Kalmar Läns-Kuriren

dagstidning urfuven 1923-42

Kalmar Läns-Kuriren var en kommunistisk dagstidning startad i Kalmar 1923. Utgivningsperioden för tidningen var från den 5 januari 1923 till 28 mars 1942.

Kalmar Läns-Kuriren
PublikationstypDagstidning
Grundad5 januari 1923
Nedlagd28 mars 1942.
LandSverige
HuvudkontorOskarhamn, Kristianstad, Malmö
SpråkSvenska
Frekvens3 dagar i veckan sommest

Tidningen hade ett kortare utgivningsuppehåll från 6 juni 1933 till 10 juni 1933 vilket bara var ett nummer av tidningen. Provnummer kom ut 1921-12-03--1921-12-24 fyra exemplar.

Tidningens fullständiga titel var Kalmar-Läns-Kuriren / Kommunistisk tidning för Kalmar län och Öland, från 1930 tillkom / Organ för Sveriges Kommunistiska Parti (Sektion av kommunistiska internationalen) i titeln.

Redaktion Redigera

Tidningen var kommunistisk med anknytning till SKP. Redaktionsorten var 1921 till 2 december 1931 Oskarshamn, sedan från den 5 december 1931 till 3 juni 1933 Kristianstad och under resten av tiden Malmö.

Utgivningsfrekvensen var en dag i veckan lördagar till 29 mars 1924 därefter två dagar i veckan onsdag och lördag till slutet av år 1931. 1931 till 1940 var tidningen tredagarstidning tisdag, torsdag och lördag och gavs ut på morgonen. Efter finska vinterkrigets slut minskade utgivningen till två dagar i veckan åter onsdag och lördag.

Tidningen gavs ut i två editioner. Sydsvenska kuriren var en edition under tiden från 24 oktober 1925 till 25 november 1931. Kalmar Läns-kuriren blev edition till denna tidning från den 2 december 1931 till nedläggningen.

Tidningen drabbades av det så kallade transportförbudet och det ledde till att tidningen lades ner. Gunnar Adolfsson arbetade som journalist på tidningen.

Period Ansvarig utgivare Titel Period Redaktör
1921-11-11--1923-07-19 Ohlsson, Einar Fredrik rörarbetaren 1923-04-21--1923-06-09 Olsson, Einar
1923-07-20--1930-09-16 Person, Edvin Emanuel redaktören 1923-06-16--1926-07-03 Persson, Edvin E.
1930-09-17--1933-06-08 Oskarsson, John Manfred Augustinus journalisten 1928-01-04--1929-12-04 Persson, Edvin E.
1933-06-09--1942-03-28 Svensson, Sven Helge 1929-12-07--1932-11-01 Bäckström, Knut
1932-11-03--1941-05-31 ingen uppgift
1941-06-04--1942-03-28 Persson, Edvin E.

Tryckning Redigera

Förlag hette 1922-1931 Andelsföreningen Kalmar läns-kuriren utan personligt ansvar i Oskarshamn. Från 1931 till 1942 hette förlaget Södra Sveriges tryckeriförening u.p.a. i Kristianstad. Tidningen trycktes med bara svart färg och antikva. Satsytan var stor ofta 55-58x 42 cm, men sedan mindre då tidningen trycktes i Kristianstad 45 x 30 cm. Priset var 6 kronor 1922-1931 sedan 7,50 kronor 1932-1933, och de sista åtta åren till 1942 8,50 kronor. Sidantalet i tidningen var 4 till 8 sidor. Tidningen hade fler sidor 1930 till 1940 än tidigare på 1920-talet. Upplaga var 900 exemplar för tidningsnumret 31 mars 1923, sedan 3600 exemplar 1927, 1932 4750 exemplar och hade 1935minskat till 2000 exemplar.[1][2]

I Kungliga Bibliotekets tidningssamling. saknas 1922 och tidningarna 1926-07-07--1927-12-31.

Period Tryckeri Ort Kommentar
1921-12-03--1921-12-24 Östgötatryckeriet Linköping
1923-01-05--1923-03-23 Östgötatryckeriet Linköping
1923-03-31--1923-08-25 Oskarshamnsbladets boktryckeri Oskarshamn Eget sätteri fr.o.m 1923-03-31. Tidningen 1923-03-31.
1923-09-01--1926-06-30 Oskarshamnsbladets tryckeri Oskarshamn
1926-07-03--1926-07-03 Aktiebolaget Oskarshamns nyheters tryckeri Oskarshamn
1926-07-07--1931-11-25 Andelsföreningen Kalmar läns-kurirens tryckeri Oskarshamn Startdatum osäkert. Inget exemplar av tidningen bevarat.
1931-12-02--1933-02-09 Andelsföreningen Kalmar läns-kurirens tryckeri Kristianstad
1933-02-11--1933-06-13 Södra Sverges tryckeriförening Kristianstad
1933-06-15--1942-03-28 Södra Sverges tryckeriförening Malmö

Referenser Redigera