Kungälvs-Posten är en dagstidning som startades som en bilaga till tidningen Göteborgstrakten. Tidningen var edition till denna tidning utgiven i Mölndal till 1970 då Göteborstrakten lades ner.[1] Fullständiga titeln var i starten Kungälvs-posten / Tidning för Kungälv och inlandsbygden.

Kungälvs-Posten
PublikationstypDagstidning
Grundad30 oktober 1958
LandSverige
ChefredaktörKarin Henriksson
Ansvarig utgivareKarin Henriksson
SpråkSvenska
Frekvens2 dagar i veckan
Upplaga9 000
Formattabloid
Webbplatskungalvsposten.se

Första numret den 30 oktober 1958 är betecknat Nr 44. 4 årg, vilket inte gäller tidningen, utan modertidningen Göteborgstrakten (1923). Utgivningsbevis för tidningen uttogs redan 1955 enligt tidningen 1958-10-30, sidan 2. Tidningen dök första gången upp den 9 september 1955, som en del av Göteborgstrakten, med egna sidor.

Redaktion redigera

Redaktionsort har hela tiden varit Kungälv. Politisk tendens har saknats och tidningen politiska oberoende har funnits med i titeln periodvis. En periodisk bilaga hette Stenungsunds Tidning från 24 november till 29 december 1977.

Period Ansvarig utgivare Period Redaktör
1958-10-30--1960-07-29 Axel Plühm 1958-10-30--1960-07-29 Torsten Malmström
1960-08-05--1963-04-19 Sven Pehrson 1960-08-05--1963-04-19 Sven Pehrson
1963-05-03--1964-06-17 Erik Kylén 1964-09-24--1970-01-22 Jon-Evert Lisshammar
1964-06-18--1985-05-15 Jon-Evert Lisshammar 1970-01-29--1986-12-31 Ingvar Rudberg
1985-05-23--1985-06-27 Börje Weinitz, tf 1987-01-08--2004-10-28 Sven Arne Hag
1985-07-03--1987-01-08 Karl-Olof Johansson 2004-11-04--2015-03-13 Ingrid Fredriksson
1987-01-15--2001-12-28 Sven Arne Hag
2002-01-04--2009-12-30 Roger Boström
2010-01-05--2015-03-13 Ingrid Fredriksson
2015-03-14-- Karin Henriksson

Förlag och tryckning redigera

Förlag hette till 17 september 1964 Tidningsaktiebolag Göteborgs-Trakten i Mölndal. 1964-09-24--1988-12-31 hette förlaget Västkusttidningar aktiebolag i Göteborg men samtidigt var Göteborgs-Traktens Nya Tidningsaktiebolag delägare från 14 januari 1966 till 31 december 1988. Från den 5 januari 1989 tog Ortstidningar i Väst aktiebolag över till den 1 januari 2022 då Stampen media i Göteborg blev nytt förlag.

Tidningen trycktes vissa dagar i två delar från 8 januari 1998 till 31 december 2013. Tidningens två editioner har hetat Kungälv-Ale storkommuner, senare A-editionen, och Stenungsund-Orust-Tjörn-Jörlanda-Svenshögen-Ödsmål delen, senare B-editionen. Tidningen har kommit ut med 1 nummer i veckan fredagar 1958 till 20 mars 1964, sedan torsdagar till 28 september 2006, varefter tidningen den 3 oktober 2006 blev tvådagars med utgivning tisdag och fredag.

Färgtryck var 1958 till 31 december inskränkt till svart + en färg. Från 1969 kunde tidningen trycka i fyrfärg. Typsnitt har hela tiden varit antikva. Satsytan var inledningsvis till 1960 tabloidlik 38 x 25 cm men blev sedan större 51 x 35 men återgick 1967 till ren tabloid 37x25 cm. Sidantalet i tidningen var först 8-20 sidor men ökade till 28-48 1997 vilket sedan inte överträffades förrän 2015 då 28-60 sidor noterades. Sidantalet har sedan minskat till 28-32 sidor som det vanliga under de senaste åren. Priset för tidningen har ökat från 10 kr 1958. till 60 kronor 1980. 1990 hade det blivit 175 kronor en tredubbling under decenniet. 2000 var priset 330 kronor och 2020 kostade tidningen för första gången över 1000 kronor, 1190 kr. Upplaga började runt 3000 exemplar och växte till 1978 till 8900. Sen finns inga data förrän 1995 då upplagan är 8300. upplagan ökade till 2009 upp till 11 100 exemplar och har sedan långsamt sjunkit till 9100 2020. Annonsomfattning har från 2015 varit stor mestadels över 50 % eller som minst 48,5%. Tryckerier har växlat ofta vilket framgår av tabell nedan.[2][3]

Period Tryckeri Ort Kommentar
1958-10-30--1960-12-02 Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri Göteborg
1960-12-09--1960-12-09 Skaraborgarens aktiebolags tryckeri Falköping
1960-12-16--1961-02-17 Aktiebolag Skaraborgarens tryckeri Falköping
1961-02-24--1964-04-10 Tryckeriaktiebolag Framåt Göteborg
1964-04-17--1969-02-14 Aftonbladets tryckeri Göteborg
1969-02-21--1971-05-06 Stockholms tidnings aktiebolag Göteborg
1971-05-13--1971-12-22 Aftonbladet aktiebolag Göteborg
1972-01-13--1972-05-12 Stockholms tidnings aktiebolag Göteborg
1972-05-18--1972-09-28 Aftonbladet aktiebolag Göteborg
1972-10-05--1972-12-21 Stockholms tidnings aktiebolag Göteborg
1973-01-11--1985-08-01 Aftonbladet aktiebolag Göteborg
1985-08-08--1992-06-17 Trollhättans tryckeri aktiebolag Trollhättan
1992-07-02--1997-09-18 Tryckerigården Bollebygd 1995-01-12--2001-09-13 satte Västerbygdens sätteri aktiebolag i Bollebygd tidningen
1997-09-25--1997-09-25 Trollhättans tryckeri aktiebolag Trollhättan
1997-10-02--1998-06-25 Tryckerigården Bollebygd
1998-07-02--2002-03-28 Bohusläningens Aktiebolag Uddevalla
2002-04-04--2002-09-26 Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag Uddevalla
2002-10-03--2006-05-24 Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag Göteborg From 2003 trycks löp här.
2003-01-03--2003-05-28 Västsvenskt tidningstryckeri aktiebolag Halmstad vissa nummer trycks i Göteborg. From 2003 trycks löp i Göteborg
2006-06-01--2011-12-31 V-TAB [Backa] Göteborg
2012-01-03--2015-12-31 V-TAB [Lanvetter] Landvetter
2016-01-05--2018-12-28 Bold Printing Borås
2019-01-04-- V-TAB Landvetter

Referenser redigera

Externa länkar redigera