Öppna huvudmenyn

Världen idag

Världen idag är en svensk dagstidning med självbetecknad oberoende evangelisk-karismatisk, nationalistisk värdekonservativ profil.[1][2][3] Ledarredaktionen och flera krönikörer har uppvisat stöd för Alliansen och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och ofta kritiserat Vänsterpartiet. Tidningen har band till Livets Ord och har även många läsare inom fristående karismatiska församlingar,[4] där många medlemmar är influerade av trosrörelsen.

Världen idag
PublikationstypDagstidning
Grundad2001
HuvudkontorAxel Johanssons gata 4-6, Uppsala
ChefredaktörLukas Berggren
Ansvarig utgivareLukas Berggren
Politisk beteckningkristdemokratisk - nationalistisk konservativ
SpråkSvenska
FrekvensTre dagar i veckan
Upplaga8 200 (2009 enl TS)
FormatTabloid
HuvudägareRunt 900 aktieägare, främst inom Trosrörelsen
Webbplatshttp://www.varldenidag.se/

Innehåll

HistorikRedigera

Det första numret kom ut vid månadsskiftet september/oktober 2001. Sedan 2004 kommer Världen idag ut tre gånger i veckan.

Världen idag startades med fyra redaktörer (Ruben Agnarsson, Carin Stenström, Hans-Göran Björk och Mats Tunehag). Fram till november 2010 var Ruben Agnarsson tidningens operativa chef, vd och ansvarig utgivare, men har sedan dess övergått till journalistiskt arbete. Han var tidigare chefredaktör för veckotidningen Magazinet, som lades ned år 2001 − en tidning som var helägd och gavs ut av Livets Ord. Felicia Svaeren tog över som chefredaktör 2009, men valde att lämna tidningen och ersattes av Lukas Berggren våren 2011.

Våren 2011 blev Ulf Ekman tillfälligt ansvarig utgivare för tidningen, vilket av vissa medarbetare tolkades som att gränserna mellan församlingen Livets ord och tidningen flöt ihop. Som en konsekvens sade Siewert Öholm, Kjell Axel Johanson, Maria Andersson och Mats Tunehag upp sig[5] och i turbulensen tappade tidningen en betydande del av sina prenumeranter.[6] Vid årsskiftet 2011/2012 valde Ulf Ekman att avsluta sitt uppdrag i tidningens styrelse och som ansvarig utgivare; den posten innehas numera av chefredaktören Lukas Berggren. Ulf Ekman kom sedan att sitta i tidningens advisory board tillsammans med pastorer i andra samfund. Hösten 2011 var tidningen akut hotad av likvidation då stora delar av aktiekapitalet förbrukats, men efter en läsarinsamling[7] som inbringat drygt 2 miljoner kronor kunde det omedelbara konkurshotet avvärjas.[8]

RedaktionRedigera

Arbetslivsredaktör var fram till våren 2011 (se ovan) tv-producenten och -programledaren Siewert Öholm (med bakgrund i Missionskyrkan, på Sveriges Television, tidningen Dagen och norska tv-kanalen Verdikanalen). Öholm återinträdde i redaktionen i maj 2013[9] där han var verksam fram till sin bortgång i januari 2017.[10]

Expressenkrönikören och utrikeskorrespondenten Ulf Nilson skrev under många år utrikeskrönikor i Världen idag.[11]

Redaktionsledningen bestod 2010 av personer med tillhörighet i tre olika kristna samfund (trosrörelsen, Svenska Kyrkan och Missionskyrkan). Våren 2010 fanns det 14 olika kyrkor representerade bland tidningens medarbetare, främst Livets ord, men även bland annat pingströrelsen och katolska kyrkan.

I tidningens koncept ingår opinionsbildning utifrån ett kristet perspektiv, egen grävande journalistisk, en kristen affärstidning och utrikesbevakning.

