889-01-18  15

UNGHERRARNES EGEN (1901)1901-02-02--1902-12-27  16

UPLAND (1880)1880-01-03--1880-01-10  17

UPLANDSBYGDEN (1928)1928-01-28--1932-07-15  18

UPLANDSKURIREN (1901)1900-12-14--1902-02-15  19

UPLANDSPOSTEN (1906)1905-12-14--1907-12-31  20

UPPLANDS FOLKBLAD (1918)1918-11-23--1922-05-03  22

UPPLANDS NYHETER (1975)1976-12-15--2019-10-31  23

UPPLANDS-BROBLADET (2016)2016-01-09--2019-04-27  24

UPPLANDS-BRODIREKT (2019)2019-05-04--2019-08-17  25

UPPLANDSBYGDEN (1944)1944-01-04--1957-12-31  26

UPPLANDSFOLKET (1945)1945-03-30--1949-12-31  27

UPPLYSNINGENS TIDEHVARF [suecana] (1877)1877-01-01--1881-12-31  28

UPPLYSNINGSREGISTRET (1902)1902-02-15--1913-09-20  29

UPPLÄNNINGEN (1929)1929-12-06--1930-12-31  30

UPPSALA FRIA TIDNING (2009)2009-07-04--2010-12-18  31

UPPSALA FRIA TIDNING (2013)2013-01-19--2013-03-23  32

UPPSALADEMOKRATEN (1980)1980-01-10--1999-04-15  33

UPPSALATIDNINGEN (2005)2005-01-16--  34

UPSALA (1845)1845-10-03--1958-12-27  35

UPSALA ACADEMIE- OCH STADSTIDNING (1793)1793-02-02--1793-06-15  36

UPSALA HYRESLISTA (1889)1889-06-22--1891-11-11  37

UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897)1897-10-09--1911-12-22  38

UPSALA LÄNS TIDNING (1887)1887-01-01--1888-11-10  39

UPSALA NYA TIDNING (1890)1890-12-03--  40

UPSALA STADS OCH LÄNSTIDNING (1821)1821-01-04--1837-12-30  41

UPSALA STADS WECKOTIDNING (1774)1774-01-08--1774-11-29  42

UPSALA TIDNING (1795)1795-01-28--1820-12-30  43

UPSALA TIDNINGAR (1839)1839-12-16--1842-12-30  44

UPSALA WECKOBLAD (1774)1774-03-26--1774-05-21  45

UPSALA WECKOTIDNINGAR (1772)1772-11-21--1772-12-24

Tidning Utgivningsår Spridningsomräde Rekationsort

Utgivningsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekven Editioner
Uddevalla 7 dagar 2012-2019
Uddevalla Tidning 1854
Uddevalla Veckoblad 1903
Uddevalla Weckoblad 1826-1837
Uddevallabladet 1917-1920
Uddevallaposten 1976-2017
Uddevallatidningen 1902-1907
Ulricehamns Tidning 1869- Ulricehamn och

Tranemo kommun

Uppland 1918-1925
Uppsala Fria Tidning
Upplands Nyheter
Upsala
Upsala Nya Tidning Uppsala och

Upplands län

Upsalabiet 1854-1858
Upsalaposten 1857-1896
Umebladet 1847-1951
Umeå nya tidning
Utkiken 1880-1897
UTKIKEN 1891
UTKIKEN 1912-1913
Utlandets Nyheter 1887
Utställningsbladet 1906
Utställningstidning 1896

