Skövde Nyheter (förkortat SN) är en svensk dagstidning, som ägs av Bonnier News Local, och har utkommit i olika omgångar sedan 1907. Tidningsredaktionen har sitt säte i Skövde. Den politiska tendensen angavs vanligen som frisinnad, liberal eller folkpartistisk fram till 2000, då den blev borgerlig [1].

Bland dess redaktörer märks professorn Natanael Beckman (1907), riksdagsmannen Gustaf Sjöberg (1907-1908) samt Petrus Österdahl (1929-1974).

HistoriaRedigera

1907–1915 gick tidningen under namnet Billingen, innan den 1915 bytte namn till Skaraborgs-Tidningen, vilket var tidningsnamnet fram till 1958.

Utgivningstakten var två gånger i veckan fram till 1915, varefter den blev tredagarstidning fram till 1969 med undantag för en period med sexdagarsutgivning 1918-1921.

Mellan 1928–75 leddes och ägdes tidningen av Petrus Österdahl (1894–1982), och 1969 ökades utgivningen till fem dagar i veckan och 1978 till sex dagar i veckan. Tidningen hade en upplaga kring 3 000 exemplar fram till 1960-talets början.

1975 övertogs tidningen av Sture Rikner (1920–98), som drev Skövde Nyheter fram till 1986. Tidningens upplaga fortsatte att stiga, och låg runt 10 000 mottagare fram till 1990-talet.

Tidningen såldes 1986 till Herenco AB och Nya Lidköpings-Tidningen, men efter 1994 ägdes den endast av Herenco AB.

1996 slogs Skövde Nyheter samman med Falköpings Tidning, Skaraborgs Läns Tidning och Västgöta-Bladet i tidningsgruppen Västgöta-Tidningar inom Herencos bolag Hallpressen, senare Hall Media.

År 2007 lades Skövde Nyheter ned, och ersattes av gratistidningen SN-magasinet, som delades ut till alla hushåll en gång i månaden.

I början av 2011 ökades utgivningstakten till en gång i veckan och namnet Skövde Nyheter återtogs. I november 2011 lanserades också den gratis nyhetssajten skovdenyheter.se, och 2016 lanserades även tidningen som app.

2019 anslöt sig Skövde Nyheter till systertidningarna Falköpings-Tidning, Skaraborgs Läns Tidning och Västgöta-Bladets betalsystem på webben, och började med digitala prenumerationer för läsarna.

2020 såldes Hall Media till Bonnier News Local. I samband med Bonnier News Locals köp tillträdde Patricia Svensson[2] som ansvarig utgivare och chefredaktör.

KällorRedigera

NoterRedigera