Avesta-Posten med undertiteln Tidning för Södra Dalarne och Norra Vestmanland började utges i Västerås den 12 oktober 1897 och 20 oktober 1897 med två provnummer. I Västerås stannade tidningen till 22 juni 1898 och sedan residerade den i Hedemora från 28 juni 1898 till nedläggningen 1951.

Tidningens titel har ändrats flera gånger och var 1933: Avesta-Posten / Tidning för södra Dalarna (Avesta stad och Krylbo Köping, Grytnäs, Folkärna ,By, Garpenberg) och Norra Västmanland (Norberg, Västanfors,Karbenning, Möklinta, Skinnskatteberg, V Våla, Ramnäs)

Historik redigera

Utgivningsbevis på tidningen utfärdades för litteratören Adolf Erland Stenström 12 november 1897 i Västerås och redaktören Axel Fredrik Lidman den 8 juni 1898 i Hedemora. [1]Medarbetare i tidningens början var Viktor Thorborg. Tidningen gavs ut 2 gånger i veckan tisdagar och fredagar 1897-1902, och sedan tre dagar i veckan tisdagar, torsdagar och lördagar till tidningens upphörande. Periodisk bilaga Avesta-Postens lördagsbilaga 1922-1923. Tidningens utgivningsperiod blev 4 januari 1898-- 30 oktober 1951. 1951 slogs tidningen ihop med Avesta Tidning.

Tryckning redigera

Tidningen trycktes i Västerås hos Vestmanlands Allehandas Aktiebolag 1897- 1898 22/6 Hedemora hos A. Lidman fr. 1898 28/6. Ant. Med illustrationer. Tidningen trycktes i svart hela utgivningsperioden. Förlagsnamn var 1900-1951 Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag, Borlänge. SA 1901 bolagsordning antagen, registrerat PRV 1901-02-04. Sidantalet var 4 till 12 sidor, flest mot slutet av utgivningen.Tryckeri för tidningen var1897-1898 Vestmanlands allehandas boktr. -aktiebolag Västerås. Sedan åren 1898-1916 Axel Lidmans boktryckeri i Hedemora. Slutligen 1916-1951 Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolagi Hedemora. Typsnittet var Antikva. Upplaga var 1900 1700 ex, maximum 1928-1932 då tidningen låp på ca 4000 ex som höll i sig in i andra världskriget sen snabbt ninskande till ca 2000 ex 1950.[2]

Redaktion redigera

Förutom allra första tiden var redaktionen belägen i Hedemora. Tidningen startades som moderat, liberal men blev snart opolitisk.Priset för tidningen steg från 50 öre 1897 till 2,50 kr 1898 och nådde 17 kr 1951.

Period Ansvarig utgivare Titel Period Redaktör Kommentar
1897-11-22--1898-06-19 Stenström, Adolf Erland litteratören 1897-12-10--1913-01-02 Ingen uppgift
1898-06-20--1934-05-23 Lidman, Axel Fredrik avled 25 maj 1934 redaktören 1913-01-04--1934-05-26 Lidman, Axel redaktör från T:s start; chefred. från 1916
1934-05-24--1934-08-17 Lidman, Jenny Amalia avled 17 augusti 1934 1934-05-29--1934-08-23 Lidman, Jennie
1934-08-24--1937-10-26 Hartman, Carl Henrik Eugén häradshövdingen 1934-05-29--1951-10-30 Lidman, Carl T: "redaktion", chefred. från 1943-10-02
1937-10-27--1951-10-30 Lidman, Carl Fredrik Jacob redaktören

Referenser redigera