VRedigera

WRedigera

 • WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1857-01-03--1933-03-
 • WADSTENA TIDNING (1840) 1842-01-03--1845-08-02
 • WADSTENA WECKOBLAD (1830) 1830-12-31--1834-03-15
 • WADSTENABLADET (1838) 1838-11-10--1839-11-19
 • WARBERGS TIDNING (1857) 1857-06-03--1863-10-30
 • WARBERGS TIDNING (1884) 1884-09-30--1887-01-13
 • WAXHOLMS TIDNING (1876) 1876-03-11--1876-07-01
 • WAXHOLMS TIDNING (1897) 1897-01-30--1897-08-28
 • WECKOBLAD FRÅN GEFLE (1816) 1816-01-05--1835-12-24
 • WECKOBLAD FÖR GEFLEBORGS LÄN (1784) 1784-10-30--1815-12-30
 • WECKOBLADET (1832) 1832-12-01--1833-01-29
 • Weckobladet 1887---1890-12-27
 • WECKOTIDNING (1788) 1788-09-02--1792-12-29
 • WEEKENDPRESSEN (1981) 1981-10-31--1982-01-01
 • WENERSBORGS ALLEHANDA (1872) 1872-02-02--1875-06-30
 • WENERSBORGS TIDNING (1828) 1828-01-03--1837-12-28
 • WENERSBORGS TIDNINGAR (1813) 1813-01-07--1827-12-27
 • WENERSBORGS WECKOBLAD (1841) 1841-01-02--1849-09-26
 • WENERSBORGS WECKOTIDNING (1775) 1775-04-11--1779-12-20
 • WENERSBORGSPOSTEN (1866) 1866-04-21--1872-12-30
 • WERDANDI (1869) 1869-10-08--1870-05-31
 • WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1872-01-27--1915-12-30
 • WERMLANDS LÄNS TIDNING (1871) 1871-12-27--1879-11-11
 • WERMLANDS TIDNING (1837) 1836-11-10--1842-12-28
 • WERMLANDSKURIREN (1899) 1898-11-18--1901-12-27
 • WERMLANDSPOSTEN (1853) 1853-06-25--1853-12-24
 • WERMLANDSPOSTEN (1893) 1893-01-03--1893-04-21
 • WERMLANDSTIDNINGEN (1843) 1842-12-21--1850-12-24
 • WERMLÄNDINGEN (1880) 1880-01-02--1910-03-25
 • WERMLÄNDSKA KORRESPONDENTEN (1849) 1849-01-05--1852-12-29
 • WERNAMO TIDNING (1876) 1876-10-04--1884-12-19
 • WESTER- OCH NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1841) 1841-05-01--1842-12-31
 • WESTERBOTTEN (1870) 1870-01-07--1912-06-22
 • WESTERGÖTLANDS ALLEHANDA (1877) 1877-01-05--1877-06-09
 • WESTERGÖTLANDS NYHETER (1899) 1899-06-30--1900-03-30
 • WESTERNORRLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1862-09-27--1865-06-16
 • WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1878-12-04--1952-06-30
 • WESTERÅS ANNONCEBLAD (1829) 1829-01-02--1849-12-28
 • WESTERÅS STADS OCH LÄNS TIDNING (1815) 1815-01-27--1826-11-17
 • WESTERÅS TIDNING (1813) 1813-01-08--1814-12-30
 • WESTERÅS TIDNING (1887) 1887-07-08--1887-08-19
 • WESTERÅS TIDNINGAR (1826) 1826-12-22--1828-12-28
 • WESTERÅSPOSTEN (1795) 1795-01-02--1795-06-23
 • WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1888-01-04--1954-09-15
 • WESTGÖTEN (1888) 1888-11-19--1967-10-01
 • WESTGÖTHAKORRESPONDENTEN (1854) 1854-07-01--1859-06-28
 • WESTKUSTEN (1875) 1875-01-09--1876-02-12
 • WESTMANLAND (1891) 1891-12-01--1893-01-31
 • WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1887-11-01--1939-09-30
 • WESTMANLANDS ANNONSBLAD (1892) 1892-11-25--1893-11-29
 • WESTMANLÄNNINGEN (1886) 1885-12-23--1887-07-02
 • WESTRA POSTEN [suecana] (1879) 1879-07-24--1883-10-30
 • WESTRA POSTEN [suecana] (1889) 1889-03-15--1902-06-06
 • WEXIÖ TIDNING (1814) 1814-01-05--1817-05-07
 • WEXJÖ LÄNSTIDNING (1836) 1836-12-19--1846-12-28
 • WEXJÖBLADET (1810) 1810-01-31--1855-09-24
 • WILJAN (1909) 1909-01-13--1909-10-21
 • WIMMERBY TIDNING (1844) 1844-01-07--1844-07-13
 • WIMMERBY WECKOTIDNING (1857) 1856-12-22--1884-07-31
 • WIMMERBYBLADET (1882) 1882-10-05--1883-12-29
 • WIMMERBYKURIREN (1896) 1896-01-03--1901-10-22
 • WIMMERBYS TIDNING (1883) 1883-09-12--1895-12-27
 • WISBY ARGUS (1825) 1825-09-02--1825-12-30
 • WISBY LÖRDAGSBLAD (1825) 1825-07-02--1826-12-31
 • WISBY TIDNING (1811) 1811-08-01--1825-08-26
 • WISBY WECKOBLAD (1823) 1823-01-02--1825-07-01
 • WISBYPOSTEN (1866) 1866-01-05--1879-01-07
 • WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1908-07-15--1930-07-01
 • WÄKTAREN (1853) 1853-12-07--1888-12-28
 • WÄRMLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1896) 1895-06-28--1902-11-12
 • WÄRMLANDSBERG (1887) 1886-11-20--1901-03-29
 • WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1908-12-01--1914-11-28
 • WÄSTERGÖTLAND (1916) 1915-04-12--1920-12-10
 • WÄSTGÖTA-KORRESPONDENTEN. VECKOUPPLAGAN (1887) 1887-12-15--1889-09-26
 • WÄSTGÖTHA TIDNINGAR (1807) 1807-01-01--1810-12-26
 • WÄSTMANLÄNNINGEN (1910) 1910-09-15--1911-04-29
 • WÄSTRA MEDELPAD (1909) 1909-09-26--1911-12-30
 • WÄSTRA SVERIGE (1894) 1894-12-20--1895-05-02

XRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Xpressen 1917-1920 Malmö Malmö Malmö ? En dag i veckan Nej
Xtra Helsingborg 2007-2008 Helsingborg Helsingborg Helsingborg Opolitisk 5 dagar i veckan måndag-fredag Nej

YRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Utgivningsort

Redaktionsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Ystad Allehanda 1873 - Sydöstra Skåne

Ystad Simrishamn

Tomellilla Skurup

Ystad Ystad Liberal 6 dagar i veckan
Ystads Dagblad 1934-1944 Ystad Simrishamn -1939

Ystad 1939-1944

Simrishamn ? 6 dagar i veckan Edition till Cimbrishamnsbladet
Ystads nya Tidning 1844-1847 Ystad Ystad Ystad ? 2 dagar i veckan onsdag och lördag
Ystads Nyhets- och Annonsblad 1884-1885 Ystad Ystad Ystad ? 2 dagar i veckan tisdag och fredag
Ystads Tidning 1852-1885 Ystad Ystad Ystad Konservativ
Ystads Tidning (2004-2005) 2004-2005 Ystad Malmö Malmö Opolitisk I dag i veckan onsdagar Edition till Skånska Dagbladet
Ystadsposten 1885-1908 Ystad Ystad Ystad Konsevativ 3 dagar i veckan sedan

6 dagar i veckan

Ystadspostens Weckoblad 1886 Ystad Ystad Ystad Konservativ 1 dag i veckan Edition till Ystadposten
Ystadstidningen Sydskåne 1923-1924 Ystad Ystad Ystad Moderat 3 dagar i veckan 1923

6 dagar i veckan 1924 till och med september

Nej

ÅRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Redaktionsort

Utgivningsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Åby Klippans tidning 1898-1901 Klippan Ängelholm Ängelholm Moderat

Liberal

Tre dagar i veckan Edition till Engelholms tidning
Åby Åstorpstidningen 1898-1901 Åsbo härad Ängelholm Ängelholm Konservativ 3 respektive 4 dagar i veckan, sista tiden 6 dagar före uppgående i modertidningen Edition till Engelholms tidning
Ådalens tidning 1907-1908 Ådalen Sollefteå Sollefteå Liberal 2 dafgar i veckan Nej
Åkersberga Kanalen 1996- Åkersberga

Östhammar

Åkersberga Falun

Linköping

Opolitisk En gång i veckan Gratistidning Kungliga biblioteket uppger att utgivningstiden tar slut 2016 men tidning utges ännu
Åmåls Tidning 1874-1885 Åmål

Dalsland

Åmål Åmål Okänd 1-2 dagar i veckan Efterträder Åmåls Weckoblad
Åmåls Weckoblad 1846-1847 Åmål Åmål Åmål Okänd 1 dag i veckan Nej
Åmåls Weckoblad 1856-1868 Åmål

