Fagersta-Posten, förkortat FP, är en obunden liberal morgontidning i norra Västmanland (främst Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner) som utkommer tre dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag. Upplagan är 8 000 exemplar.

Fagersta-Posten
PublikationstypDagstidning Arbcom ru editing.svg
ChefredaktörCarl Lidman ()
Alfred Lindén ()
Kurt Nilsson ()
Ingvar Dahlqvist ()
Kent Karlsson () Arbcom ru editing.svg
SpråkSvenska Arbcom ru editing.svg
Huvudägarefamiljen Bengtsson (–)
VLT AB ()
Ingress Media ()
Promedia ()
Mittmedia ()
Bonnier News Local (–) Arbcom ru editing.svg

Tidningen ägs av Bonnierkoncernen (80 procent) och norska Amedia (20 procent) via dotterbolaget Mittmedia tillsammans med systertidningarna Bärgslagsbladet/Arboga Tidning och Sala Allehanda. Bbl/AT, FP och SA (samt tidigare även Avesta Tidning) brukar ibland gå under samlingsbeteckningen Ingress-tidningarna (under åren 1995-2008 gavs de fem Ingress-titlarna ut i ett eget bolag, Ingress Media AB).

Ansvarig utgivare och chefredaktör var fram till den 29 oktober 2019 Daniel Nordström, som också var chefredaktör och ansvarig utgivare för Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Sala Allehanda och VLT, Vestmanlands Läns Tidning. Chefredaktör och ansvarig utgivare på Fagersta-Posten är sedan dess Julia Engström.[1]

HistorikRedigera

Fagersta-Posten grundades 1943 av Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag (DTBAB) i Hedemora, ursprungligen som en avläggare till Södra Dalarnes Tidning.[2] DTBAB var bolaget bakom den så kallade Lidmanpressen som gav ut ett antal tidningar i Dalarna. Likt de andra tidningarna i DTBAB var Carl Fredrik Jacob Lidman Fagersta-Postens första redaktör.

I Fagersta fanns sedan några år den konkurrerande Västanfors-Fagersta Tidning, utgiven av Ågren & Holmbergs Boktryckeri i Sala. Vid utgången av 1947 uppgick denna tidning i Fagersta-Posten, som från den 3 januari 1948 fick titeln Fagersta-Posten Västanfors-Fagersta Tidning. Utgivningen skedde alltjämt hos DTBAB med Lidman som redaktör. En sammanslagning åt andra hållet skedde 1951 när DTBAB:s tidning Avesta-Posten uppgick i den av Ågren & Holmbergs ägda Avesta Tidning.

Den 30 september 1963 fördes utgivningen av Fagersta-Posten över från DTBAB i Hedemora till Ågren & Holmbergs Boktryckeri i Sala.[3] Alfred Lindén, som var redaktör för Ågren & Holmbergs tidningar Sala Allehanda och Avesta Tidning, blev även redaktör för Fagersta-Posten och de tre tidningarna skulle hädanefter dela redaktör (fram till år 2019).

År 1981 sålde dåvarande ägaren familjen Bengtsson Ågren & Holmbergs Boktryckeri med dess tidningar till Vestmanlands Läns Tidnings AB som ägde konkurrenten Vestmanlands Läns Tidning (VLT). Fagerstatrakten hade dittills varit VLT:s starkaste område utanför dess hemmamarknad (Västeråstrakten).[4] Hösten 1982 samlokaliserades VLT:s redaktioner i Fagersta och Norberg med Fagersta-Postens redaktioner på respektive ort.[5] År 1991 drog tidningen VLT in sina lokalredaktioner utanför huvudområdet, inklusive de i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

År 1995 bildades Ingress Media genom av Bärgslagsbladet/Arboga Tidning (BblAT) lades i samma bolag som Fagersta-Posten, Sala Allehanda och Avesta Tidning.

Huvuddelen av VLT AB:s tidningar, inklusive Ingress Media och Fagersta-Posten, uppgick år 2007 i Promedia. Från år 2012 hade Ingresstidningarna och VLT samma chefredaktör. Promedia såldes år 2016 till Mittmedia, som i sin tur togs över av Bonnier år 2019.

Bonnier hade en uttalad ambition om att de flesta tidningarna skulle få egna chefredaktörer. I oktober 2019 utsågs Julia Engström till chefredaktör för Fagersta-Posten.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Dagens Media: Tre tidningar får nyya ansvariga utgivare
  2. ^ Södra Dalarnes Tidning firar 130 år, DT.se, 29 december 2011
  3. ^ Pressen, Svenska Dagbladet, 3 september 1963
  4. ^ Årsredovisning 1981, Vestmanlands Läns Tidnings AB
  5. ^ Årsredovisning 1982, Vestmanlands Läns Tidnings AB

Externa känkarRedigera