Uppmärksammade artiklarRedigera

Frilansjournalisten Nuri Kino blev år 2002 belönad med Guldspaden för reportage som publicerades bland annat i Världen idag.[12] Artiklarna behandlade missförhållanden på asylboenden och övergrepp mot flyktingbarn och publicerades också i Sesam, Metro, Aftonbladet och Dagens Nyheter.[13] Priset utdelades i kategorin RIKs, det vill säga att det var de rikstäckande medierna som uppmärksammades.

Världen idag inledde i slutet av år 2005 en artikelserie av Nuri Kino som handlade om polisens informatörsverksamhet. Artikelserien beskriver hur polisen själva begick brott, provocerade fram brott och undanhöll information i rättegångar, allt för att skydda sina informatörer. Serien innehöll dessutom avslöjanden om att polisen ägnade sig åt illegal vapenhantering, samt att beslagtagna vapen som skulle förstöras hamnade i kriminella kretsar på nytt. Artiklarna fick dåvarande justistiekanslern Göran Lambertz att inleda en utredning om vapenbrott inom Stockholmspolisen, samt bidrog till att justitieombudsmannen Mats Melin inledde en granskning av polisens informatörsverksamhet. Artikelserien uppmärksammades även av andra medier.[14][15]

Ledning och ägandeförhållandeRedigera

Idag (2018) är Per-Olof Eurell ordförande i tidningens styrelse, och Lukas Bergren är VD.[16]

Världen idag startades tre månader efter det att Livets Ords tidning Magazinet lades ned, med hjälp av kapital från 400 aktieägare. När tidningen tog steget till tredagarstidning utvidgades aktiekapitalet och ägandet via en nyemission till 900 mindre aktieägare, bestående av församlingar, företag och privatpersoner i huvudsak knutna till trosrörelsen. I början av 2011 upprättades en kontrollbalansräkning då styrelsen förmodade att över halva aktiekapitalet var förbrukat.

LäsekretsRedigera

En övervägande del av läsarna, hela 97,5 procent, är kyrkobesökare (maj 2009). 29 procent tillhör en pingstkyrka medan 14 procent går i en församling knuten till Evangeliska frikyrkan. De som besöker Svenska kyrkan respektive Svenska missionskyrkan (idag del i Equmeniakyrkan) var tolv procent i båda fallen, medan nio procent av läsekretsen återfinns i fristående karismatiska församlingar.[4] Enligt en uppgift från 2006 kommer drygt 75 procent av läsarna från andra samfund än trosrörelsens egna församlingar kring Livets Ord.[17]

Band till Livets OrdRedigera

Trots att tidningen har breddat sin läsekrets, ledning och redaktion och beskriver sig som allmänkristen så betraktas Världen idag av vissa bedömare[vilka?] som trosrörelsens egna nyhetskanal.[2] Kritiker[vilka?] menar att Livets Ord har en strategi att tona ned sin centrala roll i flera projekt, däribland Världen idag.[18][19] Den slutsatsen grundar sig främst på tidningens ägarstruktur, där flera tunga aktieägare är Livets Ords-församlingar eller företagare med tillhörighet i Livets Ord eller med vänskapsband till redaktionen, och sammansättningen av redaktionen, som domineras av medlemmar i Livets Ord.[2]

Tidningen själv anser att de är fristående och oberoende, men bekräftar historiska kopplingar till Livets Ord.[17]

KritikRedigera

Osaklig islamkritikRedigera

I en forskningsstudie från 2009 anklagade universitetslektorn Kristian Steiner vid Malmö högskola tidningen för kulturrasism, eftersom 20 % av tidningens ledare vid den tiden utgjorde negativ beskrivning av islam med ord såsom "farlig", "hot mot den fria världen", "massmord", etc.[20] Steiner menar att muslimer stigmatiseras på ledarplats i Världen idag.[21] Han menar också att han blivit smutskastad av Världen idag efter att han kritiserade dem.[21] Bakgrunden är bland annat att Världen idag tar ställning för kristen sionism. Exempel på detta är tidningens fokusering på religiös förföljelse av icke-muslimer i Mellanöstern, men inte på det palestinska folkets situation.[22] Som motbild till det som kan uppfattas som främlingfientlighet, finns tidningens tydliga ställningstagande för generös flyktingpolitik och mot utvisning, särskilt av kristna flyktingar.[23]