Dalsland

Åmål Åmål Okänd 1 dag i veckan Nej
Åmåls Weckoblad 1866-1874 Åmål

Dalsland

Åmål Åmål Okänd 2 dagar i veckan Nej
Åmåls-Posten 1883-1927 Åmål

Dalsland

Åmål Karlstad

Åmål

Konservativ 2 dagar i veckan Nej
Åmåls-Tidningen 1927-1958 Åmål

Dalsland

Åmål Åmål Konservativ 3 dagar i veckan frå 1939 Melleruds-Tidningen
Ångermanlands nyheter 1951-1953 Ångermanland Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Härnösand Konservativ 6 dagar i veckan måndag-lördag Tre editioner

Härnösandsposten,Kramforsposten och Sollefteåbladet

Ångermanlands tidning 1892 Ångermanland Härnösand Härnösand Nykterhetsvänlig 2-3 dagar i veckan Efterföljare till Norrlandsvännen
Ångetidningen 1908-1912 Medelpad

Jämtland

Härjedalen

Sundsvall Sundsvall Opartisk en dag i veckan lördagar Edition till Sundsvallsposten
Åsbo häraders tidning 1901-1938 Åsbo härad

Klippan

Ängelholm

Klippan

Ängelholm Moderat sex dagar i veckan Edition till Engelholms tidning
Åstorsposten Skåne-Småland 1898-1901 Åstorp medomnejd ngelholm Ängelholm Moderat Tre dagar i veckan Edition till Engelholms tidning
Åtvidabergs Annonsblad 1909-1910 Åtvidabeerg Norrköping Norrköping Opolitisk En dag i veckan lördagar Nej

ÄRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Redaktionsort

Utgivningsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrevens Edition
Älmhults tidning 1929-1934 Västra Kronoberg Sävsjö

Älmhult

Sävsjö

Älmhult

Opolitisk Två dagar i veckan Nej
Älmhults tidning-

Smålänningen

1963- Ljungby, Älmhult och Markaryd Ljungby Ljungby till 2012

sedan Jönköping

Oberoende

borgerlig

6 dagar i veckan Kommer ut som tre editioner Ljungby tidning, Markaryds tidning och Älmhults tidning.
Älvdalsbygden 1927-1930 Norra Värmland Sunne

Ekshärad

Torsby

Neutral Endag i veckan Edition till Sunnebygden
Älvsborgs Nyheter 1909-1931 Älvsborgs län Alingsås Alingsås

Göteborg

Moderat En eller två dagar i veckan Går samman med Alingsås Nyheter 1920
Älvsborgs Nyheter 1982-1992 Älvsborgs län norra delen Vänersborg Alingsås

Karlstad Bengtsfors

Oberoende moderat En gång i veckan fredag sen torsdagar Nej
Älvsborgsbygden 1934 Älvsborg Borås Borås Bondeförbundet 3 dag i veckan ti,to lö Edition till Sjuhäradsbygdens Tidning
Älvsborgsposten 1933-1934 Älsvborg Trollhättan Vänersborg Opolitisk 3 dagar i veckan Edition till ?
Älvsborgsposten 1978-1995 Älvsborgs län Vänersborg

Uddevalla

Trollhättan

Bollebygd

Centern En dag i veckan först torsdagar sedan fredagar Edition till tidningen Västerbygden

ÖRedigera

Titel Utgivningsår Spridning Redaktionsort

Utgivningsort

Tryckort Politisk färg Utgivningsfrekvens Editioner
Ölandsbladet 1867- Norra Öland Borgholm Obunden 3 dagar i veckan Nej
Ölandsposten 1906-1909 Öland Borgholm Borgholm Frisinnad moderat 3 dagar i veckan Edition : Mörbylånga Tidning
Ölands Tidning 1881-1883 Öland Borgholm Kalmar ? 1 dag i veckan, fredag Edition till Kalmar
Ölands Tidning 1921-1922 Öland Borgholm Borgholm Opartisk 2 dagar i veckan onsdag och lördag
Örebro Aftonblad 1843-1844 Örebro Örebro Örebro ? En dag i veckan fredagar Nej
Örebro-Bergslagskuriren 1986-1987 Örebro

Bergslagen

Örebro Örebro Socialdemokratisk sex dagar i veckan Edition till Örebrokuriren.
Örebro Dagblad 1900-1956 Närke Örebro Örebro
Örebrokrönikan 1917 Örebro Örebro Örebro ? En dag i veckan söndagar Nej
Örebro-Kuriren 1903-2005 Örebro Örebro Socialdemokratisk Uppköpt av Nerikes Allehanda 2002. Edition till Karlskoga Kuriren 2003-2005
Örebro Läns Arbetartidning 1940-1957 Örebro län Örebro

