Aftonbladet (Göteborg)

en svensk dagstidning utgiven 1811–1833
Ej att förväxla med Göteborgs Aftonblad.

Aftonbladet var en dagstidning i Göteborg, utgiven åren 1811–1833. Det var handelsbokhållaren och assessorn Georg Löwegren (1776–1833), som den 16 mars 1811 fick utgivningsbevis för tidningen Aftonbladet.

Det första numret kom ut den 16 september 1811. Tidningen gavs ut tre gånger i veckan, måndagar, torsdagar och lördagar eller också tisdagar, fredagar och lördagar. Under åren 1816–1821 kom tidningen ut fyra gånger i veckan, måndagar, onsdagar, torsdagar och lördagar, för att 1822–1832 åter bli en varannandagstidning. Tidningen trycktes under åren 1811–1831 med frakturstil och därefter med antikva, och kostade år 1811 1 riksdaler riksgälds, år 1821 6 riksdaler riksgälds och 1825–1832 6 riksdaler 24 skilling riksgälds.

Aftonbladet upphörde den 2 januari 1833.

Georg Löwegren gav också ut tidningen Götheborgs-Posten, åren 1813–1832.

KällorRedigera

  • Det gamla Göteborg del II - den inre staden, C R A Fredberg, Bröderna Weiss Boktryckeri, Göteborg 1921
  • Göteborgs Typografiska Förening 1884-1934, en minnesskrift, red. Nils Wessel, utgiven av GTF, Wald. Zachrissons Tryckeri, Göteborg 1935
  • Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg 1619-1982, A. Rundqvist, R. Scander, A. Bothén, utgiven av Göteborgs hembygdsförbund 1982