Norra Hallands veckoblad, eller Norra Halland, är en tvådagars prenumererad morgontidning i Kungsbacka. Den ges ut tisdag och fredag. Första numret utkom 9 december 1921 och redaktör var Charley Fager.

Norra Hallands veckoblad
Grundad1921
OmrådeNorra Halland, Sverige
HuvudkontorKungsbacka, Sverige
Språksvenska

2017 har Norra Halland en prenumererad upplaga på 10 100 exemplar, och är mer än dubbelt så stor som konkurrenten Kungsbacka-Posten. En till två gånger i månaden delas tidningen ut till alla hushåll och företag i Kungsbacka. Tidningen har 18 anställda.

HistoriaRedigera

Tidningen var bonderörelsens svar på den konservativa Nordhalland. Norra Halland kämpade i motvind fram till Stig R Larsson blev redaktör 1941. Då var upplagan bara 1 000 exemplar medan Nordhalland hade över 2 000.

Företaget fick en nystart och blev en ekonomisk förening där bönder och andra intressenter köpte andelar för 25 kronor styck. Stig R Larsson satsade kraftfullt på familjesida och ortsmeddelare runt om i bygden, och upplagan steg snabbt. 1948 anställdes Eva Samuelsson, tidningens första kvinnliga journalist.

1950 passerades Nordhalland i upplaga, och 1956 gick Norra Halland över till morgonutdelning. Tryckpressen var uttjänt, och 1961 byggdes en ny tryckhall på gården till Kyrkogatan 2-4 där tidningen huserade sedan 1940-talet. Det köptes en ny tryckpress, men med ny menades en press från 30-talet i gott skick. Den kunde fortfarande bara trycka fyra sidor i taget, så när annonstillgången ökade fick man göra så kallade dubbelnummer med åtta sidor. Tryckpressen och den gamla blysättningstekniken användes ända till 1991, då arbetssituationen dömdes ut, och tryckeriet lades ner. Tidningen sätts och trycks sedan dess på annan ort.

25 mars 1964 gav Nordhalland upp och köptes av Norra Halland. Den förblev en egen edition av tidningen ända till 2013, men i praktiken innebar det endast att några hundra prenumeranter fick sin tidning med annat tidningshuvud.

I samband med affären slutade Stig R Larsson. I stället tog styrelseledamoten och landstingspolitikern Karl-Arvid Andersson från Vallda över som VD och ansvarig utgivare. Redaktionschef blev Curt-Ingvar Nordh. 2008 blev Kristian Alm redaktionschef och utgivare. VD-skapet behöll dock Karl-Arvid Andersson till sin död 2013, över 90 år gammal. Han ägde stora andelar av tidningen och även själva tidningshuset.

2006 övergick tidningen till tabloidformat för att bättre möta konkurrensen från nya Kungsbackatidningar. I och med det nya redaktörskapet moderniserades tidningen kraftigt 2008, och fick en fungerande hemsida.

Efter ett mellanspel med tillfällig ledning blev 2013 Elisabeth Blide ny vd, chefredaktör och ansvarig utgivare.

Sommaren 2013 brann tidningshuset sedan en pyroman tänt på. Efter ett års renovering kunde företaget flytta tillbaka hösten 2014.

ReferenserRedigera

  • Norra Hallands 85-årsbilaga 1 december 2006
  • Norra Hallands 90-årsbilaga 9 december 2011
  • TS upplagestatistik 2014