Gnistan var en svensk politisk tidning, utgiven av Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML), som 1973 bytte namn till Sveriges kommunistiska parti (SKP).

1967 startades tidningen ML-Gnistan inom den maoistiska oppositionen hos dåvarande SKP (grundat 1917, idag: Vänsterpartiet). När sedan KFML grundades år 1967 som en utbrytargrupp ur dåvarande SKP, som samma år bytt namn till VPK, då många, framförallt yngre, kommunister ansåg partiet gå i en allt mer revisionistisk riktning, blev Gnistan namnet på det nya förbundets tidskrift. Gnistan gavs först ut som spritstencilerad oregelbundet utkommande tidskrift men blev snart offsettryckt veckotidning. Efter att KFML, som bytt namn till SKP, ändrat namn till Solidaritetspartiet utgavs tidningen under namnet "Solidaritets-Gnistan" 1987–1989.

Gnistan nådde 1976 officiellt en upplaga på 17 000 exemplar och började också distribueras genom Pressbyrån. Dess finskspråkiga version, Kipinä, utkom med tolv nummer årligen.[1]

Under sista del av 1960-talet och första delen av 1970-talet kom Gnistan att tjäna som förebild för den norska tidningen Klassekampen.[2][3]

Gamla Gnistanredaktören Stefan Lindgren driver idag en blogg som heter Gnistan.[4]

RedaktörerRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Augustsson, Lars Åke; Hansén, Stig (1997). Maoisterna: en historia berättad av några som var med. Stockholm: Ordfront. sid. 92. Libris länk. ISBN 91-7324-544-5 
  2. ^ ”Avisa Klassekampen blei planlagt [..] Inspirasjonen til hva slags avis vi skulle ha, var henta fra Gnistan i Sverige”. Sitat fra Pål Steigan, Norge, gjengitt fra boka Rødt. På barrikadene for AKP og RV, side 117. Erling Folkvord. Forlaget Millennium (Oslo 1998) ISBN 82-517-8931-1
  3. ^ "De svenske m-l-erne hadde mye av det vi bare drømte om [..] de hade Gnistan [..]". Fra boka På den himmelske freds plass. Pål Steigan Aschehoug forlag (Oslo 1985) ISBN 82-03-15179-5
  4. ^ gnistan.org