Osaklig kritik av homosexualitetRedigera

RFSL har kritiserat Världen idag för att på ett osakligt sätt peka ut RFSL som otydliga kring var man står i frågor om sexuella övergrepp på barn. RFSL menar att organisationen tvärtom är tydliga med att man tar avstånd från alla typer av övergrepp.[24] Kritiken kom i samband med ett stort antal artiklar i tidningen om en dom mot en tidigare förtroendevald inom RFSL, för sexuellt utnyttjande av en trettonåring.

Tidningen har också okritiskt återgett[25] Paul Camerons forskningsrön, trots att Cameron är en omdiskuterad forskare som uteslutits ur det amerikanska psykologförbundet och omtalas som vetenskapsbedragare och historierevisionist av flera bedömare, även andra vetenskapsmän.[26]

Världen idag har kritiserats för att tendensiöst hårdbevaka vad de ser som "homosex-lobbyn".[27] En journalist som var praktikant på Världen idag initierade en smutskastningskampanj mot RFSL, i syfte att förhindra att föreningen fick fortsatta bidrag.[28]

Flera av tidningens artiklar som berör homosexuella har också gjort kopplingar till pedofili.[29][30][31][32] Ruben Agnarsson har även i flera artiklar menat att RFSL och internetcommunityt Qruiser har en tillåtande attityd gentemot pedofili.[30][33][34][35]

Allmänkonservatism och nationalistisk utan kristen grundRedigera

Tidningens allmänkonservativa hållning, inklusive hyllandet av kungahuset, har kritiserats för att inte ha kristen grund.[2] Fler exempel på konservativ hållning som avviker från svensk frikyrklig idétradition är att Världen idag tog avstånd från avvecklingen av allmän värnplikt (bland annat genom att utmåla Ryssland som ett militärt och politiskt hot)[36], man har kritiserat fredsrörelsen och miljörörelsen samt varit skeptisk till växthuseffekten. Världen idag anlitade den klimatskeptiska bloggaren Maggie Thauersköld Crusell bland annat som utsänd reporter på FN:s klimatkonferens i Köpenhamn 2009, där hon till att börja med nekades ackreditering, med hänvisning till att Världen idag enligt Wikipedia är värdekonservativ och har en "särskild infallsvinkel".[37][38] Vänsterinriktade kritiker beskriver tidningens inriktning som högerkristen och USA-influerad.

SvartmålningRedigera

Konspirationsteorier och ensidig svartmålning av det svenska samhället uppgavs vara vanligt förekommande i Världen idag enligt en artikel från 2004 av Stefan Swärd, ordförande för Evangeliska Frikyrkan och styrelseledamot för konkurrenttidningen Dagen, även om tidningen enligt honom också har välskrivna artiklar och utmärkt grävande journalistik.[2] Stefan Swärd är i dag regelbunden medarbetare och skribent i Världen idag.

Exempel på svartmålning är att värdekonservativa kristna ibland framställs som en hårt ansatt minoritet som kränks av grova angrepp på sin tro [39][40] eller hindras från att utöva sin tro på grund av samhällets sekularisering.[41]