Karlskoga

Stockholm Kommunistisk En dag i veckan till 1953 sedan sex dagar i veckan Veckoupplaga 1953-1956 som alternativ till sexdagarstidning
Örebro Läns Folkblad 1918-1920 Örebro län Örebro Örebro Vänstersocialistisk Först 2 dagar i veckan sedan endast fredagar Provnummer december 1918
Örebro Läns Jordbrukaretidning 1928-1950 Örebro län ? Västerås Bondeförbundet En dag i veckan onsdagar Bilaga Kvällsstunden
Örebro Läns Tidning 1864 Örebro Örebro Örebro ? två dagar i veckan onsdag och lördag Inkorporeras i Nerikes Allehanda 3 januari 1865
Örebro Nya Tidning 1854 Örebro Örebro Örebro ? Två dagar i veckan 1854 2 provnummer 1853 med titeln Örebro Tidning.
Örebro Stads och Läns Annonsblad 1912-1915 Örebo med omnejd Örebro Örebro Opolitisk En dag i veckan, fredag sedan bara 2 dagar/månad Inledningsvis dagstidningen efter 25 maj 2014 tidskrft
Örebro Stads Weckotidning 1877 Örebro Örebro Örebro ? en dag i veckan lördagar En årgång komut
Örebro Tidning 1806-1852 Örebro Örebro Örebro ? Två dagar i veckan Inga editioner
Örebro Tidning 1856–1858 Örebro Örebro Örebro ? 1858 Sex dagar i veckan Inga editioner
Örebro Tidning 1881–1900 Örebro Örebro Örebro ? Sex dagar i veckan Veckoupplaga 1885--1886

Halfveckoupplagan 1899--1900

Örebro Weckoblad 1784 Örebro Örebro Örebro ? En dag i veckan Nej
Örebro Weckoblad 1793-1805 Örebro Örebro Örebro ? En dag i veckan lördagar Nej
Örebroar'n 1988- Örebro Örebro Örebro

Västerås Gävle

Falun

Opolitisk En dag i veckannsdagar Gratistidning Högt annonsinnehåll
Örnsköldsviks Allehanda 1902-

Fortsätter Örnsköldsviks Nyheter.

Örnsköldsvik

Sollefteå

Härnösand

Kramfors

Örnsköldsvik Örnsköldsvik till 2018

sedan Sundsvall

Liberal Sex dagar i veckan Örnskpöldsviks Allehanda Veckoupplaga

1901-1902

Örnsköldsviks-Posten 1890-1953 Örnsköldsvik Örnsköldsvik till

1951 sedan Härnösand till 1953

Örnsköldsvik till 1951sedan Härnösand Höger I starten endagars, sedan mest tredagars från 1931 till 1953 sexdagarstidning Veckobilaga 1907. Sammanslås 1951 med Härnösans-posten till Ångermanlands Nyheter
Örnsköldsviks Nya Tidning 1913 Ångermanland Örnsköldsvik Örnsköldsvik Opolitisk religiöst färgad En dag i veckan, fredagar Inga editioner
Örnsköldsviks Nyheter 1894-1900 Örnsköldsvik Örnsköldsvik Örnsköldsvik Frisinnad 2 daga i veckan först sedan 3 dagar i veckan Döps 1902 om till Örnsköldviks Allehanda
Örnsköldsviks Tidning 1879-1880 Örnsköldsvik Umeå Örnsköldsvik ? en dag i veckan, lördagar 1880 heter tidning Örnsköldsviks Nya Tidning.
Örnsköldsviks Tidning 1890-1891 Örnsköldsvik Örnsköldsvik Härnösand ? en dag i veckan, fredagar Närstående tidning Härnösands Posten
Öresundsbladet 1861-1863 Helsingborg Helsingborg Helsingborg ? först en dag i veckan lördag sen tre dagar i veckan Inga editioner
Öresundsposten 1847-1931 Helsingborg Helsingborg Helsingborg Republikansk Varierande som mest

6 dagar i veckan

Söndagsbilaga Våra hem

Edition till Nordvästra Skånes Tidningar 1931-2001

Øresundsposten 1842 Helsingborg Helsingborg ? ? Endast 2 provnummer kom ut Aldrig startad dagstidning
Östergyllen 1903-1906 Östergötland Norrköping

