Borås Dagblad var namnet på en dagstidning som utgavs i Borås från 16 november 1908 till 28 augusti 1921.[1]Tidningens fullständiga titel var Borås Dagblad.

Borås Dagblad
PublikationstypDagstidning
Grundad16 november 1908
Nedlagd28 augusti 1921
ChefredaktörGustav Adolf Johansson (siste)
Ansvarig utgivareGustav Adolf Johansson (siste)
SpråkSvenska
Frekvens6 dagar i veckan
Upplagaca 3000
FormatFolio

RedaktionRedigera

Tidningen hade sin redaktion i Borås hela tiden. Den politiska tendensen angavs som liberal alternativt frisinnad. Tidningen, som utkom sex gånger i veckan, grundades av den blivande riksdagsmannen Mauritz Enderstedt, som också var redaktör och ansvarig utgivare fram till 1916. Tidningen var morgontidning till 3 december 1917 sedan kom den ut kvällstid. Efter en tid av täta redaktörs- och ägarbyten lades tidningen slutligen ned 1921 men tick en efterföljande tidning i Borås aftonblad. Tidningens edition från 2 januari 1919 till 28 februari 1921 hette Vänersbors-Posten / Tidning för Vänersborgs stad och län och kom ut två dagar i veckan tisdagar och fredagar. Den tidningen assimilerades den 1maj 1918 då den hade haft ett utgivningsuppehåll.[2]

Period Ansvarig utgivare Titel Period Redaktör
1908-10-10--1916-09-11 Enderstedt, Hjalmar Mauritz Engelbrekt redaktören 1908-11-16--1916-08-29 Enderstedt, Mauritz
1916-09-12--1918-02-03 Vinblad, Herman Julius direktören 1912-01-13--1912-06-29 Annér, Wilh
1918-02-04--1919-11-27 Kiellarson, Karl redaktören 1917-01-02--1917-11-01 Ström, Bengt
1919-11-28--1921-02-28 Johansson, Gustav Adolf redaktören 1917-11-02--1918-02-03 Ulén, Karl
1918-02-04--1919-12-05 Kiellarson, Karl
1919-12-06--1921-02-28 Johansson, Gustav

Förlag och tryckeriRedigera

Period Förlag Ort Period Tryckeri
1907-09-25--1912-05-30 Borås boktryckeriaktiebolag Borås 1908-11-16--1912-06-07 Borås boktryckeriaktiebolag

Under perioden 1912-06-05--1912-08-31 anges omväxlande Borås boktryckeri AB resp. Tidn.AB Borås dagbl.

1912-05-31--1920-10-04 Tidningsaktiebolaget Borås dagblad Borås 1912-06-08--1921-02-01 Tidningsaktiebolaget Borås dagblad
1920-10-05--1921-01-31 Vinblad, Herman Borås 1921-02-02--1921-02-28 Borås aftonblads tryckeri
1921-02-01--1921-02-28 Borås aftonblad, S. P. Carlander Borås

Tidningen trycktes bara i svart med typsnitt antikva på 4-8 sidor på varierande men stora satsytor i folioformat. Tryckeriutrustning från 1 januari 1919 var en flatrotationspress. Upplagan var 2400 exemplar 1908 och sedan 3000 exemplar till 1913 och sedan saknas uppgifter. Priset var 1908 till 1917 4 kronor 25 öre men steg i inflationstiden 1918-1919 till 8,50 kronor. Vänersborgsposten kostade 1919 4 kronor och 1921 6 kronor.

LitteraturRedigera

  • Borås nyheter datumen 1932-10-20, 1942-11-05, 1947-04-18 [jubileumsnummer]

ReferenserRedigera

  1. ^ Borås Dagblad. 1908-1921. Libris 2658847 
  2. ^ ”Borås Dagblad”. KB Nya Lundstedt. http://tidning.kb.se/nld/nld/tidning_all?tidnId=713. Läst 16 mars 2021.