ReferenserRedigera

 1. ^ Jonas Adolfsson, Ja till Flamman och Proletären, men nej till Världen idag, Världen idag 2008-03-07. (En medarbetares beskrivning av tidningen som värdekonservativ.)
 2. ^ [a b c d e] Stefan Swärd. ”Kristenheten behöver ett öppet debattklimat”. Nya Dagen. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927015326/http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=57155. 
 3. ^ http://www.varldenidag.se/ledare/2014/03/09/Lukas-Berggren-Varlden-idag-ar-en-evangelisk-karismatisk-tidning/
 4. ^ [a b] Nöjd läsekrets med stor spridning, Världen idag 2009-05-22
 5. ^ Leif Ottenvang (8 april 2011). ”Siewert Öholm slutar på Världen idag”. Tidningen Dagen. http://www.dagen.se/siewert-oholm-slutar-pa-varlden-idag-1.134731. Läst 14 november 2018. 
 6. ^ ”Dagspressens ekonomi 2011” (pdf). Presstödsnämnden. september 2012. https://www.mprt.se/Documents/Publikationer/Dagspressens%20ekonomi/Dagspressens%20ekonomi%202011.pdf. Läst 14 november 2018. ”För Världen idag var läget än mer ansträngt. Intäkts-tappet under 2011 uppgick till hela 8,8 procent (-1,7 mkr). Samtidigt ökade bolagets kostnader med 6,3 procent (+1,7 mkr). Tillsammans innebar detta en rörelseförlust på 5,1 mkr (-1,6 mkr), eller -22,5 procent (-6,3 %). Den negativa utvecklingen tvingade bolaget att i början av året upprätta en kontrollbalansräkning. Verksamheten räddades genom att ägarna beslutade om en nyemission på 2,6 mkr.” 
 7. ^ Världen idag drar i gång insamling
 8. ^ Läsarnas engagemang räddade Världen idag
 9. ^ David Högfeldt (8 maj 2013). ”Siewert Öholm åter på Världen idag”. Världen idag. http://www.varldenidag.se/nyheter/siewert-oholm-ater-pa-varlden-idag/cbbmeh!GMNxTfMfitFdadvGBefxQ/. Läst 14 november 2018. 
 10. ^ Minnesprogram om Siewert Öholm ... tv-profilen och Världen idag-medarbetaren”. Världen idag. 27 januari 2017. http://www.varldenidag.se/nyheter/minnesprogram-om-siewert-oholm/BbbqaA!PDWpevAyByfM7qkjCiOA/. Läst 14 november 2018. 
 11. ^ TT (12 mars 2018). ”Journalisten Ulf Nilsson död”. Världen idag. http://www.varldenidag.se/nyheter/journalisten-ulf-nilson-dod/reprck!@XGHIEeXJbcRtZo1kCuoQ/. Läst 14 november 2018. 
 12. ^ Guldspaden 2002, vinnarna
 13. ^ DN-medarbetare fick Guldspaden
 14. ^ Linda Fagerlind, JK kritiserar polisen, Resume.se 2008-07-31]
 15. ^ Johan Hakelius Tidningen ingen vill kännas vid Arkiverad 15 december 2006 hämtat från the Wayback Machine., Kolumnist Aftonbladet 2006-03-15
 16. ^ ”Världen idag AB - Ansvariga”. RATSIT. https://www.ratsit.se/5566112024-Varlden_Idag_AB#ansvariga. Läst 14 november 2018. 
 17. ^ [a b] Carin Stenström (19 maj 2006). ”DN ger en vrångbild av Livets ord”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/dn-ger-en-vrangbild-av-livets-ord. 
 18. ^ David Berjlund (15 maj 2006). ”Livets Ord målar om fasaden”. Dagens Nyheter. Arkiverad från originalet den 1 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071001005354/http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=544990. 
 19. ^ Carina Jarlsbonde (17 augusti 2005). ”Livets Ord väpnar sig med personangrepp”. Dagens Nyheter. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927015035/http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=93584. 
 20. ^ Kristian Steiner: »Vem är min nästa?«: bilden av islam och muslimer i den kristna nyhetstidningen »Världen idag«, Tro&Liv nr 1 2010, Teologiska högskolan Stockholm
 21. ^ [a b] Forskaren Kristian Steiner kritisk till kristna tidningen Världen idag - ” De handlar djupt omoraliskt i sättet de smutskastar mig” Arkiverad 8 maj 2009 hämtat från the Wayback Machine., Tidningen Dagen 2009-05-06
 22. ^ Nuri Kino, Icke-muslimer dödas systematiskt i Irak – tiotusentals på flykt vill till Södertälje, Aftonbladet Debatt 2007-06-09
 23. ^ Felicia Sværen, När katt går före människa Arkiverad 1 september 2010 hämtat från the Wayback Machine., Världen idag 2009-11-13.
