TS, Tidningsstatistik AB, är ett bolag som granskar och sammanställer upplagor och distributionsstatistik för dagstidningar, tidskrifter med mera. Man erbjuder den svenska mediemarknaden opartisk och granskad information om upplagor för tryckta media men även för webbplatser, elektroniska nyhetsbrev, databaser, annonspriser, hushållstäckning med mera.

Begreppet TS-upplaga används vid redovisning av upplagor för dagspress, nyhetstidningar, fack- och populärpress. Redovisningen sker enligt principer angivna av TS.

Med RS distribution (RS, reklamstatistik) avses på liknande sätt statistik över till exempel gratistidningar, annonsblad och kataloger.

Externa länkarRedigera

KällorRedigera