Lidingö Tidning, grundad 29 september 1910, är en lokaltidning i Lidingö kommun som utges på fredagar.

Tidningen tar enbart upp nyheter och händelser som direkt berör Lidingö stad. Tidningen utgör ett viktigt organ för information och debatt i kommunala frågor vid sidan av Lidingö stads egen informationsskrift kallad Vårt Lidingö, och utgör det viktigaste annonsorganet för många företag med en kundkrets koncentrerad till Lidingö.

På insändarsidan, som tillhör den mest lästa sidan i tidningen, kan debatten stundom kan vara livlig, speciellt när viktiga kommunala beslut ska fattas. Några av de största debatterna genom åren i Lidingö Tidning har varit i samband med byggnationen av gamla Lidingöbron 1925, valet av stadsvapen 1926–1927, byggnationen av Lidingö centrum, och på 2000-talet bevarandet och upprustningen av Lidingöbanan linje 21, Lidingöbrons tekniska status och underhållsbehov, utvidgningen av Långängens naturreservat till att även omfatta delar av Elfvikslandet, och i samband med detta hur Elfviks gård skulle drivas och eventuellt utvecklas i framtiden samt utbyggnaden av Gåshagaleden med en ny förbifart mellan Skärsätra och Högberga, som till en början gick under beteckningen "Vägfrågan" och senare under våren 2010 "Vägtunneln".

Tidningen säljs som lösnummer eller genom prenumeration. Tidningen har också många fasta prenumeranter i de angränsande stadsdelarna i Stockholm, till exempel på Gärdet och på Östermalm och hos andra som tillhör gruppen f.d. lidingöbor. Tidningen har sin redaktion på Lejonvägen mittemot Lidingö stadshus.

Två lokaltidningar med samma namnRedigera

På Lidingö ges det ut två separata lokaltidningar som avser täcka hela kommunen. Den ursprungliga tidningen, grundad 1910, heter enbart Lidingö Tidning. Den andra har även den namnet Lidingö Tidning och likartat typsnitt, fast med tillägget Mitt i. De båda tidningarna som kommer ut på måndag (Mitt i-upplagan) resp. på fredagar är svåra att särskilja, bortsett från att Mitt i-tidningen är gratis. Den gemensamma ägaren till de båda tidningarna är Stampenkoncernen som ger ut 31 lokaltidningar i Storstockholm under det gemensamma namnet Mitt i följt av resp. kommunnamn och i vissa fall med tillägg av stadsdelsnamn.

ReferenserRedigera

FotnoterRedigera


Externa länkarRedigera