Söderköping

Norrköping Frisinnad radikal

Nykterhetsrörelsen

tre dag i veckan, sista året bara lördagar Inga editioner
Östergötland 1879 Linköping Linköping Linköping ? två dagar i veckan onsdag och lördag Kort utgivningstid bara drygt en månad
Östergötlands Allehanda 1879-1882 Östergötland ? Norrköping ? tre dagar i veckan inga editioner
Östergötlands Allehanda 1893 Skeninge och Mjölby Skeninge Motala

Skeninge

? två dagar i veckan onsdag och lördag Inga editioner
Östergötlands Annonsblad 1889-1891 Östergötland Skeninge Skeninge ? en dag i veckan fredag Fortsätter som edition till Östgöta- Correspondenten under titeln Östgötaposten
Östergötlands Dagblad 1890-1959 Östergötland Linköping till 1895

sedan Norrköping

Linköping till 1895 sedan Norrköping till 1959 Liberal i inledning sedan höger Sexdagarstidning
Östergötlands Folkblad 1905- Östergötland Norrköping Norrköping Socialdemokratisk 6 dagars tidning Sammanslogs med Östgöten på 1960-talet
Östergötlands Lantmannatidning 1918-1925 Östergötland Norrköping Norrköping Neutral En dagars tidning lördagar Nej
Östergötlands Läns Tidning 1889-1890 Östergötland Linköping

Norrköping

Linköping

Norrköping

? tre dagar i veckan

sex dagar i veckan

Nej
Östergötlands Nya Tidning 1871-1873 Norrköping Norrköping Norrköping ? tre daga i veckan Nej
Östergötlands Nyheter 1890-1892 Motala med omnejd Motala Motala ? 2 dagar i veckan Föregångare WECKOBLADET 1887-1890
Östergötlands Tidning 1894-1895 Norrköping Norrköping Norrköping ? Tre dagar i veckan Nej
Östergötlands Veckoblad 1885-1891 Östergötland Linköping Linköping Konservativ En dag i veckan Edition till Östgöta Correspondenten

Föregångare till Östgötaposten

Östergötlands- Södermanlands Annonsblad 1894-1897 Norrköping? Norrköping Norrköping ? En dag i veckan lördagar Nej Skämtbilaga
Österlenmagasinet 1989 (1984?) Österlen Simrishamn Malmö Skene och Karlskrona Opolitisk En dag i veckan tordagar Gratistining
Östermalms Annonstidning 1894-1913 Östermalm

Stockholm

Stockholm Stockholm ? En dag i veckan Byter 1896 namn til Östermalm då tidningen går samman med Tjenstebladet.
Östermalmsnytt 1968-2019

1968-1999 ej

dagstidning

Östermalm Stockholm Opolitisk En dag i veckan Gratistidning
Östersunds-Posten 1877 Jämtland Härjedalen Östersund Östersund Centerpartiet
Östergötlands Arbetartidning 1941-1957 Östergötland Norrköping Stockholm Sveriges kommunistiska parti Endagars till 1953, sexdagars 1953-1956, endagars 1957 Veckoupplaga 1953-1956
Österåker Vaxholms Nya Tidning 2002 Vaxholm Österåker Vaxholm Norrtälje Opolitisk En gång i veckan torsdagar Tidigare edition
Östgöta-Bladet 1893-1975 Vadstena Ödeshög

Västra Östergötland

Vadstena Vadstena Konservativ 3 dagar i veckan Nej
Östgötabygden 1971-1974 Östergötland Vadstena

Linköping

Ljungby Centerpartiet En dag i veckan, fredagar Nej Uppgår i Länstidningen Östergötland
Östgötabygdens Tidning 1930-1956 Västra Östergötland Skänninge Skänninge

Motala

Bondeförbundet

Folkpartiet

3 dagar i veckan Före detta Skeninge-Bladet
Östgötaciceronen 1912-1914 Norrköping Norrköping Norrköping Oploitisk En dag i veckan Nej
Östgöta Correspondenten 1838- Linköping Södra och Västra Östergötland Linköping Linköping oberoende borgerlig 2 dagar iveckan i starten sedan 1892 6 dagar i veckan Corren Söndag
Östgötafolket 1918-1924 Östergötland Linköping Linköping

