Lidingö Tidning (Nyhets- och annonsorgan för Lidingö stad), grundad 29 september 1910, var en lokaltidning i Lidingö kommun. Tidningen lades ner i juni 2017.[1] I samband med nedläggningen förstärktes gratistidningen Mitt i Lidingö. Vid nedläggningen var Lidingö Tidning den enda prenumererade lokaltidningen i Stockholmsområdet, till slut med omkring 3 000 prenumeranter.

Lidingö Tidning första sida 7 april 1951.
Lidingö Tidning första sida 7 april 1951.

Verksamhet

redigera

Tidningen tog enbart upp nyheter och händelser som direkt berörde Lidingö stad. Tidningen var ett viktigt organ för information och debatt i kommunala frågor vid sidan av Lidingö stads egen informationsskrift kallad Vårt Lidingö, och utgjorde det viktigaste annonsorganet för många företag med en kundkrets koncentrerad till Lidingö.

På insändarsidan, som tillhör den mest lästa sidan i tidningen, kan debatten stundom kan vara livlig, speciellt när viktiga kommunala beslut ska fattas. Några av de största debatterna genom åren i Lidingö Tidning har varit i samband med bygget av Gamla Lidingöbron 1925, valet av stadsvapen 1926–1927, bygget av Lidingö centrum, och på 2000-talet bevarandet och upprustningen av Lidingöbanan linje 21, Lidingöbrons tekniska status och underhållsbehov, utvidgningen av Långängens naturreservat till att även omfatta delar av Elfvikslandet, och i samband med detta hur Elfviks gård skulle drivas och eventuellt utvecklas i framtiden. Även utbyggnaden av Gåshagaleden med en ny förbifart mellan Skärsätra och Högberga, intresserade många insändare.

Tidningen såldes som lösnummer eller genom prenumeration. Tidningen hade också många fasta prenumeranter i de angränsande stadsdelarna i Stockholm, till exempel på Gärdet och på Östermalm och hos andra som tillhör gruppen f.d. lidingöbor. Tidningen har sin redaktion på Lejonvägen mittemot Lidingö stadshus.

Referenser

redigera

Fotnoter

redigera