Skövde Nyheter (1907-1915 Billingen, 1915-1958 Skaraborgs-Tidningen) var en dagstidning som utgavs i Skövde åren 1907-2007. Den politiska tendensen angavs vanligen som frisinnad, liberal eller folkpartistisk fram till 2000, då den blev borgerlig.

Tidningen hade en upplaga kring 3 000 exemplar fram till 1960-talets början, då den steg kraftigt och låg kring 10 000 fram till 1990-talet, varefter den sjönk till cirka 3 000 vid nedläggningen 2007. Utgivningstakten var två gånger i veckan fram till 1915, varefter den blev tredagarstidning fram till 1969 med undantag för en period med sexdagarsutgivning 1918-1921. År 1969 ökades utgivningen till fem dagar i veckan och 1978 till sex dagar i veckan.

Bland dess redaktörer märks professorn Natanael Beckman (1907), riksdagsmannen Gustaf Sjöberg (1907-1908) samt Petrus Österdahl (1929-1974).

Efter nedläggningen som dagstidning utkom en gratistidning (2008-2011), utdelad till alla hushåll en gång i månaden, under namnet SN-magasinet. I början av 2011 ökades utgivningstakten till en gång i veckan och namnet Skövde Nyheter återtogs. I november 2011 lanserades också den gratis nyhetssajten skovdenyheter.se.

Skövde Nyheter ingår i Hall Media och Västgöta-Tidningar, som även ger ut Falköpings Tidning, Västgöta-Bladet och Skaraborgs Läns Tidning. Ansvarig utgivare är Herman Nikolic.

KällorRedigera