Stockholm

Norrköping

Vänstersocialistisk

Kommunistisk

1923 6 dagar i veckan

övrigt en dag i veckan lördagar

Två editioner 1923en 6 dagars och en veckoupplaga
Östgötha Gazetten 1854 Östergötland Linköping

Norrköping

Linköping

Norrköping

? En dag i veckan Nej
Östgötakuriren 1883-1901 Vadstena Västra Östergötland Vadstena Vadstena ? 3 dagar i veckan Nej
Östgötakuriren 1932-1933 Östergötland Skeninge

Vadstena

Vadstena Frisinnad 4 dagar i veckan, sedan tre dag i veckan Edition till Vadstena Läns Tidning 1932 – 1933 Östgötakuriren 1949-1972 var inte en dagstidning utan ett organ förfolkpartiet.
Östgötapatrioten 1844.1845 Norrköping Norrköping Norrköping ? 2 dagar i veckan sedan 1 dag i veckan lördagar Nej
Östgötaposten 1891-1917 Östergötland Linköping Linköping Konservativ 1dag i veckan fredagar (lördag först) Edition till Östgöta Correspondenten

Efterföljare till Östergötlands Veckoblad

Östgötatidningen 1936-1944 Östergötland Linköping Linköping Folkpartiet 6 dagar i veckan Postupplaga
Östgötatidningen 2007- Östergötland Mjölby Linköping

Malmö

Linköping

Opolitisk 1 dag i veckan onsdagar Editioner Mjölby Vadstena Motala och Linköping
ÖstgöthaTidning 1833 Linköping Linköping Linköping ? 2 dagar i veckan onsdagar och lördagar Nej
Östgöten 1874-1966 Linköping Linköping Liberal efter 1935 socialdemokratisk 6 dagar i veckan
Östgöten 1981-1997 Linköping med omnejd Linnköping Norrköping Socialdemokratisk 6 dagar /vecka 1997 edition till Folkbladet i Norrköping
Östhammars Nyheter 1996-2016 Östhammar Östhammar Enköping Norrtälje Uppsala Södertälje Örebro

Landvetter

Oberoende i dag i veckan 32kjgxtorsdagar Nej
Östhammars Tidning 1896-1966 Östhammar

Nordöstra Uppland

Östhammar Östhammar

Uppsala

Oberönde

Moderat

1966 Liberal

Inledningsvis 1 dag i veckan sedan 2 och tre slutligen 4 dagar i veckan sista åren. 1896-1906 en edition omärkt
Östkusten 1904-1906 Roslagen Norrtälje Norrtälje Frisinnad 2 dagar i veckan onsdag och lördag Nej
Östra Småland 1928-2004 Kalmar län Kalmar Kalmar Socialdemokratisk 6 dagar i veckan Edition Oskarshamnsnyheterna
Östra Småland och Nyheterna 2014-2019 Kalmar län Kalmar Kalmar

Oskarshamn

Socialdemokratisk 6 dagar i veckan som papperstidning Edittion Nyheterna
Östran 2005-2014 Kalmar län Kalmar Kalmar Socialdemokratis 6 dagar i veckan Titel för Östra Småland angina år
Östra Stan 1962-1970 Göteborg Göteborg Lund

Göteborg

Opolitisk 1 dag i veckan torsdagar Edition till Västkusttidningen
Östra Sverige 1957-1962

1965-1973

Uppland Södertörn Gästrikland Stockholm Örebro

Stockholm

Centerpartiet En dag i veckan Tidskrift 1965-1973
Östra Sörmland 1991-1991 Östra Sörmland

Nyköping Trosa

Nyköping Stockholm

Motala

Oberoende moderat

Socialdemokratisk

1 dag /vecka söndagar Nej
Östra Vestmanland 1888-1906 Sala med omnejd Sala Sala

Västerås

Konservativ 2 dagar i veckan Nej
Östra Värmlands Nyheter 1922-1927 Östra Värmland Filipstad Filipstad Karlstad Radikal Tredag i veckan Stadsupplaga

Postupplaga

Övre Dalarnes Tidning 1917-1920 Dalarna Mora

Borlänge

Bollnös

Borlänge

Vänstersocialdemokatisk 2 dagar /vecka sedan

3 dagar i veckan

Nej

Svenskspråkiga dagstidningar i FinlandRedigera

Finskspråkiga dagstidningar i SverigeRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera