TS, tidigare Tidningsstatistik AB, var ett bolag som granskade och sammanställde upplagor och distributionsstatistik för dagstidningar, tidskrifter med mera. Man erbjöd den svenska mediemarknaden opartisk och granskad information om upplagor för tryckta media men även för webbplatser, elektroniska nyhetsbrev, databaser, annonspriser, hushållstäckning med mera.

Begreppet TS-upplaga används vid redovisning av upplagor för dagspress, nyhetstidningar, fack- och populärpress. Redovisningen sker enligt principer angivna av TS.

Med RS distribution (RS, reklamstatistik) avses på liknande sätt statistik över till exempel gratistidningar, annonsblad och kataloger.

TS började redovisa dagstidningsupplagor på 1940-talet. Dessa siffror användes bland annat som parametrar för beviljande av presstöd. På 2010-talet lämnade Bonnierkoncernen och Aftonbladet TS-systemet, varefter det inte längre fanns något samlat mått för dagstidningsupplagor.[1]

TS utgav ett flertal statistiska publikationer, inte minst TS-boken som utkom från 1942. Från 1972 utgav man även en tidning, TS-tidningen.[2]

Mot slutet bytte företaget namn till TS Mediefakta AB. I januari 2019 uppgick det i Kantar Sifo.[3][4]

Externa länkarRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Mediesverige 2019, Nordicom, s. 40
  2. ^ TS-tidningen, Libris
  3. ^ TS går samman med Kantar Sifo, Dagens Media, 29 januari 2019
  4. ^ Kantar Sifo satsar på Media Audit, Kantar Sifo, 29 januari 2019