Reformatorn var en svensk tidning[1] som 5 augusti 1888 till den 8 mars 1965 var officiellt organ för den svenska nykterhetsorganisationen IOGT. År 1965 ersattes den av den för IOGT och NTO gemensamma tidningen Accent.[2] Tidningen föregicks av Svenska Good Templar (1880-1887).

Fullständig titeln för tidningen var vid starten IOGT Reformatorn Tidning för Sveriges Godtemplare., i slutet bara Reformatorn.

Redaktion redigera

Redaktionsort för tidningen var hela utgivningstiden i Stockholm utom 1887 då tidningen startade i Örebro.[3] Organisationsanknytning för tidningen var Sveriges storloge av international order of good templars. Periodisk bilaga Studiecirkeln om kultur kom ut en gång i månaden torsdagar lite oregelbundet under några år. Reformatorns Familj-Journal gavs ut 1889 en gång i månaden med 8 sidor o Folio med 2-spalter i format 27 x 17cm för priset 60 öre.

Period Ansvarig utgivare Period Redaktör
1887-07-27--1887-12-21 Johansson Axel

Stationsbokhållare

1887-07-30--1887-12-22 Johansson Axel
1887-12-22--1888-11-29 Skarstedt, Karl Abraham Waldemar 1887-12-22--1888-11-30 Skarstedt Waldemar
1888-11-30--1906-09-09 Eklund, Oskar Gustaf 1888-11-30--1906-08-30 Eklund, Oskar Gustaf
1906-09-10--1910-03-11 Björkman, Alexander (Alexis) 1906-09-06--1909-12-30 Björkman, Alexis
1910-03-12--1918-10-10 Broomé, Gustav 1910-01-07--1910-01-27 Eklund, Oskar Gustaf
1918-10-11--1920-07-20 Enander, Albert Julius Mauritz 1910-02-03--1918-10-02 Broomé, Gustav
1920-07-21--1925-06-04 Eklund, Oskar Gustaf 1914-10-22--1915-09-02

i redaktion till 1917

Arthur Engberg
1925-06-05--1939-09-05 Borgström, Andreas Sigfrid 1917-11-07--1918-10-02 Eklund, Oskar gustaf
1939-09-06--1941-06-21 Franzén, Frans Oskar 1918-10-09--1920-06-30 Enander, Mauritz
1941-06-22--1955-11-27 Elmgren, Sven 1920-07-07--1925-02-05 Eklund, Oskar Gustaf
1955-12-11--1957-06-09 Sverkman, Ernst 1925-02-12--1939-08-27 Borgström Sigfrid
1957-06-23--1958-09-28 Nilsson, Otto 1925-02-12--1925-05-28 Jalmar Furuskog
1958-10-05--1963-01-20 Östlund, Harry 1928-01-07--1935-10-30 Jalmar Furuskog
1963-01-27--1965-03-28 Uno, Sten 1939-09-03--1939-09-24 Jalmar Furuskog
1939-10-01--1957-05-08 Elmgren, Sven
1955-05-29--1957-02-03 Sverkman, Ernst
1957-02-11--1957-04-28 Åkermark, Bo E t.f red
1957-05-05--1958-09-28 Nilsson, Otto
1958-10-05--1962-09-16 Östlund, Harry
1962-09-23--1965-03-28 Uno, Sten

Tryckning redigera

Förlaget för tidningen hette 1923 till 1956 Oskar Eklunds bokförlag och tryckeriaktiebolag i Stockholm, sedan 1956 till 1965 Eklunds & Vasatryck förlagsaktiebolag också i Stockholm. Tryckt i Örebro hos G. Blomqvist och sedan i Stockholm på Oscar Eklunds boktryckeri t. o. m. 25 april 1893 och därefter hos Janse & C:o i Stockholm osäkert när tidningen återvände till Eklunds.. Tryckeri för tidningen var 1900-1962 Oscar Eklunds boktryckeri i Stockholm, sedan åren 196 till 1965 Eklunds & Vasatryck i Stockholm. Tidningen trycktes i svart till 1954-12-31 och sedan 1955 till 1956 i Svart + 1 färg och slutligen 1957 till 1965 i Svart + 2färger. Tidningens typsnitt var antikva, Satsytan var inledningsvis stort tidningsformat. Utgivningsfrekvens var en gång i veckan. Till 1916 på torsdagar, sedan till 1922 på onsdagar, 1923-1925 åter på torsdagar- Sedan kom tidningen på veckosluten 1926 -1935 lördagar och slutligen 1936-1965 på söndagar. Sidantal var 4 till 1910 sedan 8 sidor till 1935, utom 1915 då 12 sidor förekom. Från 1940 hade tidningen 16 sidor. Upplaga för tidningen var 10 000 inledningsvis, störst 1931 med 23000 exemplar. Upplagesiffror saknas efter 1934. Pris för tidningen var 2 kr 1900, sedan det högre 7 kr 1921 efter kriget. 1933 hade priset fallit till 5,50 kr. Till tidningens nedläggning 1965 ökade priset till 20 kr.[4]

Litteratur redigera

  • Hälsinglands Folkblad den 18 januari 1930 F.d. redaktören och ansvarige utgivaren Alexis Björkman avliden

Referenser redigera