Ariel (tidskrift)

svensk tidning, officiellt organ för NTO 1938–1965

Ariel var 1938-1965 officiellt organ för nykterhetsorganisationen NTO.

Tidskrift med anknytning till studiecirkelverksamhetenRedigera

Tidskrift med namnet Ariel gavs ut åren 1921 till 1936 av NTO. Dess fullständiga titel var Ariel : tidskrift för folkligt studie- och bildningsarbete / utgiven av Nationaltemplarorden.[1]

DagstidningenRedigera

Tidningen fullständiga titel var 1938-1957 Ariel -Tidning för ideella och sociala strävanden, 1958 till 1963 enbart Ariel, och som tidskrift Ariel - NTO:s tidning-

Ariel gavs ut en gång i veckan och räknas därför som dagstidning.1964 började man ge ut tidningen bara två gånger i månaden och då blir den tidskrift.1965 ersattes den av, den med IOGT gemensamma, tidningen Accent.[2] Dagstidningen kom mellan 1938 och 1950 ut på torsdagar, 1950 - 1961 på onsdagar.

Tidningen trycktes i svart, från 1958 med ytterligare en färg. Tidningen hade 12 till 16 sidor. Tidningen utgavs 1938-1956 av Nationaltemplarordens förlagsaktiebolag i Stockholm, 1956-1957 av Ekelunds & Vasatryck förlagsaktiebolag i Stockholm och slutligen 1958 till 1965 av Nationaltemplarorden i Mölnlycke. Priset för tidningen steg från 6kr till 15 kr under utgivningen. Redaktionen satt i Stockholm till 1957, sedan i Borås till 1965. Tidningens upplaga var 8000 till 9000 ex.[3]

Period Ansvarig utgivare Period Redaktör Tryckeri
1938-08-18--1950-05-14 Larsson, Ernst Leonard 1938-10-01--1957-12-21 Lindholm, Hilding Vasatryckeriet Stockholm
1950-05-15--1962-01-04 Lindholm, Georg Hilding 1958-01-18--1965-03-26 Ingelmo, Åke Sjuhäradsbygdens tryckeri Borås
1962-01-05--1965-03-26 Ingelmo, Åke

ReferenserRedigera

  1. ^ Ariel. 1921-1936. Libris länk 
  2. ^ ”Pumpen”. Kerstin Kokk. http://kerstin.kokk.se/?p=443. Läst 22 februari 2020. 
  3. ^ ”Ariel”. KB Nya Lundstedt. http://tidning.kb.se/nld/nld/tidning_all?tidnId=622. Läst 22 februari 2020.