 24. ^ Lars Jonsson (6 februari 2004). ”Förtroendevald utnyttjade ungdomar”. Kom Ut. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927230427/http://www.rfsl.se/?p=3815&aid=8970. 
 25. ^ Jonas Adolfsson (23 januari 2006). ”"Homosexuell livsstil har stora risker"”. Världen idag. Arkiverad från originalet den 30 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100830024842/http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=607&Itemid=36. 
 26. ^ Jim Borroway (14 maj 2007). ”Paul Cameron's World”. Box Turtel Bulletin. http://www.boxturtlebulletin.com/Articles/000,020.htm. 
 27. ^ Anna-Maria Sörberg (3 januari 2006). ”Större självförtroende 2006?”. Kom Ut. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927230427/http://www.rfsl.se/?p=3815&aid=8970. 
 28. ^ Lars Jonsson (7 november 2002). ”RFSL JO-anmäler stadsdelsförvaltning i Göteborg”. Kom Ut. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927230234/http://www.rfsl.se/?p=3815&aid=7865. 
 29. ^ Ruben Agnarsson (23 februari 2007). ”Rädda oss från extremisterna!”. Världen idag. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100822161351/http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=608&Itemid=31. 
 30. ^ [a b] Ruben Agnarsson (24 januari 2007). ”Vem är förtryckaren?”. Världen idag. Arkiverad från originalet den 27 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100827150157/http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=31. 
 31. ^ Ruben Agnarsson (10 januari 2007). ”En fristad för brottslingar”. Världen idag. Arkiverad från originalet den 27 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100827150217/http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=610&Itemid=31. 
 32. ^ Ruben Agnarsson (22 december 2006). ”Homosexrörelsens tydliga koppling till pedofili”. Världen idag. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525070055/http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=611&Itemid=31. 
 33. ^ Ruben Agnarsson (8 oktober 2007). ”Barn som förbrukningsvaror”. Världen idag. Arkiverad från originalet den 22 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100822161311/http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=612&Itemid=31. 
 34. ^ Ruben Agnarsson (28 oktober 2005). ”Brottslig verksamhet på statens bekostnad”. Världen idag. Arkiverad från originalet den 30 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100830082101/http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=613&Itemid=31. 
 35. ^ Ruben Agnarsson (12 april 2010). ”Nolltolerans mot övergrepp (kommentar till artikeln)”. Världen idag. Arkiverad från originalet den 14 april 2010. https://web.archive.org/web/20100414001634/http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=7329&Itemid=31. 
 36. ^ Ruben Agnarsson, Ledare: En djupt splittrad bundsförvant Arkiverad 20 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine., Världen idag 2010-08-04
 37. ^ Kristen tidning stoppad i Köpenhamn Arkiverad 27 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine., Dagen.se 2009-12-08.
 38. ^ Märkligheter i Köpenhamn Arkiverad 14 mars 2014 hämtat från the Wayback Machine., Dagen.se 2009-12-08.
 39. ^ Jonas Adolfsson (25 juli 2005). ”Varsegod Säpo - de senaste hatbrotten mot kristna!”. Världen idag. http://www.varldenidag.se/nyheter/varsagod-sapo-de-senaste-hatbrotten-mot-kristna/cbbhay!JYvhjjHIGIVVwv8FtNVCww/. 
 40. ^ Ruben Agnarsson (26 januari 2007). ”Ny hatutställning mot kristna”. Världen idag. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525070127/http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=614&Itemid=31. 
 41. ^ Hans-Göran Björk (12 juni 2006). ”Den blomstertid försvinner”. Världen idag. Arkiverad från originalet den 27 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100827150234/http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=615&Itemid=31. 

Externa länkarRedigera